Hoppa till innehåll

Export

Med export avses att unionsvaror förs ut ur EU. Varorna ska exportförtullas innan de exporteras från Finland, dvs. exportören ska lämna in en exportdeklaration till Tullen. Immateriella nyttigheter och tjänster behöver inte förtullas.

Exportören behöver ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut

Försäljning av varor till ett land utanför EU är mervärdesskattefri. Säljaren behöver för skattemyndigheterna en utredning till sin bokföring om att varan har förts ut ur EU.

Ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut som fåtts från Tullen är det vanligaste godkända beviset över mervärdesskattefri försäljning. Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning Mervärdesbeskattningen i exporthandeln.

Exportvarorna kan få tullförmåner i destinationslandet

EU har ömsesidiga frihandels- eller preferensavtal med olika länder. Dessa länder beviljar beviljar nedsatt tull eller tullfrihet för produkter med ursprung i EU. Det innebär att importskatterna som tas ut för exportvaran i destinationslandet för exporten minskar.

Sanktionerna mot Ryssland

På denna sida samlar vi information om vilka konsekvenser sanktionerna mot Ryssland har för företag vad gäller export och import.