Hyppää sisältöön

Elämä koronan jälkeen – matkustajaliikenne lisääntyi

Julkaisuajankohta 4.4.2023 8.37
Tiedote

Koronapandemia vaikutti maailmanlaajuisesti eri organisaatioihin – myös Suomen tulliin. Vuonna 2022 koronarajoitukset viimein purettiin ja tältä osin elämä palautui ennalleen myös Tullissa, vai palautuiko? Koronavuodet olivat Tullissa poikkeuksellisia, kun pandemia vaikutti monella tavalla tullilaisten työn sisältöön ja työskentelytapoihin. Osa näistä vaikutuksista näkyy tullilaisten arjessa yhä pandemian jälkeenkin.

Tullitarkastaja katsoo matkailijoiden perään. Tullitarkastajalla on kasvomaski ja suojahanskat.
Tullitarkastaja seuraa matkailijoita Kittilän lentokentällä joulukuussa 2022. Kuva: Aku Häyrynen/Tulli

Vuonna 2022 matkustajaliikenteen määrä nousi selvästi edeltävästä vuodesta 2021. Sekä Suomesta lähtevän että Suomeen saapuvan henkilö- ja pakettiautoliikenteen määrä rajanylityspaikoilla lisääntyi, kun koronarajoitukset purettiin. 

Suomeen saapuneiden henkilö- ja pakettiautojen määrä kasvoi 91,9 prosenttia vuodesta 2021. Kasvu oli kovinta itärajan rajanylityspaikoilla, jopa 206,9 prosenttia. Ruotsin vastaisella rajalla määrä nousi 95,6 prosenttia, Norjan vastaisella rajalla 137,3 prosenttia ja merirajalla 91,9 prosenttia. Suomesta lähtevien henkilö- ja pakettiautojen määrä lisääntyi puolestaan yhteensä 94,8 prosenttia. 

Myös lentoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat koronavuosiin verrattuna. Suomen lentoasemien kautta kulki vuonna 2022 yli 12 miljoonaa kansainvälisen liikenteen matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoasemalla kansainvälisen liikenteen matkustajamäärä oli noin 11,2 miljoonaa vuonna 2022, ja vuoteen 2021 verrattuna kasvua oli jopa 228 prosenttia. Koronapandemiaa edeltäneelle tasolle ei kuitenkaan vielä päästy.

Lue myös, miten pakotteet ja pakotevalvonta näkyivät toiminnassamme itärajalla.

Koronavuosina ammattimaistunut huumeiden maahantuonti näkyi valvonnan tuloksissa ja tilastoissa

Ennen koronavuosia valtaosa Tullin takavarikoimista isoista huumausaine-eristä löytyi henkilö- ja tavaraliikenteen joukosta: huumekuriirit sulautuivat henkilöliikenteen joukkoon ja humausaineet kätkettiin matkatavaroihin, ajoneuvoon tai kehon sisälle.

Pandemian ollessa pahimmillaan matkustajaliikenne oli välillä pysähdyksissä, minkä takia kansainväliset huumausaineiden valmistus- ja salakuljetusorganisaatiot joutuivat muuttamaan toimintatapojaan. Henkilöliikenteen sijaan pienet sekä suuret huumausaine-erät salakuljetettiin lähinnä posti- ja pikarahtiliikenteessä. 

− Vaikka matkustaja- ja rahtiliikenne alkoi palata normaaliksi vuonna 2022 pandemian jälkeen, huumausaineita salakuljetetaan Suomeen edelleen pääosin posti- ja pikarahtiliikenteessä. Koronapandemia muutti huumausaineiden salakuljetus- ja levitysorganisaatioiden toimintaa, tutkinnanjohtaja Janne Kallio kertoo Tullin havainnoista. 

Musta labradorinnoutaja haistelee pahvilaatikkoa.
Huumekoira Hessu haistelemassa paketteja rahtivarastossa Vantaalla. Kuva: Aku Häyrynen/Tulli

Huumausaineiden laiton maahantuonti muuttui ammattimaisemmaksi koronavuosien aikana, ja valtaosa huumeista sekä niiden lähtöaineista tuli Suomeen kaupallisen liikenteen mukana viime vuonna.

Tulli takavarikoi viime vuonna yhteensä 1 382 kiloa huumausaineita, mikä on lähes kaksinkertainen luku vuoteen 2021 verrattuna. Kasvu selittyy pääosin khat-huumeen takavarikkomäärien kasvulla, mutta myös amfetamiinin, hasiksen ja erityisesti marihuanan takavarikoinnit kasvoivat huomattavasti. Huumelääkkeitä takavarikoitiin vuoden 2021 tapaan ennätysmäärä, yhteensä yli puoli miljoonaa kappaletta. Huumausainerikoksia Tulli paljasti viime vuonna yhteensä 1 389. Lievien huumausainerikosten määrä on laskenut koronavuosien vuoksi, mutta törkeiden huumausainerikosten määrä säilyi samalla tasolla.

Toimistolle sai palata, mutta monipaikkaisesti silti jatkettiin

Moni Tullin tietotyöläinen oli uuden edessä, kun vuonna 2020 siirryttiin etätyöskentelyyn. Kun valtioneuvosto päätti valtakunnallisen etätyösuosituksen päättymisestä 28. helmikuuta 2022, Tullissa siirryttiin etä- ja lähityön yhdistävään monipaikkaiseen työhön. Monipaikkaisessa työssä töitä voi tehdä virkapaikan lisäksi esimerkiksi kotona, jos työtehtävät sen sallivat.

Vuonna 2021 etätyöpäiviä kertyi Tullissa yhteensä noin 138 900 ja vuonna 2022 noin 132 400. Useat tullilaiset siis jatkoivat edelleen työskentelyä etänä havaittuaan sen toimivaksi tavaksi tehdä töitä.

Lue myös, miten Tullin henkilöstön kykyä muovautua muuttuvassa maailmassa testattiin vuonna 2022.

Lue lisää

Vuosi 2022 – Ei askel vaan harppaus eteenpäin

Lukuja Tullin vuodelta 2022

Tullin henkilöstökertomus 2022

Tullin valvonnan vuosijulkaisu 2022

Lue lisää Tullin vuodesta 2022

Seuraava artikkeli: Kohti parempaa asiakaskokemusta – Tullin sähköiset palvelut ottavat askelia eteenpäin

Tullin vuosi