Hyppää sisältöön

Vuosi 2022 – Ei askel vaan harppaus eteenpäin

Julkaisuajankohta 29.3.2023 10.40
Tiedote

Vuosi 2022 oli Tullille hyvä vuosi. Onnistuimme tehtävissämme mallikkaasti, vaikka yllättäviä haasteita jälleen nousikin kesken vuoden.

Tullin pääjohtaja Hannu Mäkinen Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti tuntuvasti toimintamme ympäristöä. Tavaraliikenne Venäjän rajan yli supistui heti voimakkaasti. Yritykset vetäytyivät Venäjältä. Energiariippuvuudesta pyrittiin tehokkaasti irti. Tavaraliikenteen vähenemistä vauhdittivat useat EU:n hyväksymät pakotekokonaisuudet, joiden toimeenpano nojasi ratkaisevasti Tullin ammattitaitoon.

Tulli selvisi erittäin hyvin monimutkaisten ja tulkinnanvaraisten pakotesäännösten viidakossa. Uusi tilanne heijastui monien työhön. Pakotteiden valvonta työllisti toimipaikoilla. Riskianalyysin avulla mahdollisia poikkeamia seulottiin tulli-ilmoituksista. Tilastotietoja tiedusteltiin jatkuvasti ulkomaankaupan muutoksista. Tulli sai myös osallistua ansiokkaasti pakotesäännösten valmisteluun alusta pitäen. Parhaat kiitokset kaikille vaativien pakotesäännösten ja pakotevalvonnan parissa puurtaneille osaajille!

Suomi on maarajaliikenteen vähennyttyä vielä aiempaakin riippuvaisempi merikuljetuksista – jopa 95 % ulkomaankaupastamme kulkee nykyään meritse. Tulli onkin lisännyt huomiotaan entisestään satamissa. Koronavuosina esimerkiksi huumeiden maahantuonti ammattimaistui, ja vuonna 2022 valtaosa huumeista tuli Suomeen kaupallisen liikenteen mukana.

Itärajan useiden toimipaikkojen hiljentyminen on vähentänyt työn tarvetta paikallisesti. Vähentämistarpeeksi arvioitiin 100 henkilötyövuotta. Tilanne on luonnollisesti aiheuttanut monelle huolta ja epävarmuutta tulevista työtehtävistä. Yhteistyössä henkilöstön kanssa on haettu ratkaisuja, joilla turvataan työpaikat, ja muun muassa valtakunnallisia tehtäviä on siirretty itärajalla työskennelleille henkilöille.

Luminen ja tyhjä tie, joka johtaa tulli- ja rajanylityspaikalle.
Liikenne on vähentynyt koronaa edeltäviin vuosiin merkittävästi. Kuvassa infonäyttö ja opasteet Venäjältä saapuville ennen Imatran tulli- ja rajanylityspaikkaa 20.1.2021. Kuva: Tulli

Vuonna 2022 viimeisetkin koronarajoitukset purettiin. Koronavuodet vaikuttivat monien tullilaisten työn sisältöön ja työskentelytapoihin. Osa näistä vaikutuksista näkyy arjessa pandemian jälkeenkin. Etätyön ensisijaisuus näyttää jääneen monien työnkuvaan pysyvästi. Koronavuosina totuimme tapaamisiin sähköisin välinein. Tämä on lisännyt kontaktoinnin mahdollisuuksia dramaattisesti ja tasa-arvoistanut osallistumisen edellytyksiä.

Sähköisiä palveluita on kehitetty kiinnittäen keskeistä huomiota asiakkaiden kokemuksiin. Vuonna 2022 nykytilaa havainnoitiin aiempaakin enemmän digitalisaation tuomien mahdollisuuksien kannalta sekä asiakaskokemuksen näkökulmasta. Palvelukehityksessä näkyi erityisesti EU:n vuosia kestävä tulli-ilmoittamisen uudistus, joka eteni harppauksin vuoden 2022 aikana. Kaikki tuonti-ilmoitukset ovat nyt siirtyneet uuteen tulliselvityspalveluun, väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset ovat uudistuneet ja myös asiointipalveluiden käytettävyyttä ja saavutettavuutta on parannettu. Sanoma-asiakkaiden asiakaskokemusta selvitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2022 ja todella myönteisin tuloksin. 

Tullin strategiassa nostimme vuonna 2022 framille vastuullisuusteemat. Se ei ole meillä muodikasta sanahelinää vaan lähtee sydämestämme. Todisteeksi tarjoamme tekoja. Viime vuosi alkoi Tullin ensimmäisen vastuullisuusraportin parissa ja päättyi uuden ympäristöjärjestelmän käyttöönottoon. Vastuullisuusraportti on eräs tapa tehdä näkyväksi Tullin yhteiskunnallista roolia ja vastuullisuustekojemme ekologista, sosiaalista ja taloudellista vaikutusta yhteiskuntaan. 

Tullin strateginen tavoite on nousta ympäristövastuullisten toimijoiden eturintamaan valtionhallinnossa. Vuoden 2022 agendalla oli Tullin ympäristöohjelman laadinta. Ohjelman toteuttamisen ja seurannan työkaluksi valitsimme Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän. Päästäksemme tähän jouduimme ulkopuolisen ammattimaisen arvioinnin kohteeksi ja täyttämään lukuisat standardien vaatimukset. Siinä onnistuimme. Kiitokset kaikille asiaan panostaneille! Työ on kesken, ja se jatkuu. Lisävoimia otetaan avosylin vastaan ideoimaan ja toteuttamaan uudistuksia.

Vieläkin haastavampaa saattaa lopulta olla päästä tuloksiin sosiaalisen vastuun puolella. Tulli on jo rekrytoinut henkilöitä, joiden myötä voimme alkaa puhua moninaisuudesta joillakin työpisteistämme. Meillä on aktiiveja, jotka tekevät paljon työtä tällä sektorilla ja joiden suuntaan voi vain kumartaa. Virastokentässä emme ole sosiaalisessa vastuussa peränpitäjiä vaan tällä vauhdilla pian esimerkillisiä. Läpimurtoa silti vielä odotamme, ja sen nopeuttamiseksi olemme halukkaita rikkomaan rajoja ja ottamaan käyttöön uusia keinoja.

Haluan lopuksi kiittää kaikkia Tullissa ja jokaista Tullin kanssa yhteistyötä tehnyttä tahoa hienoista hetkistä ja loistavista tuloksista, joihin voi päästä vain sillä antaumuksella, jota olette puolin ja toisin osoittaneet!

Hannu Mäkinen
Tullin pääjohtaja

Lue lisää Tullin vuodesta 2022.

Seuraava artikkeli: Tulli on valvonut Venäjä-pakotteita tehokkaasti – ulkomaankaupassa muutosten vuosi.

Tullin vuosi