Hyppää sisältöön

Tulli on valvonut Venäjä-pakotteita tehokkaasti – ulkomaankaupassa muutosten vuosi

Julkaisuajankohta 30.3.2023 9.39
Tiedote

EU:n Venäjälle ja Valko-Venäjälle määräämät pakotteet näkyivät Tullin arjessa vahvasti vuonna 2022. Pakotteiden valvonta työllisti henkilöstöä toimipaikoilla – mahdollisia poikkeamia seulottiin riskianalyysin avulla tulli-ilmoituksista ja tilastotietoa ulkomaankaupan muutoksista tuotettiin jatkuvasti. Uudet pakotepaketit pantiin toimeen välittömästi, ja pakotteiden rikkomiset johtivat esitutkintoihin.

Tullitarkastaja seuraa ajoneuvojen virtaa satamassa.
Raskaan liikenteen valvontaa Helsingissä. Kuva: Aku Häyrynen / Tulli

Vuoden 2022 aikana EU määräsi Ukrainan sodan vuoksi Venäjälle ja Valko-Venäjälle kattavia pakotteita. Jokainen uusi pakotepaketti laajensi pakotevalvontaa ja vahvisti aikaisempien pakettien tahtotilaa. Tulli on tehnyt pakotevalvonnassa tiivistä yhteistyötä sekä ulkoministeriön että muiden kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojensa kanssa.

– Olemme toimeenpanneet pakotteita tiukasti ja noudattaneet pakoteasetuksia kirjaimellisesti, jotta EU:ssa yhdessä sovitut pakotteet ovat toimineet mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Olemme myös tuoneet aktiivisesti esille havaitsemiamme ilmiöitä, jotka ovat haitanneet pakotteiden vaikuttavuutta. Tarvittaessa vuotokohtia on pakoteasetuksissa paikattu, kertoo valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.

Päivittäistä valvontatyötä tietopohjaisesti

Venäjän ja Valko-Venäjän pakotteiden valvonta oli kiinteä osa Tullin päivittäistä valvontatyötä vuonna 2022. Tullivalvonnan tarve lisääntyi pakotteiden laajuuden vuoksi, ja resurssit suunnattiin tarpeen vaatimalla tavalla. 

Tulli hoitaa pakotteiden valvontaa mahdollisimman pitkälle tietopohjaisesti. Normaalin toimipaikolla tehtävän tullivalvonnan lisäksi poikkeamiin päästään käsiksi tulli-ilmoitusten avulla. Jokaisen pakotepaketin myötä riskianalyysiä on muokattu siten, että poikkeamat tavaravirroissa löytyvät mahdollisimman tehokkaasti.

Viime vuonna Tulli löysi tulli-ilmoitusten perusteella noin 20 000 poikkeamaa tavaraliikenteessä. Kohdennettuja tarkastuksia tehtiin noin 1 300, ja esitutkintaan päätyi noin 300 tapausta. Tulli on havainnut valvonnassaan myös mahdollisia yrityksiä kiertää pakotteita.

Suurin osa pakotteiden alaisista kuljetuksista pysäytettiin maantieliikenteessä. Pakotteiden alaisia tavaroita sisältävissä vientikuljetuksissa on ollut paljon tietotekniikkaa ja muita korkean teknologian tuotteita sekä ns. luksustuotteita, mutta myös paljon muita erilaisia tuotteita. 

Pakotteet ovat vaikuttaneet huomattavasti ulkomaankaupan tavaravirtoihin

Useita kontteja sekä nostureita satama-alueella kesäaikaan.
Suurin osa Suomen ulkomaankaupasta kulkee meritse. Kuva: Aku Häyrynen / Tulli

EU:n Venäjälle asettamat pakotteet ovat vaikuttaneet tavaravirtoihin ja ulkomaankauppaan merkittävästi. Suomen kauppa Venäjän kanssa väheni Ukrainan-sodan seurauksena enemmän kuin Neuvostoliiton romahdettua 1990-luvulla. Suomalaisten Venäjän-kauppaa käyvien yrityksien määrä vähentyikin vuonna 2022 selvästi. Käytännössä pakotteet ovat vaikuttaneet jollain tapaa kaikkiin Venäjän kauppaa käyviin suomalaisyrityksiin. 

Suomen kauppa Venäjän kanssa hiipui maaliskuusta alkaen. Erityisesti tuonti korvautui nopeasti muista maista. Joulukuussa 2022 Venäjän arvo-osuus Suomen kokonaistuonnista oli enää 2,6 prosenttia, kun vielä saman vuoden tammikuussa se oli 15,8 prosenttia. Kokonaisviennistä Venäjän osuus väheni tammikuun 5,4 prosentista joulukuun 2,7 prosenttiin.

Lue lisää ulkomaankaupan tilastoista.

Pakotteiden seurauksena tavaroiden ulkomaankaupan logistiikassa tapahtui vuonna 2022 rakennemuutos: Suomen ulkomaankaupan määrästä kulkee nykyään 95 prosenttia meritse. Sen sijaan rautatiekuljetusten määrä laski 86 prosenttia ja maantiekuljetusten 68 prosenttia. 

– Tavaroiden ulkomaankaupassa viime vuosi oli muutosten vuosi. Voi sanoa, että olemme todellakin ulkomaankaupan suhteen saari. Itämeren laivarahdin merkitys meille korostuu nykyään vielä enemmän, kun tavaraliikenne Suomen itärajalla on pakotteiden myötä merkittävästi vähentynyt, toteaa tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä.

Tulli on koonnut Ukraina-sivuilleen tietoa pakotteiden vaikutuksesta yrityksille ja yksityishenkilöille.

Lue lisää

Pääjohtajan katsaus vuodesta 2022

Elämä koronan jälkeen – matkustajaliikenne lisääntyi

Lue lisää Tullin vuodesta 2022

Seuraava artikkeli: Tullin henkilöstön mukautumiskykyä testattiin muuttuvassa maailmassa vuonna 2022.

Tullin vuosi