Hoppa till innehåll

Mervärdeskattereformen har konsekvenser också på Åland – så här förbereder du dig på förändringen 1.7.2021

Utgivningsdatum 11.6.2021 9.45
Pressmeddelande

Europeiska unionens gemensamma mervärdesskattereform inverkar inte bara på varor som levereras till Åland från länder utanför EU eller från andra EU-länder utan också på försändelser mellan Åland och övriga Finland fr.o.m. den 1 juli 2021. Det är skäl att förbereda sig på förändringen i god tid – ta del av Tullens minneslista så att du kan agera rätt. Information om de allmänna förändringar som reformen för med sig i fråga om övriga Finland finns i Tullens meddelande som publicerats tidigare.

Åland är ett av EU:s särskilda skatteområden och därför ska varor som levereras från övriga Finland och övriga EU-länder till Åland enligt lagstiftningen förtullas. Ett undantag har varit försändelser med att värde på högst 22 euro som på grund av sitt låga värde i praktiken varit skattefria. 

Leveransen av varor till mottagare förändras på Åland fr.o.m. den 1 juli 2021, eftersom alla inköp, även de av lågt värde, från länder utanför EU, från övriga Finland och från andra EU-länder ska förtullas och moms ska betalas för dem. Det är fråga en reform som är gemensam för hela EU-området. I Finland godkände riksdagen tidigare på våren lagändringar för att genomföra reformen.

Minneslista för så smidiga köp som möjligt

 1. När du beställer varor från övriga Finland till Åland: kontrollera om säljaren har ett skattegränsnummer.
  • Om säljaren har ett skattegränsnummer och momsen är inkluderad i försäljningspriset, behöver du inte förtulla eller betala moms separat, utan paketet levereras till dig som förut. Säljaren med skattegränsnummer har hand om betalningen av momsen till Tullen.
  • Om säljaren inte har något skattegränsnummer, ska varan förtullas och momsen betalas i samband med förtullningen. Så här ska man göra oberoende av om säljaren inkluderat momsen i priset på inköpet eller inte. Du kan göra förtullningen själv i importförtullnings­tjänsten för privatpersoner eller anlita ett ombud för förtullningen.
 2. När du beställer varor till Åland från övriga EU, t.ex. från Sverige: kom ihåg att även försändelser av lågt värde, dvs. försändelser värda högst 22 euro, ska förtullas fr.o.m. juli och moms ska betalas för dem.
 3. När du beställer varor till Åland från länder utanför EU: ta reda på om du betalar momsen redan vid tidpunkten för köpet. Om säljaren har registrerat sig i EU:s gemensamma särskilda ordning för moms (IOSS), betalar du momsen redan i nätbutiken i samband med köpet. Detta gäller för inköp som är värda högst 150 euro. Också då måste försändelsen förtullas – fråga transportföretaget om företaget gör förtullningen åt dig eller om du själv ska förtulla försändelsen. Du kan beräkna skatterna och eventuella tullavgifter på förhand med Tullräknaren.
 4. Beakta förändringarna också när du beställer tidningar till Åland
  • Om tidningen skickas till Åland från övriga Finland och det avsändande företaget har ett skattegränsnummer, behöver du inte göra något. Det avsändande företaget lämnar behövliga deklarationer till Tullen. Om det avsändande företaget inte har ett skattegränsnummer är det prenumerantens sak att sköta förtullningen. Arbete pågår dock för att ta fram förenklade lösningar på detta. Tullen kommer att ge anvisningar om det så snart som möjligt.
  • Om tidningen kommer från ett annat EU-land, t.ex. Sverige, måste förtullningen också då göras av den som beställt tidningen. Tullen strävar efter att hitta förenklade förfaringssätt också för detta fall.
  • Om tidningen kommer som en postförsändelse från ett land utanför EU, var beredd att göra förtullningen och betala momsen separat för varje tidning, när du får ankomstavin från transportfirman. Om momsen redan betalats i samband med beställningen, kan t.ex. säljaren av tidningen eller transportfirman göra förtullningen åt dig. Då får du tidningen direkt till dig.
  • Information om hur reformen inverkar på förtullningen av tidningar finns också i ett tidigare meddelande från Tullen.
 5. Tar du emot en gåva till Åland? För gåvoförsändelser som skickats av en privatperson från övriga Finland eller från ett annat EU-land till Åland behöver man vanligtvis inte i fortsättningen heller betala skatt, om försändelsens värde är högst 45 euro. Se närmare villkor på Tullens webbplats.
 6. Gör dig redo redan nu, ankomstdagen är avgörande. Alla varor som levereras från länder utanför EU, från övriga Finland eller från andra EU-länder till Åland ska förtullas, och moms ska betalas för dem, om de levereras den 1 juli 2021 eller senare. Beställningsdatumet är inte av betydelse här.

– Lagändringen innebär en stor ökning av mängden försändelser som ska förtullas och kräver förberedelser också av våra kunder. Vi i Tullen förbereder oss på förändringen på många olika sätt och i samarbete med olika aktörer. Vår strävan är att förtullningen ska gå så smidigt som möjligt även i fortsättningen. Det är dock bra att redan nu förbereda sig på att handläggningen av försändelserna kan bli överbelastad, konstaterar tullöverinspektör Sture Skinnar.

Allt ska förtullas Mediemeddelande Åland