Uusien ja päivitettyjen sanomien testaus

Sanomailmoittajien on testattava kaikki uuteen tulliselvitysjärjestelmään (UTU) annettavat uudet ja päivitetyt sanomat sitä mukaa, kun niitä siirtyy tulliselvitysjärjestelmään annettavaksi.

Hae testauksia varten sanoma-asiakkuuden uutta lupaa tai muutosta lupaan Luvat ja päätökset -palvelussa. Myös ohjelmistotalojen ja sanomanvälityksen palveluntarjoajien on haettava lupa testausta varten.

Tiedotamme aikatauluista    

Tiedotamme asiakastiedotteilla

  • uusien ilmoitusten käyttöönottojen aikataulusta
  • ajankohdan, jolloin voit alkaa hakea testauksiin. Tämä on kolme kuukautta ennen testausten alkamista.

Hae uusi lupa tai muutosta lupaan         

Hae sanomien testausta varten sanoma-asiakkuuden lupaa Luvat ja päätökset -palvelussa.

Palvelun käyttöön tarvitset EORI-numeron. Kirjaudu palveluun Suomi.fi-tunnisteilla ja käytä valtuutta ”Tullitoiminnan lupien hakeminen”.

Jos yritykselläsi on jo sanoma-asioinnin rekisteröintipäätös jostakin Tulliselvitysjärjestelmään annettavista sanomista, ja otat käyttöön uusia sanomia (esimerkiksi passituksen sanomia tai viennin sanomia), hae palvelussa muutosta olemassa olevaan sanoma-asioinnin rekisteröintipäätökseen. Tullilla on kaikkiin Tulliselvitysjärjestelmän sanomiin vain yksi lupa eli rekisteröintipäätös, jota päivitetään muutoshakemuksella. 

Kun olemme vastaanottaneet hakemuksen, sovimme yrityksen kanssa tarkemmasta testauksen ajankohdasta.

Kuka testaa, miten ja milloin?

Ohjelmistotalot ja sanomavälityksen palveluntarjoajat testaavat ensin. Omaa palvelinvarmennetta käyttävät sanomailmoittajat testaavat sen jälkeen.  

Ohjelmistotalojen ja palveluntarjoajien on testattava Tullin kanssa kaikki testitapaukset. Tullille sanomailmoituksia itse antavien yritysten pitää testata Tullin kanssa muutama testitapaus sanoma-asioinnin testauspalvelussa.

Sanoma-asiakkaat testaavat ilmoituksensa pääosin automatisoidusti Tullin testauspalvelussa. Testaukseen osallistuvalla henkilöllä on oltava valtuus ”Tullitoiminnan sanomailmoittaminen”. 

Kenen ei tarvitse testata?  

Yrityksen, joka käyttää palveluntarjoajaa sanoman muodostamiseen ja välittämiseen, ei tarvitse testata ilmoituksia Tullin kanssa, mutta sen on lähetettävä Tullille sanoma-asioinnin hakemus.

Testausohjeet

Katso tarkemmat testausohjeet täältä. 

Hae myös kuulemisen sanomia 

Kuulemisen sanomilla lähetetään sanomailmoittajille tiedoksi sellaisia päätöksiä, joilla saattaa olla ilmoittajille epäedullisia seurauksia.

Kuulemisen sanomia voit saada kaikista uuden järjestelmän ilmoituksista. Jos esimerkiksi Tulli aikoo hylätä asiakkaan lähettämän väliaikaisen varastoinnin tai muun saapumisen ilmoituksen mitätöintipyynnön, siitä ilmoitetaan ensin kuulemispyyntösanomalla.

Jos et ole hakenut kuulemissanomien käyttöönottoa ja testannut niitä, saat kuulemispyynnön postitse lähetettynä.

Jos olet testannut ja ottanut aiemmin käyttöön kuulemisen sanomat esimerkiksi tuonnissa, sinun on otettava ne käyttöön myös muissa ilmoituksissa, kuten tullivarastoinnissa, saapumisessa ja passituksessa, jos aiot antaa näitä ilmoituksia sanomilla. Muutoin saat myös tuonnin kuulemispyynnöt vain postitse.

Ulkomainen yritys

Hae ensin suomi.fi-rekisteröinti (valtuuden rekisteröinti)

Jotta ulkomainen yritys voi hakea Tullin sanoma-asiakkaaksi ja testata uusia sanomia, on yrityksen haettava ensin suomi.fi-rekisteröintiä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) virkailijavaltuuttamispalvelussa 

Rekisteröinnin yhteydessä yritys ilmoittaa virkailijavaltuuttamispalvelussa sen henkilön yrityksessä, joka voi valtuuttaa tarvittavat asiointivaltuudet yrityksen työntekijälle.  Jos valtuuksia antava henkilö on ulkomaan kansalainen, hänellä pitää olla DVV:n Finnish Authenticator -palvelusta saatu tunniste. 

Virkailijavaltuuttamispalvelussa tapahtuva suomi.fi-rekisteröinti voi kestää kuukausia, joten prosessi kannattaa käynnistää ajoissa. 

Kun suomi.fi-rekisteröinti on saatu, on yrityksen sisällä annettava valtuuksia yrityksen työntekijälle hakea sanoma-asiakkaaksi Tullin Luvat ja päätökset -palvelussa sekä valtuuksia käyttää sanoma-asioinnin testauspalvelua. 

Valtuuksien antaminen yrityksen sisällä

  • Jos asiointivaltuuksia yrityksessä myöntävä henkilö hakee itse sanoma-asiakkuuden lupaa Luvat ja päätökset -palvelussa tai käyttää itse sanoma-asioinnin testauspalvelua, hän ei tarvitse erillistä valtuutusta asiointiin kumpaankaan palveluun. 
  • Jos joku muu henkilö yrityksessä kuin asiointivaltuuksia yrityksessä myöntävä henkilö hakee sanoma-asiakkuuden lupaa tai käyttää sanoma-asioinnin testauspalvelua, on asiointivaltuuksia myöntävän henkilön annettava valtuus tälle työntekijälle Suomi.fi-valtuuspalvelussa.

Jos valtuutettu työntekijä on ulkomaan kansalainen, hänen pitää lisäksi rekisteröityä DVV:n Finnish Authenticator -tunnistuspalveluun   ja tunnistautua sen avulla Luvat ja päätökset -palveluun ja sanoma-asioinnin testauspalveluun.  

Ilmoita Tullille yrityksen tietoja testausta varten   

Jotta voit testata sanoma-asioinnin testauspalvelussa, ilmoita lomakkeella 1131s Tullille yrityksen EORI-numero ja se tunniste, jonka olet ilmoittanut valtuusrekisteröinnissä DVV:lle.  Lähetä lomake Tulliin lomakkeen ohjeiden mukaan.