Hoppa till innehåll

Livet efter corona – passagerartrafiken ökade

Utgivningsdatum 4.4.2023 8.37 | Publicerad på svenska 8.5.2023 kl. 11.19
Pressmeddelande

Coronapandemin påverkade organisationer runt om i världen – också finska tullen. År 2022 hävdes slutligen coronarestriktionerna och till den delen återgick livet till det normala också vid Tullen, eller gjorde det? Coronaåren var exceptionella vid Tullen när pandemin på många sätt påverkade innehållet i de tullanställdas arbete och deras arbetssätt. En del av dessa konsekvenser syns fortfarande i de tullanställdas vardag också efter pandemin.

Tullinspektören följer resenärerna med blicken. Tullinspektören har ansiktsmask och skyddshandskar.
Tullinspektören följer resenärer vid flygplatsen i Kittilä i december 2022. Bild: Aku Häyrynen/Tullen

År 2022 ökade passagerartrafiken tydligt från föregående år. Personbils- och paketbilstrafiken både till och från Finland ökade vid gränsövergångsställena när coronarestriktionerna hävdes. 
Antalet personbilar och paketbilar som anlände till Finland ökade med 91,9 procent från år 2021. Ökningen var störst vid gränsövergångsställena vid östgränsen, t.o.m. 206,9 procent. Vid gränsen mot Sverige ökade antalet med 95,6 procent, vid gränsen mot Norge med 137,3 procent och vid havsgränsen med 91,9 procent. Antalet personbilar och paketbilar som åkte från Finland ökade i sin tur med 94,8 procent.

Antalet passagerare i flygtrafiken ökade också jämfört med coronaåren. Via flygplatserna i Finland reste över 12 miljoner passagerare i internationell trafik år 2022. Antalet passagerare i internationell trafik vid Helsingfors-Vanda flygplats var cirka 11,2 miljoner år 2022, och jämfört med år 2021 var ökningen t.o.m. 228 procent. Vi nådde dock fortfarande inte nivån före coronapandemin. 

Läs också hur sanktionerna och övervakningen av dem syntes i vår verksamhet vid östgränsen.

Importen av narkotika blev mer professionell och syntes i bevakningens resultat och statistik

Före coronaåren upptäcktes majoriteten av Tullens beslagtagna stora narkotikapartier inom person- och godstrafiken: narkotikakurirerna smälte in i persontrafiken och narkotikan gömdes i bagaget, i fordon eller i kroppen.

När pandemin var som värst stod passagerartrafiken emellanåt stilla, därför blev de internationella organisationerna som tillverkade- och smugglade narkotika tvungna att ändra sina tillvägagångssätt. I stället för i persontrafiken, smugglades både små och stora narkotikapartier främst i post- och expressfrakttrafiken. 

− Fastän passagerar- och frakttrafiken år 2022 började återgå till det normala efter pandemin, smugglas droger till Finland fortfarande främst i post- och expressfrakttrafiken. Coronapandemin ändrade verksamheten hos organisationer som smugglar och distribuerar narkotika, berättar undersökningsledare Janne Kallio om Tullens observationer. 

En svart labradorretriever nosar på papplådor.
Narkotikahunden Hessu nosar på paket i ett fraktlager i Vanda. Bild: Aku Häyrynen/Tullen

Den illegala importen av narkotika blev alltmer professionell under coronaåren, och största delen av narkotikan samt prekursorer till narkotika kom till Finland med den kommersiella trafiken i fjol.

Tullen beslagtog sammanlagt 1 382 kilogram narkotika i fjol, vilket är nästa dubbelt mer än år 2021. Ökningen beror främst på att antalet beslag av drogen khat ökade, men även beslagen av amfetamin, hasch och framför allt marijuana ökade rejält. Liksom år 2021, beslagtogs ett rekordstort antal berusande läkemedel, sammanlagt över en halv miljon tabletter. I fjol avslöjande Tullen sammanlagt 1 389 narkotikabrott. Antalet lindriga narkotikabrott har minskat på grund av coronaåren, men antalet grova narkotikabrott låg fortfarande på samma nivå.

Man fick återvända till kontoret, men fortsatte ändå arbeta multilokalt

Många tullanställda som arbetar vid datorer stod inför något nytt, när man övergick till distansarbete år 2020. När statsrådet beslutade att den nationella rekommendationen om distansarbete skulle upphöra den 28 februari 2022, övergick Tullen till multilokalt arbete som består av kombinerat distans- och närarbete. I multilokalt arbete kan man förutom på tjänstestället arbeta t.ex. hemma, om det är möjligt med tanke på arbetsuppgifterna.

År 2021 uppgick distansarbetsdagarna till cirka 138 900 och år 2022 till cirka 132 400. Många tullanställda fortsatte alltså att arbeta på distans, när de märkte att det är ett fungerande sätt att arbeta.

Läs också om hur Tullpersonalens anpassningsförmåga testades i en föränderlig värld 2022.

Läs mer

År 2022 – Inte ett steg, utan ett språng framåt 

Tullen i siffror år 2022

Alla artiklar finns på Tullens år 2022

Nästa artikel: Mot en bättre kundupplevelse – Tullens elektroniska tjänster går framåt

Tullin vuosi