Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 14.9.2016 16.26 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 9.53
Pressmeddelande

81/2016, IOL

Kommissionen utfärdade den 7 september 2016 förordning (EU) nr 2016/1645 (EUT L 245, 14.9.2016, s. 3 - 4) om klassificering i Kombinerade nomenklaturen av varor som anges i bilagan nedan.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 4 oktober 2016 eller därefter.

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning kan under en period på tre månader från ikraftträdandet av förordningen ännu åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

TMD