Hoppa till innehåll

Allt ska förtullas – alla paket från länder utanför EU ska förtullas från och med juli 2021 

Beställer du varor från nätbutiker utanför Europeiska unionen, t.ex. från Kina, USA eller Storbritannien? Från och med den 1 juli 2021 ska alla paket från länder utanför EU förtullas och mervärdesskatt ska betalas för dem.

Grafisk bild av en man med en smarttelefon i handen. På blå bakgrund syns gula ikoner som symboliserar olika varor, och texten ”Alla e-handelsköp från länder utanför EU ska förtullas från och med 1.7” med vita bokstäver.

Vad förändras 1.7.?

Före juli 2021 gäller förtullning och mervärdesskatt sådana paket från länder utanför EU som är värda mer än 22 euro. Före juli kan det hända att du också måste förtulla ett paket vars värde är högst 22 euro, om Posten ber dig om förtullning separat i sin ankomstavi.

Mervärdesskattelagen ändras dock den 1 juli 2021. Därefter ska alla varor från länder utanför EU förtullas och mervärdesskatt betalas för dem. Mervärdesskatten är vanligtvis 24 procent av varans värde och transportkostnader. Förändringen gäller även Åland. Gåvorna ska som bekant förtullas redan före förändringen, och ingen moms behöver vanligtvis betalas för små gåvor.

Förändringen gäller alla varor som anländer till Finland från och med den 1 juli, även om du hade gjort beställningen före juli. Om du beställer en vara i juni och får den till Finland först i juli måste du förtulla paketet och betala mervärdesskatt på det. 

Med Tullräknaren kan du uppskatta hur mycket tullavgifter och mervärdesskatt du måste betala för dina inköp. Observera att Tullräknaren ger momsbeloppet noll euro för paket värda 0–22 euro fram till slutet av juni. Från och med den 1 juli beräknar Tullräknaren momsen också för paket värda 0–22 euro.

Vad ska jag göra?

Från och med juli är du själv ansvarig för att de varor som du beställt från länder utanför EU förtullas och att moms betalas för dem. Du får besked från Posten eller en annan transportfirma om försändelser som behöver förtullas.

Inköp med ett värde på högst 150 euro

Om säljaren har ett IOSS-nummer, betalar du finsk moms i samband med att du köper varan. Posten eller en annan transportfirma sköter vanligtvis förtullningen i ditt ställe och du behöver inte göra något. Du behöver inte betala moms i samband med förtullningen. Detta gäller dock inte för produkter som omfattas av förbud, restriktioner eller punktskatter, såsom alkohol- och tobaksprodukter.

Vad om transportfirman inte får ett IOSS-nummer från säljaren?

Om Posten eller en annan transportfirma inte får ett IOSS-nummer från säljaren, ska du i samband med förtullningen antingen betala momsen på nytt eller själv ange IOSS-numret. Vid behov kan du be att få IOSS-numret från säljaren. Om du betalade momsen på nytt i samband med förtullningen, kan du i efterhand begära att säljaren återbetalar den till dig.

Om du dock inte får ett IOSS-nummer från säljaren, blir du tvungen att betala momsen på nytt i samband med förtullningen. Efter att förtullningen är gjord kan du begära att säljaren återbetalar momsen till dig. Det är säljaren, inte Tullen, som återbetalar momsen.

Om säljaren inte har ett IOSS-nummer, kan du vanligtvis inte betala finsk moms i samband med att du köper varan. Du ska själv ta hand om förtullningen och betalningen av momsen. Förtullningen kan du

Inköp med ett värde på mer än 150 euro

Du ska själv ta hand om förtullningen och betalningen av momsen. Förtullningen kan du

Syftet med lagändringen är att skapa ett mer likvärdigt konkurrensläge för inhemska och andra EU-länders företag jämfört med näthandeln som sker utanför EU. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen (RP 18/2021) har godkänts av riksdagen.

Mera information om förändringen uppdateras på denna sida regelbundet.

Vad då för IOSS-nummer?

En säljare som har ett IOSS-nummer debiterar finsk moms genast i samband med köpet av varan. Momsen ingår i varans pris och du behöver då inte betala moms separat i samband med förtullningen.

IOSS-säljare har sin verksamhet utanför EU, men de har registrerat sig som momsskyldiga i EU-området. Detta innebär att momsen är inkluderad i varans inköpspris och att säljaren redovisar momsen till EU. Du kan läsa mer om IOSS-ordningen, dvs. EU:s gemensamma särskilda ordning för moms på Skatteförvaltningens webbplats.


Mer på denna webbplats


Läs mer


Meddelanden