Hoppa till innehåll

BTI-tjänsten

Gå till BTI-tjänsten

Sökanden ska ha ett EORI-nummer.

Användningen av tjänsten förutsätter identifiering. Du får tillgång till tjänsten via EU:s kundportal. Till BTI-tjänsten kommer du genom att välja BTI i menyn i EU:s kundportal. Läs anvisningar för inloggning i EU:s e-tjänster.

När du sköter ärenden för ett företags räkning så behöver du i tjänsten fullmakten "Ansökan om tillstånd för tullverksamhet" och "Granskning av tillstånd för tullverksamhet". Läs mer om fullmakter.

Beakta att den befullmäktigade kan utöver bindande klassificeringsbesked också sköta alla andra tillståndsärenden på företagets vägnar. Med fullmakten kan man alltså använda både EU:s e-tjänst och Finska tullens tjänst Tillstånd och beslut.

Så här gör du en ansökan om bindande klassificeringsbesked

  1. Gör en separat elektronisk ansökan för varje vara i BTI-tjänsten. Fyll i ansökan på finska eller svenska.
  2. Beskriv varan så detaljerat att den kan identifieras och klassificeras enligt tullnomenklaturen. Ange bl.a. varornas exakta sammansättning, tillverkningsmetod, användningsändamål och handelsnamn.
  3. Ange ett unikt referensnummer i ansökan.
  4. Skicka ett prov, om Tullen begär ett sådant. Via BTI-tjänsten får du en begäran om tilläggsuppgifter och anvisningar om sändning av prover.

Läs en mer detaljerad anvisning om hur du ansöker om bindande klassificeringsbesked i BTI-tjänsten

Vid en långvarig störning i BTI-tjänsten kan du använda en ansökningsblankett i pappersform som reservförfarande.

Du får endast använda en pappersblankett när Tullen har gett tillstånd att använda reservförfarandet. Tullen informerar med meddelanden om störningar när reservförfarandet kan börja användas.

Blanketten för ansökan om bindande klassificeringsbesked som används vid reservförfarande och dess ifyllningsanvisningar:

Prenumerera på meddelanden från BTI-tjänsten till din e-post

Registrera din e-postadress i tjänsten så att får du e-postaviseringar om de meddelanden som Tullen skickar när statusen för din ansökan ändras eller när du får en begäran om tilläggsutredning eller ett beslut.

Registrera din e-postadress genom att först klicka på användarikonen. Välj sedan i menyn som öppnas Inställningar -> BTI -> E-postaviseringar. Aktivera fältet för e-postadress och ange där din e-postadress.

Läs mer

Du kan bläddra i bindande klassificeringsbesked som beviljats av de olika EU-länderna i EBTI-databasen.