Hoppa till innehåll

Tullen i siffror år 2022

Utgivningsdatum 3.4.2023 9.57 | Publicerad på svenska 8.5.2023 kl. 11.09
Pressmeddelande

År 2022

  • Tullen uppbar sammanlagt 393 miljoner euro i skatter och avgifter
  • varuexportens sammanlagda värde var 81,7 miljarder euro
  • Tullaboratoriet gjorde över 30 000 undersökningar
  • 6 482 tullbrott avslöjades
  • 2 039 personer arbetade vid Tullen. 

Tullen uppbar skatter och avgifter

yhteensä
393 miljoner
euro
Tullavgifter
 
286 miljoner euro
Farledsavgifter
 
52 miljoner euro
Mervärdesskatt vid import
 
39 miljoner euro

Tullen uppbar sammanlagt 393 miljoner euro i skatter och avgifter. Beloppet är nästan 100 miljoner euro mer än föregående år.

Totalvärdet för varuexporten

yhteensä
81,7 miljarder
euro

Värdet på Finlands varuexport var 81,7 miljarder euro år 2022.

Värdet på varuimporten uppgick till 92,3 miljarder euro, vilket on  är ca 20 miljarder mer än året innan.

Laboratorieundersökningar

30 000
undersökningar

Tullaboratoriet skyddar både konsumenten och miljön genom sina undersökningar samt betjänar tullbevakningen, förtullnings- och kontrollverksamheten samt förundersökningen. I fjol undersökte Tullaboratoriet 11 518 prover för vilka gjordes över 30 000 laboratorieundersökningar.

Avslöjade brott

Avslöjade brott
6 482
Återtagen vinning av brott
71,3 miljoner euro

Den totala mängden tullbrott steg år 2022 med cirka tusen brott jämfört med året innan. I och med EU: s sanktioner mot Ryssland och Vitryssland ökade regleringsbrotten betydligt jämfört med 2021, vilket tydligt framgår av fjolårets tullbrottsstatistik.

Antalet narkotikarelaterade brott ökade också betydligt, och nästan dubbelt så många droger konfiskerades som året innan.

Återtagen vinning av brott mer än fördubblades jämfört med 2021. Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta uppgick till mer än 100 miljoner euro.

Hjälp och råd till kunder

Samtal till tullrådgivningen
89 510
Kontakt med företagsrådgivningen
13 788
Kundmeddelanden
301

Det var klart färre kontakter till tull- och företagsrådgivning än året innan. År 2021 var behovet av rådgivning särskilt stort, när den nedre gränsen för mervärdesskatt slopades och antalet förtullningar ökade.

År 2022 kontaktades chattboten Hippu 30 491 gånger vilket är betydligt mer än år 2021.

Antal elektroniska deklarationer

Förtullningsbeslut
2 517 497
Exportdeklarationer
1 233 226
Deklarationsmeddelanden
2 394 279

År 2022 gjorde Tullen cirka 2,5 miljoner förtullningsbeslut. Drygt 1,2 miljoner exportdeklarationer godkändes. Till Tullens Tullklareringstjänst och till Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX) inlämnades sammanlagt 2 394 279 införsel- och utförseldeklarationer.

Tullens anställda

2039
personer arbetade hos Tullen

Läs mer

Tullen har övervakat sanktionerna mot Ryssland effektivt – ett år av förändringar i utrikeshandeln

Mot en bättre kundupplevelse – Tullens elektroniska tjänster går framåt

Tullpersonalens anpassningsförmåga testades i en föränderlig värld 2022

 Alla artiklar finns på Tullens år 2022

Nästa artikel: Livet efter corona – passagerartrafiken ökade

Tullin vuosi