Hyppää sisältöön

Sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden tuonti matkalta

Tämän sivun pikaohjeiden on tarkoitus vastata yleisimpiin kysymyksiin siitä, miten paljon sähkösavukkeita eli sähkötupakkaa sekä nikotiininesteitä voit tuoda matkalta Suomeen. Varmista aina myös tarkemmat ohjeet.

Alle 18-vuotias ei saa tuoda Suomeen sähkötupakkaa eikä nikotiininesteitä. 

Nikotiininesteet

Määrä

Nikotiininestettä saa tuoda matkalta enintään 10 millilitraa. 

Nikotiinineste voi olla esimerkiksi täyttösäiliöissä tai kertakäyttöisissä sähkötupakoissa. Jos yhdessä sähkötupakassa on 2 millilitraa nikotiininestettä, voit tuoda niitä 5 kappaletta (5 * 2 millilitraa = 10 millilitraa).

Nikotiinipitoisuus

  • Jos tuot nikotiininestettä itsellesi, pitoisuudelle ei ole ylärajaa. Nesteen nikotiinipitoisuus saa olla myös yli 20 mg/ml. 
  • Jos tuot nikotiininestettä perheenjäsenelle tai lahjaksi, nesteen nikotiinipitoisuus saa olla enintään 20 mg/ml.

Samat rajoitukset pätevät riippumatta siitä, tuotko nestettä EU:n sisältä vai EU:n ulkopuolelta.

Nikotiinittomat nesteet

Jos sähkötupakan neste ei sisällä lainkaan nikotiinia, sen määrälle ei ole rajoituksia.

Sähkötupakan polttamiseen tarkoitetut laitteet

Sähkötupakan polttamiseen tarkoitetuille laitteille ei yleensä ole rajoituksia, vaan niitä voi tuoda matkalta Suomeen. 

Erilaisia höyrystimiä on kuitenkin markkinoilla paljon erilaisia. Aina ei ole helppo tietää etukäteen, onko kyseessä laite, joka on tupakkalain mukaan tarkoitettu sähkötupakan käyttöön. Osa höyrystimistä voidaan luokitella myös terveydenhuollon käyttöön tarkoitetuiksi laitteiksi tai sähkölaitteiksi. Tällöin niiden pitää täyttää terveydenhuollon laitteille tai sähkölaitteille asetetut vaatimukset, jotta niitä voi tuoda Suomeen.

Lue lisää erilaisista höyrystimistä tarkentavasta ohjeesta.

Huomioi nämä, kun tuot tuotteita EU:n ulkopuolelta

Jos haluat tuoda tuotteita ilman veroja, huomioi arvorajat. Kun saavut EU:n ulkopuolelta, nikotiininesteiden ja kaikkien muiden matkalta tuomiesi tavaroiden arvo saa olla yhteensä korkeintaan

  • 430 euroa, jos saavut lentämällä tai meriteitse
  • 300 euroa, jos saavut muulla tavalla.

Jos arvorajat ylittyvät, sinun täytyy maksaa tuonnista veroa.

Arvorajaan ei lasketa mukaan perinteisiä tupakkatuotteita, mutta nikotiininesteet ja muut sähkötupakoinnin tarvikkeet lasketaan. 

Kun saavut Eta-alueen ulkopuolelta, matkasi pituus saattaa vaikuttaa oikeuteesi tuoda tupakkatuotteita. Eta-aluetta ovat EU sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein.

  • Jos asut Suomessa, saavut Suomeen Eta-alueen ulkopuolelta muulla tavalla kuin lentokoneella ja matkasi on kestänyt enintään 24 tuntia, et saa tuoda Suomeen tupakkatuotteita, nikotiininesteitä etkä nuuskatuotteita.
    • Poikkeus: Saat tuoda tuotteita Suomeen, jos on ilmeistä, että olet hankkinut ne jo ennen Suomesta lähtöäsi.
  • Jos asut Eta-alueen ulkopuolella, saavut Suomeen muulla tavalla kuin lentokoneella ja viivyt Suomessa muussa kuin kauttakulkutarkoituksessa enintään kolme vuorokautta, et saa tuoda Suomeen tupakkatuotteita, nikotiininesteitä etkä nuuskaa.
    • Poikkeus: Saat tuoda tuotteita Suomeen, jos on ilmeistä, että tuotteet on tarkoitettu omaan käyttöösi Suomessa oleskelun ajaksi.

Huom.! Aikarajoitus ei koske sellaisia nikotiininesteitä, joiden nikotiinipitoisuus on yli 20 mg/ml tai joilla on lääkelain mukainen käyttötarkoitus. Huomioi kuitenkin, että tällaisia nesteitä saat tuoda vain omaan käyttöön, et perheenjäsenille etkä lahjaksi. 

Usein kysyttyä

Kyllä, voit samalla kerralla tuoda eri tuotteita enimmäismäärät.

Lue lisää tupakkatuotteiden ja nuuskan maahantuonnista.