Testning av nya och uppdaterade meddelanden

Meddelandedeklaranter ska testa alla nya och uppdaterade meddelanden som ska inges till det nya tullklareringssystemet UTU) allteftersom inlämningen av dem överförs till det nya tullklareringssystemet.

Ansök om ett nytt tillstånd för meddelandekundrelation eller en tillståndsändring i tjänsten Tillstånd och beslut. Programvaruhusen och leverantörer av meddelandeförmedlingstjänster ska också söka tillstånd för testning.

Vi informerar om tidtabellen

Vi informerar med kundmeddelanden

  • om tidtabellen för ibruktagandet av de nya deklarationerna
  • om tidpunkten när du kan söka dig till testningarna. Den är tre månader innan testningen börjar.

Ansök om ett nytt tillstånd eller en tillståndsändring

Ansök om ett tillstånd för meddelandekundrelation för testningen i tjänsten Tillstånd och beslut.

För att använda tjänsten behöver du ett EORI-nummer. Logga in i tjänsten med suomi.fi-identifikationskoder och använd fullmakten ”Ansökan om tillstånd för tullverksamhet”.

Om ditt företag redan har ett beslut om registrering för meddelandedeklarering för vissa meddelanden som inges till Tullklareringssystemet, och du börjar använda nya meddelanden (t.ex. transiterings- eller exportmeddelanden), ska du ansöka om ändring av detta beslut i tjänsten. Tullen har endast ett tillstånd, dvs. beslut om registrering, som gäller för alla meddelanden som inges till Tullklareringssystemet, och detta beslut uppdateras med en ändringsansökan.

När vi har tagit emot ansökan, kommer vi överens med företaget om testningstidpunkten.

Vem testar, hur och när?

Programvaruhusen och tjänsteleverantörerna testar deklarationerna först. Efter det testas deklarationerna av meddelandedeklaranter med eget servercertifikat.

Programvaruhusen och tjänsteleverantörerna ska testa alla testfall med Tullen. Företag som själv förmedlar sina meddelanden till Tullen, ska testa några testfall med Tullen i testningstjänsten för meddelandedeklarering.

Meddelandedeklaranterna testar främst sina deklarationer i Tullens automatiserade testningstjänst. Personen som deltar i testningen ska ha fullmakten ”Meddelandedeklarering med Tullen”.

Vem behöver inte testa?

Företag som anlitar en tjänsteleverantör vid generering och förmedling av meddelanden behöver inte testa deklarationer med Tullen, men de ska skicka en ansökan om meddelandedeklarering till Tullen.

Testanvisningar

Se närmare testanvisningar här. 

Ansök också om meddelanden om hörande

Med meddelanden om hörande skickas för kännedom till meddelandedeklaranter sådana beslut som kan vara ofördelaktiga för deklaranterna.

Du kan få meddelanden om hörande gällande alla deklarationer i det nya systemet. Om Tullen t.ex. kommer att avslå en begäran om ogiltigförklaring av en deklaration för tillfällig lagring eller någon annan införseldeklaration som kunden skickat, meddelas det först med en begäran om hörande.

Om du inte har ansökt om ibruktagande av meddelanden om hörande eller testat dem, får du begäran om hörande per post.

Om du tidigare har testat och tagit i bruk meddelanden om hörande t.ex. vid import, ska du också ta dem i bruk i andra deklarationer och anmälningar, såsom tullagring, införsel och transitering, om du tänker inge dessa genom meddelandedeklarering. Annars får du också begäranden om hörande vid import endast per post.

Utländskt företag

Ansök först om suomi.fi-registrering (registrering av fullmakt)

För att ett utländskt företag ska kunna bli meddelandedeklarant hos Tullen och testa nya meddelanden, ska företaget först söka suomi.fi-registrering via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

I samband med registreringen anmäler företaget i tjänsten för tjänstemannafullmakt den person inom företaget som kan bevilja ärendefullmakter som behövs åt företagets anställda. Om personen som beviljar fullmakter är en utländsk medborgare, ska hen ha en identifikationskod som fåtts från MDB:s Finnish Authenticator tjänst.

Suomi.fi-registreringen via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande kan ta flera månader, så det lönar sig att starta processen i tid.

När man fått suomi.fi-registreringen, ska man ge fullmakter åt en anställd inom företaget så hen kan ansöka om att bli meddelandekund i Tullens tjänst Tillstånd och beslut samt fullmakter att använda testningstjänsten för meddelandedeklarering. 

Givande av fullmakt inom företaget

  • Om personen som beviljar ärendefullmakter inom företaget själv söker tillstånd för meddelandedeklarering i tjänsten Tillstånd och beslut, eller själv använder testningstjänsten för meddelandedeklarering, behöver hen ingen separat fullmakt för ärendehantering i någondera tjänsten. 
  • Om en annan person än den person som beviljar ärendefullmakter i företaget söker tillstånd för meddelandedeklarering, eller använder testningstjänsten för meddelandedeklarering, ska den person som beviljar ärendefullmakter ge ärendefullmakt till denna arbetstagare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Om den befullmäktigade arbetstagaren är en utländsk medborgare, ska hen dessutom registrera sig i MDB:s identifieringstjänst Finnish Authenticator och med den identifiera sig i tjänsten Tillstånd och beslut och i testningstjänsten för meddelandedeklarering. 

Meddela företagets uppgifter till Tullen för testning 

För att du ska kunna testa i testningstjänsten för meddelandedeklarering, meddela företagets EORI-nummer till Tullen med blanketten 1131r och den identifieringskod som du meddelat till MDB vid fullmaktsregistreringen. Skicka blanketten enligt anvisningarna i Tullens blankett.