Hoppa till innehåll

Preciserande anvisning – resandeinförsel av tobaksprodukter

I tobakslagen föreskrivs om förbud och restriktioner mot införsel av tobaksprodukter, nikotinvätskor och örtprodukter för rökning. Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet. Resandeinförseln begränsas även av skattebestämmelserna.

Resandeinförsel av tobaksprodukter, nikotinvätskor och örtprodukter för rökning

Tobakstermer

En tobaksprodukt = en produkt som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak (nicotiana).

Nikotinvätska = en nikotinhaltig vätska som är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett och som inte används som ett läkemedel. Dess nikotinhalt får vara högst 20 mg/ml. Utöver nikotinvätska finns det vissa andra nikotinhaltiga vätskor som innehåller mer nikotin än 20 mg/ml eller som används som läkemedel.

En örtprodukt för rökning = ett tobakssurrogat som är framställt av växter och som kan förbrukas via förbränning.

Välj varifrån du reser

Tobaksprodukter, nikotinvätskor och örtprodukter för rökning

Du kan föra in tobaksprodukter vilkas förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska samt figurativa varningar som krävs i följande mängder:

 • 200 cigaretter
 • 50 cigarrer
 • 100 cigariller
 • 250 gram rulltobak, piptobak eller tobak för vattenpipa och
 • 200 dosenheter eller 250 gram i lösvikt av andra tobaksprodukter

Därtill kan du föra in:

 • högst 10 milliliter nikotinvätska i en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare vars förpackning inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs
 • högst 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Du får medföra dessa produkter till dig själv, din familj eller som gåva.

Du får inte ens genom att betala skatterna föra in mer tobaksprodukter, nikotinvätskor eller örtprodukter för rökning om detaljhandelsförpackningarna inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) samt vissa vätskor som innehåller nikotin

Du kan föra in

1. under ett kalenderdygn sammanlagt högst 1 000 gram

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen, dvs. snus

2. högst 10 milliliter sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Du kan föra in dessa produkter endast för eget personligt bruk. Produkterna får inte föras in för familjens bruk eller som gåva.

Införsel av tobaksprodukter från Ryssland

All import av cigaretter, cigariller och cigarrer är förbjuden.

Resandeinförseln av tobaksprodukter från länder utanför EU begränsas av skattelagstiftningen och införselförbuden och restriktionerna enligt tobakslagen.

Tillåtna mängder för skattefri införsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor

Du kan föra in följande produkter skattefritt:

 • 200 cigaretter eller
 • 50 cigarrer eller
 • 100 cigariller (högst 3 g/st.) eller
 • 250 gram rulltobak, piptobak eller tobak för vattenpipa.

Man får föra in fler än en av de ovan nämnda tobaksprodukterna skattefritt, om de procentuella andelarna av de skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100 procent (t.ex. 100 cigaretter och 50 cigariller). Du får bara föra in dessa produkter skattefritt till dig själv, din familj eller som gåva.

Om du anländer till Finland landvägen kan du förutom ovannämnda produkter skattefritt föra in även tuggtobak, tobak för användning i näsan, tobak för användning i munnen (snus) samt nikotinvätska och vissa vätskor som innehåller nikotin till ett värde av högst 300 euro. När du anländer till Finland flyg- eller sjövägen får värdet på produkterna vara högst 430 euro.

Notera att om du vill föra in mer produkter än vad som är möjligt skattefritt, ska du betala importskatterna för dem. Införseln begränsas även av införselförbuden och -restriktionerna 2enligt tobakslagen, som beskrivs nedan.

Införselförbud och -restriktioner för tobaksprodukter, örtprodukter för rökning och nikotinvätskor enligt tobakslagen

Tobaksprodukter, nikotinvätskor och örtprodukter för rökning

Du kan föra in tobaksprodukter vilkas förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska samt figurativa varningar som krävs i följande mängder:

 • 200 cigaretter,
 • 50 cigarrer,
 • 100 cigariller,
 • 250 gram rulltobak, piptobak eller tobak för vattenpipa och
 • 200 dosenheter eller 250 gram i lösvikt av andra tobaksprodukter

Därtill kan du föra in:

 • högst 10 milliliter nikotinvätska i en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare vars förpackning inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs
 • högst 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Du får medföra dessa produkter för eget bruk, dvs. till dig själv, din familj eller som gåva.

Tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) samt vissa vätskor som innehåller nikotin

Du kan föra in:

1. under ett kalenderdygn sammanlagt högst 1 000 gram

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen, dvs. snus

2. högst 10 milliliter sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Du kan föra in dessa produkter endast för eget personligt bruk. Produkterna får inte föras in för familjens bruk eller som gåva.

Tidsbegränsningar

 • Om du bor i Finland och anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) på något annat sätt än med flyg och din resa har varat högst 24 timmar, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet.
  • Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland om det är uppenbart att du har skaffat dem före din utresa från Finland.
 • Om du bor utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och anländer till Finland på något annat sätt än med flyg och vistas i Finland i högst tre dygn för något annat ändamål än en genomresa, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor till Finland.
  • Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor i landet om det är uppenbart att produkterna är avsedda för ditt eget personliga bruk under vistelsen i Finland.

De ovannämnda tidsgränserna gäller också för tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus).

Åland är en del av EU:s tullområde men hör inte till EU:s skatteområde. Åland hör till unionens så kallade särskilda skatteområden. Förutom kvantitativa begränsningar omfattas resandeinförseln av tobaksprodukter till Åland av tidsbegränsningar. Det spelar också en roll om det är fråga om skattepliktig eller skattefri införsel.

Tillåtna mängder för skattefri införsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor

Du kan skattefritt föra in till Åland

 • 200 cigaretter eller
 • 50 cigarrer eller
 • 100 cigariller (högst 3 g/st.) eller
 • 250 gram rulltobak, piptobak eller tobak för vattenpipa.

Man får föra in fler än en av de ovan nämnda tobaksprodukterna skattefritt, om de procentuella andelarna av de skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100 procent (t.ex. 100 cigaretter och 50 cigariller). Du får bara föra in dessa produkter skattefritt för eget bruk, dvs. till dig själv, din familj eller som gåva.

Om du anländer till Åland med ett luftfartyg eller fartyg som är i nöjesbruk kan du förutom ovannämnda produkter skattefritt föra in även tuggtobak, tobak för användning i näsan, tobak för användning i munnen (snus) samt nikotinvätska och vissa vätskor som innehåller nikotin till ett värde av högst 300 euro. När du anländer till Åland flyg- eller sjövägen med ett luftfartyg eller fartyg som inte är i nöjesbruk får värdet på produkterna vara högst 430 euro.

Notera att om du vill föra in mer produkter än vad som är möjligt skattefritt, ska du betala importskatterna för dem. Införseln begränsas även av införselförbuden och -restriktionerna enligt tobakslagen, som beskrivs nedan.

Införselförbud och -restriktioner för tobaksprodukter, örtprodukter för rökning och nikotinvätskor enligt tobakslagen

Tobaksprodukter, nikotinvätskor och örtprodukter för rökning

Du kan föra in:

1. tobaksprodukter vilkas förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska samt figurativa varningar som krävs, högst

 • 200 cigaretter,
 • 50 cigarrer,
 • 100 cigariller,
 • 250 gram rulltobak, piptobak eller tobak för vattenpipa och
 • 200 dosenheter eller 250 gram i lösvikt av andra tobaksprodukter

Därtill kan du föra in:

 • högst 10 milliliter nikotinvätska i en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare vars förpackning inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs
 • högst 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Du får medföra dessa produkter för eget bruk, dvs. till dig själv, din familj eller som gåva.

Tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) samt vissa vätskor som innehåller nikotin

Du kan föra in:

1. under ett kalenderdygn sammanlagt högst 1 000 gram

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen, dvs. snus

2. högst 10 milliliter sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Du kan föra in dessa produkter endast för eget personligt bruk. Produkterna får inte föras in för familjens bruk eller som gåva.

Tidsbegränsningar

 • Om du bor i Finland och anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) på något annat sätt än med flyg och din resa har varat högst 24 timmar, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet.
  • Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland om det är uppenbart att du har skaffat dem före din utresa från Finland.
 • Om du bor utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och anländer till Finland på något annat sätt än med flyg och vistas i Finland i högst tre dygn för något annat ändamål än en genomresa, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor till Finland.
  • Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor i landet om det är uppenbart att produkterna är avsedda för ditt eget personliga bruk under vistelsen i Finland.

De ovannämnda tidsgränserna gäller också för tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus).

Åland är en del av EU:s tullområde men hör inte till EU:s skatteområde. Åland hör till unionens så kallade särskilda skatteområden. Resandeinförsel av vissa tobaksprodukter från Åland till övriga Finland omfattas av kvantitativa begränsningar. Det spelar också en roll om det är fråga om skattepliktig eller skattefri införsel.

Tillåtna mängder för skattefri införsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor

Du kan skattefritt föra in från Åland till övriga Finland

 • 200 cigaretter eller
 • 50 cigarrer eller
 • 100 cigariller (högst 3 g/st.) eller
 • 250 gram rulltobak, piptobak eller tobak för vattenpipa.

Man kan föra in fler än en av de ovan nämnda tobaksprodukterna skattefritt, om de procentuella andelarna av de skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100 procent (t.ex. 100 cigaretter och 50 cigariller). Du får bara föra in dessa produkter skattefritt för eget bruk, dvs. till dig själv, din familj eller som gåva.

Då du anländer från Åland till övriga Finland med ett luftfartyg eller fartyg som är i nöjesbruk kan du förutom ovannämnda produkter skattefritt föra in även tuggtobak, tobak för användning i näsan, tobak för användning i munnen (snus) samt nikotinvätska och vissa vätskor som innehåller nikotin till ett värde av högst 300 euro. När du anländer i flyg- eller sjötrafik med ett luftfartyg eller fartyg som inte är i nöjesbruk får värdet vara högst 430 euro.

Notera att om du vill föra in mer produkter än vad som är möjligt skattefritt, ska du betala importskatterna för dem. Införseln av vissa produkter begränsas även av införselförbuden och -restriktionerna enligt tobakslagen, som beskrivs nedan.

Tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus)

Från Åland kan du föra in

1. Under ett kalenderdygn sammanlagt högst 1 000 gram

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen, dvs. snus.

Du kan föra in dessa produkter endast för eget personligt bruk. Produkterna får inte föras in för familjens bruk eller som gåva.

Övrigt att beakta

En tobaksprodukt avsedd för upphettning är en tobaksprodukt enligt definitionen i tobakslagen. Införseln av tobaksprodukter avsedda för upphettning begränsas av införselförbudet som gäller för minderåriga, de kvantitativa begränsningarna och tidsgränserna för resandeinförsel, och förbudet mot införsel med hjälp av ett medel för distanskommunikation.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter i landet. 

Om tobaksprodukterna avsedda för upphettning finns i förpackningar som inte är märkta med de varningsmärkningar på finska och svenska samt figurativa varningar som krävs, får du ta med högst 200 dosenheter eller 250 gram av produkten i lösvikt hem från resan. Med dosenhet avses enligt tobakslagen den mängd av produkten som används på en gång.

Om du bor i Finland och anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) på något annat sätt än med flyg och din resa har varat högst 24 timmar, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet.
Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland om det är uppenbart att du har skaffat dem före din utresa från Finland.

Om du bor utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och anländer till Finland på något annat sätt än med flyg och vistas i Finland i högst tre dygn för något annat ändamål än en genomresa, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor till Finland.
Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor i landet om det är uppenbart att produkterna är avsedda för ditt eget personliga bruk under vistelsen i Finland.

Om du anländer från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde får du skattefritt för eget bruk föra in tobaksprodukter avsedda för upphettning till ett värde av 300 euro i vägtrafik och till ett värde av 430 euro i luft- och sjötrafik. 

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot via ett medel för distanskommunikation beställda tobaksprodukter per post, som varutransport eller på något annat sätt från ett land utanför Finland.

Införsel av utrustning med vilken tobaksprodukter avsedda för upphettning används omfattas i regel inte av restriktioner.

Tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa är enligt tobakslagen örtprodukter för rökning. Införsel av örtprodukter av rökning omfattas av de kvantitativa begränsningarna för resandeinförsel och förbudet mot införsel med hjälp av ett medel för distanskommunikation.

Du får föra in högst 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs. Resandeinförsel av örtprodukter för rökning från Åland till övriga Finland omfattas inte av mängdbegränsningarna.

Du kan skattefritt och tullfritt föra in 250 gram tobak för vattenpipa som inte innehåller tobaksplanta från områden utanför EU:s tull- och skatteområde och från områden inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot via ett medel för distanskommunikation beställda örtprodukter för rökning per post, som varutransport eller på något annat sätt från ett land utanför Finland.

I tobakslagen avses med tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa. Införseln av tobak för vattenpipa begränsas av införselförbudet som gäller för minderåriga, de kvantitativa begränsningarna och tidsgränserna för resandeinförsel, och förbudet mot införsel med hjälp av ett medel för distanskommunikation.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter i landet.

Du kan till Finland föra in högst 250 gram tobak för vattenpipa vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska samt figurativa varningar som krävs. Resandeinförsel av örtprodukter för rökning från Åland till Fastlandsfinland omfattas inte av mängdbegränsningarna.

Om du bor i Finland och anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) på något annat sätt än med flyg och din resa har varat högst 24 timmar, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet.
Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland om det är uppenbart att du har skaffat dem före din utresa från Finland.

Om du bor utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och anländer till Finland på något annat sätt än med flyg och vistas i Finland i högst tre dygn för något annat ändamål än en genomresa, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor till Finland.
Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor i landet om det är uppenbart att produkterna är avsedda för ditt eget personliga bruk under vistelsen i Finland.

Du kan skattefritt och tullfritt föra in 250 gram tobak för vattenpipa som inte innehåller tobaksplanta från områden utanför EU:s tull- och skatteområde och från områden inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot via ett medel för distanskommunikation beställda tobaksprodukter per post, som varutransport eller på något annat sätt från ett land utanför Finland.

Ja. Du får föra med dig smaksatta tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland från en utlandsresa, eftersom införseln av dessa produkter inte särskilt förbjudits i tobakslagen. Beakta dock tobakslagens kvantitativa begränsningar och tidsgränser för resandeinförseln.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet.

Det är nästan omöjligt att själv göra varningsmärkningar på tobaksprodukter.

Tobaksdirektivet förutsätter att varje detaljhandelsförpackning för tobaksvaror för rökning ska ha en hälsovarning bestående av både en varningstext och ett färgfoto som är förknippat med texten. Kraven på varningsmärkningar gäller också detaljhandelsförpackningar för nikotinvätskor i elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare och för örtprodukter för rökning.

En privatperson får bara föra in en viss mängd produkter som saknar varningsmärkningar på finska och svenska om produktens negativa effekter för hälsan samt i fråga om tobaksprodukter också figurativa varningar.

Social- och hälsovårdsministeriets har gett närmare bestämmelser om märkningarnas text, bilder, typsnitt och punktstorlek, färg, ram, yta, hur märkningarna ska placeras, alterneras och fästas och att de inte ska brytas, samt om annan definiering. Hälsovarningarna ska enligt huvudregeln tryckas på ett sådant sätt att de inte kan avlägsnas eller utplånas, de ska vara helt synliga och de får inte brytas när detaljhandelsförpackningen öppnas. Hälsovarningarna får inte på något sätt dölja detaljhandelsförpackningens skattemärken eller prisetiketter, lokaliserings-, spårnings- eller säkerhetsmärkningar och de får inte störa märkningarnas läsbarhet. Det är nästan omöjligt att uppfylla alla ovannämnda krav t.ex. genom att själv klistra varningsmärkningarna på produkterna.

När du som resande medför produkter för eget bruk eller som gåva, är införseln tull- och skattefri om mängderna och värdegränsen för resandeinförsel inte överskrids och om införseln är sporadisk.

Om du för in en viss produkt en eller två gånger är det fråga om sporadisk resandeinförsel. Om du upprepade gånger för in samma produkt klassas införseln inte längre som sporadisk på det sätt som avses i lagstiftningen, och du blir tvungen att betala tull på produkterna.

Införselns sporadiska eller upprepade natur avgörs från fall till fall. Då bedömer Tullen bland annat varornas typ och antal samt hur många gånger varorna förts in.

Tullen övervakar och granskar varu- och passagerartrafik som anländer till och lämnar landet. Tullen övervakar att tidsgränserna för införsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor iakttas så att den i samband med annan övervakning riktar övervakningsåtgärder mot flöden av transportmedel och resande inom olika trafikformer.

I 66 § i tobakslagen föreskrivs om tidsgränserna för resandeinförsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Med hjälp av tidsgränserna bekämpas olaglig handel med tobaksprodukter och förhindras att sådana tobaksprodukter som inte följer tobaksdirektivet når den finländska marknaden.

Med totalreformen av tobakslagen genomfördes EU:s tobaksdirektiv (2014/40/EU).

Tobakslagen (549/2016) bereddes av social- och hälsovårdsministeriet, som har hand om den allmänna ledningen och styrningen av efterlevnaden av tobakslagen. Enligt tobakslagen är Tullen den verkställande myndigheten, som ska övervaka att de införselförbud och införselrestriktioner som föreskrivs i lagen följs. Tullens uppgifter omfattar också granskning och övervakning av EU:s inre trafik och införsel från Åland till övriga Finland.

I tobakslagen avses med

 • tobaksprodukter produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak (nicotiana). Nikotinvätska som används i elektroniska cigaretter regleras inte som tobaksprodukt utan i enlighet med en specialbestämmelse som nikotinvätska.
 • rökfria tobaksprodukter tuggtobak, tobak för användning i näsan, tobak för användning i munnen och andra tobaksprodukter som inte förbrukas via förbränning.
 • tobaksprodukter för rökning andra tobaksprodukter än rökfria tobaksprodukter. Sådana är till exempel cigaretter, cigarrer och rulltobak. I enlighet med tobaksdirektivet anses även tobak för vattenpipa vara tobaksprodukt för rökning när tobakslagen tillämpas.
 • röktillbehör ett tillbehör eller redskap som huvudsakligen är avsett att användas vid tobaksrökning eller för förberedelse till tobaksrökning. Till exempel cigarettpapper och pipor är röktillbehör.
 • cigarett en sådan tobaksrulle som avses i 4 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994)
 • cigarr en sådan tobaksrulle som avses i 3 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis.
 • cigarill en cigarr vars vikt per styck är högst tre gram.
 • rulltobak tobak som konsumenter eller detaljhandelsaffärer kan använda för att göra cigaretter. Tobak som kan användas både som rulltobak och genom vattenpipor ska anses vara rulltobak.
 • piptobak tobak som kan förbrukas via förbränning och uteslutande är avsedd för användning i pipa.
 • tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa.
 • tuggtobak en rökfri tobaksprodukt uteslutande avsedd att tuggas.
 • tobak för användning i näsan en rökfri tobaksprodukt som kan konsumeras via näsan.
 • tobak för användning i munnen alla tobaksprodukter för användning i munnen som helt eller delvis är framställda av tobak och som tillhandahålls i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, utom sådana som är avsedda att inhaleras eller tuggas.
 • örtprodukt för rökning ett tobakssurrogat som är framställt av växter och som kan förbrukas via förbränning. Produkten innehåller inte tobaksplanta utan andra växter, såsom örter eller frukter, och är avsedd att förbrukas via förbränning. Till exempel så kallade örtcigaretter samt tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa är örtprodukter för rökning.
 • elektronisk cigarett en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke eller en beståndsdel av en sådan produkt.
 • nikotinvätska vätska som innehåller nikotin och är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett och som inte innehåller mer nikotin än 20 milligram per milliliter och inte ska användas för de ändamål som avses i 3 § 1 mom. i läkemedelslagen (395/1987).
 • nikotinfri vätska för förångning annan vätska än nikotinvätska som är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett eller på något annat motsvarande sätt.
 • påfyllningsbehållare en behållare som innehåller nikotinvätska och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Tobakslagen innehåller bestämmelser om införsel av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och vätskor som används i elektroniska cigaretter. Också örtprodukter för rökning regleras av tobakslagen. På Åland gäller motsvarande införselrestriktioner och -förbud som Fastlandsfinland.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet.