Kombinerade nomenklaturen KN

KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature, CN) är Europeiska gemenskapens kombinerade nomenklatur, vars 8-siffriga varukoder används i exportdeklarationer och statistikdeklarationer för internhandeln. Nomenklaturen ändras årligen och den nomenklatur som träder i kraft i början av följande år publiceras varje år senast i slutet av oktober i gemenskapens officiella tidning.

Europeiska unionens officiella tidning, L 280, 31 oktober 2019: KN 2020 >>

KN 2020 självförklarande texter

KN 2019 självförklarande texter

KN 2019 i PDF-filer (Källa: Europeiska unionens officiella tidning)


pdf icon Avdelning I, Kapitlen 1-5 (pdf, 338 kB)

Levande djur; Animaliska produkterpdf icon Avdelning III, Kapitel 15 (pdf, 98 kB)

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; Beredda ätbara fetter; Animaliska och vegetabiliska vaxer


pdf icon Avdelning IV, Kapitlen 16-24 (pdf, 327 kB)

Beredda livsmedel; Drycker, sprit och ättika; Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättningpdf icon Avdelning VI, Kapitlen 28-38 (pdf, 415 kB)

Produkter av kemiska och närstående industrier


pdf icon Avdelning VII, Kapitlen 39-40 (pdf, 150 kB)

Plaster och plastvaror; Gummi och gummivaror


pdf icon Avdelning VIII, Kapitlen 41-43 (pdf, 95 kB)

Oberedda hudar och skinn, läder, pälsskinn samt varor av dessa material; Sadelmakeriarbeten; Reseffekter, handväskor och liknande artiklar; Varor av tarmar


pdf icon Avdelning IX, Kapitlen 44-46 (pdf, 133 kB)

Trä och varor av trä; Träkol; Kork och varor av kork; Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; Korgmakeriarbeten


pdf icon Avdelning X, Kapitlen 47-49 (pdf, 123 kB)

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; Återvänt (avfall och förbrukade varor) papper eller papp; Papper eller papp samt varor av papper eller papppdf icon Avdelning XII, Kapitlen 64-67 (pdf, 89 kB)

Skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön samt delar till sådana artiklar; Bearbetade fjädrar samt varor tillverkade av fjädrar; Konstgjorda blommor; Varor av människohår


pdf icon Avdelning XIII, Kapitlen 68-70 (pdf, 118 kB)

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; Keramiska produkter; Glas och glasvaror


pdf icon Avdelning XIV, Kapitel 71 (pdf, 68 kB)

Naturpärl och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; Oäkta smycken; Mynt


pdf icon Avdelning XV, Kapitlen 72-83 (pdf, 331 kB)

Oädla metaller och varor av oädel metall


pdf icon Avdelning XVI, Kapitlen 84-85 (pdf, 403 kB)

Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; Elektrisk materiel; Delar till sådana varor; Apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör


pdf icon Avdelning XVII, Kapitlen 86-89 (pdf, 142 kB)

Fordon, luftfartyg, fartyg och viss transportutrustning


pdf icon Avdelning XVIII, Kapitlen 90-92 (pdf, 141 kB)

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; Ur; Musikinstrument; Delar och tillbehör till sådana artiklar


pdf icon Avdelning XIX, Kapitel 93 (pdf, 54 kB)

Vapen och ammunition; Delar och tillbehör till vapen och ammunitionpdf icon Avdelning XXI, Kapitlen 97-99 (pdf, 104 kB)

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter


Tidigare KN-nomenklaturer och korrelationstabeller

Åren 1995-2018 >>


Nyckelord KN-nomenklaturen