Export

Med export avses att varor som är i fri omsättning inom EU exporteras till länder utanför EU. I allmänhet förs varorna slutgiltigt ut, och då är de inte avsedda att föras in till EU igen.

Export kan också vara temporär när varor förs ut till exempel för en utställning eller uppvisning. Varor som exporterats temporärt är avsedda att återinföras till EU i samma skick.

Varor kan också exporteras för förädling eller reparation.

Information om tullområden

Meny