Hoppa till innehåll

Alla e-handelsköp som levereras från länder utanför EU ska förtullas från och med juli

26.2.2021 10.00
Pressmeddelande

Regeringen har överlämnat en proposition om hur den mervärdesskattereform som tillämpas i hela Europeiska unionen ska genomföras i Finland. I och med ändringen som träder i kraft i början av juli ska man betala mervärdesskatt för och förtulla alla försändelser som levereras från länder utanför EU, också försändelser värda högst 22 euro, samt försändelser som passerar skattegränsen inom EU:s tullområde. Syftet med den gemensamma reformen är att skapa ett mer likvärdigt konkurrensläge för inhemska och andra EU-länders företag. Man kan antingen anlita ett ombud, såsom Posten eller någon annan transportfirma, för att sköta förtullningen eller förtulla försändelsen själv i Tullens e-tjänst.

Reformen av mervärdesbeskattningen av e-handel träder i kraft i hela EU-området den 1 juli 2021, och den kommer att påverka vardagen för många nätbeställare. Därefter ska man förtulla alla försändelser från länder utanför EU och betala mervärdesskatt för dem. För tillfället behöver man vanligtvis inte betala skatt för små e-handelsköp värda högst 22 euro. Ändringen omfattar också varor som passerar skattegränsen inom EU:s tullområde. I fortsättningen ska man alltså också betala mervärdesskatt för och förtulla försändelser som levereras från Åland till övriga Finland eller från övriga Finland till Åland samt försändelser som anländer till Åland från andra EU-länder.

Syftet med reformen är att skapa ett mer rättvist konkurrensläge för inhemska och andra EU-länders företag, eftersom mervärdesskattebefrielsen för små försändelser hittills har gett en konkurrensfördel till den e-handel som sker från länder utanför EU.

Regeringen har den 25 februari 2021 överlämnat en proposition om hur reformen av mervärdesbeskattningen av e-handel ska genomföras i Finland.

Det är lätt att göra en förtullning – välj det sätt som passar dig bäst

Tullen har förnyat sin Importförtullningstjänst för privatpersoner, så att förtullningen skulle gå så lätt och smidigt som möjligt. Man kan också anlita Posten eller någon annan transportfirma för att sköta förtullningen. Om mervärdesskatten inte har betalats tidigare, ska man betala den i samband med förtullningen.

”Förtullningen av små försändelser kommer att ske på exakt samma sätt som förtullningen av försändelser värda mer än 22 euro sker nu. Man kan ofta köpa förtullningen direkt från transportfirman eller från något annat ombud eller förtulla försändelsen själv i Tullens e-tjänst”, säger tullöverinspektör Nadja Painokallio, som svarar för utvecklingen av e-tjänster för privatpersoner.

I vissa fall kan köparen betala mervärdesskatten redan i varans inköpspris – mera information på Vero.fi. Även i detta fall ska köparen inge tulldeklarationen själv eller befullmäktiga t.ex. en transportfirma att göra det.

Kontrollera tullavgifterna och skatterna för dina nätinköp med Tullräknaren

Med hjälp av Tullräknaren, som just har förnyats, kan man få fram en uppskattning av det slutliga priset av sina nätinköp. Med Tullräknaren, som är avsedd för privatpersoner, kan nätbeställare enkelt på förhand göra en bedömning av hur mycket tullavgifter och mervärdesskatt man behöver betala för nätinköp från länder utanför EU. Tjänsten ger också tips om vad nätbeställare ska iaktta för att säkerställa att försändelsen ska komma fram smidigt. Läs mer om den förnyade Tullräknaren i vårt tidigare meddelande.

Mera information om förtullningen av nätinköp finns på Tullen webbplats:

När ska jag förtulla varan – Varifrån kommer varan? Behöver den förtullas?

Förbjudna varor – kolla eventuella restriktioner och förbud innan du beställer en vara

Tullräknaren – få en uppskattning av beloppet av importskatter

Förtulla ditt paket – inge en tulldeklaration och betala importskatterna

Allt ska förtullas Pressmeddelande