Hoppa till innehåll

EU-reformen av mervärdesbeskattningen träder i kraft om tre dagar – vad ändras 1.7.2021?

28.6.2021 7.45
Pressmeddelande

EU:s gemensamma momsreform börjar gälla inom hela unionens område 1.7.2021. Reformen medför ändringar bland annat i e-handelsköp, då alla inköp som levereras från områden utanför EU ska förtullas och moms ska betalas för dem. Den nuvarande gränsen på 22 euro för skattefria nätköp avskaffas. Här kan du samlat läsa allt vad reformen innebär i praktiken.

Eftersom man hittills inte har behövt betala moms för småförsändelser som beställts från länder utanför EU, leder reformen till ett mer likvärdigt konkurrensläge bland annat för inhemska företag. Personer som handlar i nätbutiker ska å sin sida framöver vid beställningar från t.ex. Kina, Förenta staterna eller Storbritannien se till att momsen blir betald och försändelsen förtullad.

Reformen underlättar också verksamheten för nätbutiker som idkar konsumenthandel i EU, då företaget inte behöver registrera sig som momsskyldigt i alla de EU-länder till vilka företaget säljer varor eller e-tjänster till konsumenter.

Vad ändras från och med 1.7.2021?

  • Man ska förtulla och betala moms för alla inköp som levereras från länder utanför EU. Detta gäller också för alla små försändelser värda högst 22 euro som fram till nu i regel varit skattefria.
  • Redan nu tillämpas en särskild ordning för moms, som har omfattat försäljningen av tele-, sändnings- och elektroniska tjänster till konsumenter inom EU. Från och med början av juli omfattar den särskilda ordningen också alla tjänster som sålts till konsumenter inom EU samt den interna e-handeln med varor. I One Stop Shop-ordningen (OSS) ingår också Import One Stop Shop-ordningen (IOSS) för varor som importeras från länder utanför EU. Momsen kan i fortsättningen ingå i priset på inköpet, om nätbutiken har registrerat sig som momsskyldig i EU i den nya särskilda ordningen.
  • I praktiken innebär detta att när köparen beställer varor från länder utanför EU så lönar det sig att fråga av säljaren om momsen redan ingår i det pris som betalas för inköpet. Detta gäller för inköp som är värda högst 150 euro. När så är fallet kan det också hända att vissa transportfirmor sköter förtullningen automatiskt åt köparen. Transportfirman kan ta ut en avgift för tjänsten.
  • Alla varor som levereras till Åland från länder utanför EU, från övriga Finland eller från andra EU-länder ska förtullas och moms ska betalas för dem. Åland hör till EU:s tullområde, men inte till dess skatteområde.
  • Antalet paket som ska förtullas mångdubblas över en natt. På årsnivå kommer antalet paket som nu behöver förtullas att öka med flera miljoner. Detta kan leda till anhopning av ankommande paket och rusning i kundbetjäningen särskilt i juli.

För köparna lönar det sig framöver att vara ännu noggrannare vid nätbeställningar. Trots att nätbutiken verkar i EU, lönar det sig ändå att t.ex. från säljarens webbplats kontrollera från vilket land varan i själva verket skickas. Det lönar sig också att fästa uppmärksamhet vid säljarens tillförlitlighet.

– Ur köparens synvinkel kan reformen medföra nya typer av fallgropar. I princip är det möjligt att säljaren debiterar momsen i samband med inköpet, trots att denne inte har registrerat sig i EU:s gemensamma särskilda IOSS-ordning. Det kan också hända att säljaren är registrerad i IOSS-ordningen, men att denne inte har meddelat sitt IOSS-nummer till t.ex. Posten eller kunden, och att numret därmed inte vidareförmedlas till Tullen. Då blir man tvungen att betala momsen på nytt i samband med importen. Tullen kan inte återbetala den extra betalningen, utan kunden måste ansöka om återbetalning av säljaren. Vi rekommenderar att man använder tillförlitliga nätbutiker och reder ut sakerna på förhand med säljaren, påminner tullöverinspektör Nadja Painokallio.

Finska företags handel i EU-länder underlättas – momsärenden kan skötas i tjänsten MinSkatt

Reformen medför ändringar för såväl konsumenter som företag. Till följd av reformen kan företag registrera sig i den särskilda ordningen "One Stop Shop” (OSS) i ett EU-land och koncentrerat sköta de skyldigheter som gäller deklarering och betalning av moms. Den särskilda ordningen kan tillämpas av de företag som säljer tjänster eller varor till konsumenter som bor inom EU-området. I Finland kan även dessa skatteärenden skötas i MinSkatt.

– När den särskilda ordningen tas i bruk kan skatterna på försäljningen av varor och tjänster till konsumenter deklareras och betalas via ett EU-land. Ett företag som använder den särskilda ordningen behöver alltså inte deklarera och betala moms separat till varje köpares land, säger Annaliisa Pöyhönen, överinspektör på Skatteförvaltningen.

Om företaget inte har tagit i bruk One Stop Shop ska det fortfarande registrera sig som momsskyldigt i alla de länder till vilka det säljer varor eller tjänster till konsumenter.

Om webbutikens försäljning till konsumenter i andra EU-länder är högst 10 000 euro under två på varandra följande år, behöver företaget inte nödvändigtvis registrera sig i den särskilda ordningen One Stop Shop. Företag med liten omsättning kan deklarera och betala momsen på konsumenthandeln i sitt hemland från och med juli.

Bekanta dig med tidigare publicerat material

Tullen och Skatteförvaltningen har under vårens lopp publicerat meddelanden som innehåller anvisningar och tips angående reformen samt information om hur den påverkar konsumenterna och företagen. Bekanta dig med tidigare publicerade meddelanden och nyheter:

Mera information om reformen hittar du också på Tullens och Skatteförvaltningens webbplatser:

Allt ska förtullas Pressmeddelande