Varifrån kommer varan? Behöver den förtullas?

 

BESTÄLLNINGEN LEVERERAS Förtullning Tullavgift Moms
Från EU-området Nej Nej Nej
Från EU:s tullområde men utanför dess skatteområde (t.ex. Kanarieöarna) Ja Nej Ja
Från länder utanför EU Ja Ja Ja

Om den vara du beställt har tillverkats i EU eller förtullats in i EU, behöver du inte förtulla varan eller betala några importskatter för den. Om varan levereras till dig från ett område utanför EU, måste du vanligtvis förtulla varan och betala tull och mervärdesskatt för den.

Exempel: Om varan levereras till dig från de spanska Kanarieöarna, måste du förtulla varan och betala mervärdesskatt för den, men inte tull. Kontrollera EU:s tullområde och skatteområde här.

För sådana varor som tillverkats utanför Storbritannien men som skickats från Storbritannien betalar man en allmän tullavgift, s.k. tredjelandstull. För sådana varor som tillverkats i Storbritannien och som skickats från Storbritannien betalar man 0 % i tullavgift.  Som bevis på ursprungsstatus ska du ha en faktura från säljaren försedd med en formbunden ursprungsförsäkran.  Om en vara levereras från Nordirland så förtullas försändelsen inte.