Rajoituskäsikirja

Tullin rajoituskäsikirjaan on koottu yhteen keskeiset vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joissa Tulli on määrätty valvontaviranomaiseksi.

Rajoituskäsikirjan osiot on ryhmitelty rajoituksittain, ja jokaisessa osiossa selvitetään kyseiseen tavaraan liittyvät rajoitukset Tullin ja asiakkaan kannalta. Osiot on laadittu yhteistyössä kunkin osa-alueen varsinaisen lupa- tai hallintoviranomaisen kanssa. Käsikirjan päivityksestä vastaa Tulli.

Rajoituskäsikirjassa esitetyt tiedot ovat yleisluonteisia, ja ne annetaan ainoastaan tiedotustarkoituksessa. Niitä ei pidä ymmärtää oikeudellisesti sitoviksi tai oikeudellisiksi neuvoiksi. Ne eivät välttämättä ole kattavia, täydellisiä eivätkä ajantasaisia. Niitä voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta säädösten ja muiden oikeudellisten asiakirjojen tarkistusten perusteella. Voimassa olevan lainsäädännön noudattamisen varmistaminen on toimijan vastuulla.

Hyljetuotteet (pdf, 115 kt)

Päivitetty 16.1.2023Kasvinsuojeluaineet (pdf, 101 kt)

Päivitetty 12.2.2021Kidutusvälineet (pdf, 395 kt)

Päivitetty 9.6.2020Kulttuuriesineet (pdf, 706 kt)

Päivitetty 9.6.2020


Lannoitevalmisteet (pdf, 133 kt)

Päivitetty 22.9.2023


Lannoitevalmisteet, liite 1 (pdf, 170 kt)

Ruokavirasto - Maahantuonnin ja EU-tuonnin ennakkoilmoitus Päivitetty 25.9.2923


Puolustustarvikkeet (pdf, 371 kt)

Päivitetty 10.6.2020


Puupakkaustarkastus (pdf, 1714 kt)

Ruokaviraston (ent. Evira) ohje 14410/5, päivitetty 25.2.2015


Raakatimantit (pdf, 273 kt)

Päivitetty 10.6.2020


Radiolaitteet (pdf, 326 kt)

Päivitetty 10.6.2020Rehut (pdf, 185 kt)

Päivitetty 2.3.2021


Räjähteet (pdf, 256 kt)

Päivitetty 2.3.2020


Vieraslajit (pdf, 294 kt)

Päivitetty 11.6.2020


Ydinalan tuotteet (pdf, 129 kt)

Päivitetty 9.12.2021