Kombinerade nomenklaturen KN

KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature, CN) är Europeiska gemenskapens kombinerade nomenklatur, vars 8-siffriga varukoder används i exportdeklarationer och statistikdeklarationer för internhandeln. Nomenklaturen ändras årligen och den nomenklatur som träder i kraft i början av följande år publiceras varje år senast i slutet av oktober i gemenskapens officiella tidning.

Europeiska unionens officiella tidning, L 361, 30 oktober 2020: KN 2021 >>

KN koder för vissa medicinska varor (t. ex. SARS-CoV-2-vacciner och munskydd) fr.o.m. 1.1.2021 >>

KN 2020 i PDF-filer (Källa: Europeiska unionens officiella tidning)


Avdelning I, Kapitlen 1-5 (pdf, 2088 kB)

Levande djur; Animaliska produkterAvdelning III, Kapitel 15 (pdf, 619 kB)

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; Beredda ätbara fetter; Animaliska och vegetabiliska vaxer


Avdelning IV, Kapitlen 16-24 (pdf, 2083 kB)

Beredda livsmedel; Drycker, sprit och ättika; Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättningAvdelning VI, Kapitlen 28-38 (pdf, 2154 kB)

Produkter av kemiska och närstående industrier


Avdelning VII, Kapitlen 39-40 (pdf, 766 kB)

Plaster och plastvaror; Gummi och gummivaror


Avdelning VIII, Kapitlen 41-43 (pdf, 1067 kB)

Oberedda hudar och skinn, läder, pälsskinn samt varor av dessa material; Sadelmakeriarbeten; Reseffekter, handväskor och liknande artiklar; Varor av tarmar


Avdelning IX, Kapitlen 44-46 (pdf, 694 kB)

Trä och varor av trä; Träkol; Kork och varor av kork; Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; Korgmakeriarbeten


Avdelning X, Kapitlen 47-49 (pdf, 581 kB)

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; Återvänt (avfall och förbrukade varor) papper eller papp; Papper eller papp samt varor av papper eller pappAvdelning XII, Kapitlen 64-67 (pdf, 1045 kB)

Skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön samt delar till sådana artiklar; Bearbetade fjädrar samt varor tillverkade av fjädrar; Konstgjorda blommor; Varor av människohår


Avdelning XIII, Kapitlen 68-70 (pdf, 571 kB)

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; Keramiska produkter; Glas och glasvaror


Avdelning XIV, Kapitel 71 (pdf, 1009 kB)

Naturpärl och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; Oäkta smycken; Mynt


Avdelning XV, Kapitlen 72-83 (pdf, 1954 kB)

Oädla metaller och varor av oädel metall


Avdelning XVI, Kapitlen 84-85 (pdf, 2145 kB)

Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; Elektrisk materiel; Delar till sådana varor; Apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör


Avdelning XVII, Kapitlen 86-89 (pdf, 1329 kB)

Fordon, luftfartyg, fartyg och viss transportutrustning


Avdelning XVIII, Kapitlen 90-92 (pdf, 1314 kB)

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; Ur; Musikinstrument; Delar och tillbehör till sådana artiklar


Avdelning XIX, Kapitel 93 (pdf, 270 kB)

Vapen och ammunition; Delar och tillbehör till vapen och ammunitionAvdelning XXI, Kapitlen 97-99 (pdf, 541 kB)

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter


Tidigare KN-nomenklaturer och korrelationstabeller

Åren 1995-2019 >>


Nyckelord KN-nomenklaturen