Hoppa till innehåll

Centraliserad klarering

Vid centraliserad klarering får deklaranten inge deklarationer till tullkontoret på den ort där personen är etablerad även för sådana varor vars ankomst anmäls vid ett tullkontor som är beläget i en annan EU-medlemsstat. För att kunna beviljas tillstånd till detta måste aktören ha AEOC-status.

Centraliserad klarering vid import kan börja tillämpas till fullo när de elektroniska system som den nya tullagstiftningen förutsätter tas i bruk i hela EU. I Finland sker detta år 2025. Vid tillståndsbelagda importförtullningar som berör flera EU-medlemsstater iakttas fram till dess principerna för det s.k. enhetstillståndet (SASP, Single Authorisation for Simplified Procedure).

Så här ansöker du om tillstånd

Förfarandet kräver ett CCL-tillstånd. Endast godkända ekonomiska aktörer (AEO) kan beviljas detta tillstånd. Ansök om tillståndet i Systemet för tullbeslut (CDS). Tillståndet är giltigt i fler än ett EU-land.