Hoppa till innehåll

Förmåner

Förmåner i ett nötskal

Vi erbjuder våra anställda:
•    mångsidiga och ansvarsfyllda karriärmöjligheter, också internationella uppdrag
•    möjlighet att utbilda sig och utveckla sin kompetens
•    möjlighet till flexibelt distansarbete i flesta expertuppgifter
•    möjlighet till arbetsrotation och internationellt tjänstemannautbyte
•    proffsiga arbetskamrater – även de fyrfotade!
•    högklassig företagshälsovård
•    mångsidiga motions-, kultur- och välmåendeförmåner med ePassi Flex samt lunchförmån
•    möjlighet att delta i motionsverksamhet som ordnas av arbetsgivaren.

Tullanställda uppskattar fördelarna med arbetet

Tjänsteförhållandena vid Tullen är vanligtvis mycket långa. Cirka hälften av personalen har arbetat över 20 år vid Tullen och största delen i minst 10 år. Tullanställda uppskattar särskilt följande saker:

1. Arbetets flexibilitet

Vi vill att det ska vara möjligt att flexibelt samordna arbete och privatliv.

I expertuppgifter tillämpar vi flexibel arbetstid. Då kan man börja arbetsdagen kl. 7–10 och sluta kl. 13.30–20. Man kan sköta brådskande ärenden under arbetsdagen, om arbetssituationen tillåter detta.

Tullen tillämpar en modell för multilokalt arbete, vilket innebär att man kan arbeta vid sitt tjänsteställe, men även t.ex. hemifrån, vid något annat tullkontor eller i lokaler som är i ämbetsverkens gemensamma bruk. Många tullanställda arbetar mycket på distans nuförtiden.

Tullen har inte en enda övergripande praxis för tillämpningen av modellen för multilokalt arbete, utan varje avdelning har själv fastställt lämpliga arbetssätt för sig. I de flesta expertuppgifterna kan det multilokala arbetet utföras mycket flexibelt. Det är dock inte möjligt att enbart arbeta på distans hos oss.

I platsbundna arbetsuppgifter tar vi individuella livssituationer i beaktande vid arbetsskiftsplaneringen.

2. Gemenskap och välbefinnande

Tullen har långa traditioner i fråga om främjande av gemenskap och välbefinnande i arbetet.

Tullens idrottsklubb (Tullin Urheilukerho ry) och dess 15 lokala medlemsföreningar i samarbete med Tullen uppmuntrar personalen till frivillig motion. Målet med idrottsklubbens verksamhet är att utveckla och upprätthålla personalens fysiska och psykiska arbetsförmåga samt att främja gemenskapen. Utöver de grenspecifika sektionernas verksamhet ordnar medlemsföreningarna årligen olika motionstävlingar och -jippon, motionseftermiddagar samt Tullens vinter- och sommarmästerskap. Motions- och idrottsevenemangen är mycket populära bland tullanställda.

För att stödja tullanställdas välbefinnande ordnar vi regelbundet föreläsningar om olika ämnen som berör välmående och ger råd för upprätthållande av den egna arbetsförmågan. Tullanställda får också varje år en Epassi Flex-förmån på 200 euro som de själv kan välja hur de vill använda.

3. Kompetensutveckling

En av våra styrkor är att vi erbjuder våra anställda goda möjligheter att utveckla sitt kunnande. Personalen uppmuntras att delta i olika utbildningar som ordnas av Tullen och externa aktörer.

Vår personalutbildning indelas i Tullens allmänna introduktion, grundutbildning i tullbranschen samt yrkesinriktad fortbildning och kompletterande utbildning. Varje nyanställd genomgår en omfattande grundutbildning i tullbranschen. Varje tullanställd är alltså en expert inom tullbranschen!

I regel ordnar vi själv personalens fortbildning och kompletterande utbildning. Vilka utbildningar som ordnas fastställs utifrån kompetenssamtalen mellan arbetstagare och chefer. Med hjälp av dessa samtal kartlägger vi tullanställdas utbildningsbehov. Personer som utför expertarbete deltar också aktivt i utbildningar som ordnas av externa aktörer. Tullanställda deltar i utbildningar i genomsnitt 9,3 dagar per årsverke (statsförvaltningens medeltal är 2,3 dagar per årsverke). Vi stöder också frivilliga studier och många tullanställda studerar också för en högskoleexamen vid sidan av arbetet.

Vi utvecklar vår kompetens också genom inlärning i arbetet. Tullanställda har möjlighet att delta i olika utvecklingsprojekt och internationella program. Visste du att man t.ex. vid Tullens informationsförvaltning genomför Finlands mest omfattande ICT-utvecklingsprojekt? Vi samarbetar också mycket med olika myndigheter och andra intressentgrupper.

Du kan också söka dig till arbetsrotation hos andra statliga myndigheter eller till internationella uppgifter för olika långa tidsperioder. Därtill ordnar vi evenemang och läroanstaltsbesök under vilka vi har möjlighet att träffa olika människor och berätta för dem om tullarbetet.