Vienti-ilmoitusten ja poistumisvaiheen ilmoitukset uudistuvat

Vienti-ilmoitukset nyt

Viennin ja jälleenviennin tulli-ilmoitukset annetaan Suomessa vientijärjestelmään. Vientimenettelyyn hyväksytystä tavarasta on tulostettu EU:n määritysten mukainen saateasiakirja EAD, joka on esitettävä poistumispaikalla. 

Vienti-ilmoitusten muutokset

Tietosisällöltään uudistetut viennin ja jälleenviennin tulli-ilmoitukset otetaan käyttöön Suomessa lokakuussa 2024 ja annetaan Suomessa Tulliselvityspalveluun tai sanomalla. EAD-saateasiakirjaa ei enää vaadita eikä määritetä lainsäädännössä, vaan ilmoituksen viitenumeron MRN:n esittäminen poistumispaikalla riittää. 

Saapuminen poistumispaikalle ‒ ilmoittaminen nyt 

On viejän vastuulla, että vientitavarasta annetaan ”saapuminen poistumispaikalle” -ilmoitus sanomalla tai Vienti-ilmoituspalvelussa, kun tavarat saapuvat meri-, lento- tai rautatieliikenteen poistumispaikalle. 

Viejä on voinut hakea Tullilta vapautusta ”saapuminen poistumispaikalle” -ilmoituksen antamisesta, jolloin hän voi antaa ”saapuminen poistumispaikalle” -ilmoituksen osana viennin tulli-ilmoitusta ilmoittamalla siitä erityismaininnan lisätietokoodilla ”FIXEP”.

Saapuminen poistumispaikalle ‒ muutokset

Muutokset otetaan käyttöön lokakuussa 2024. Uudistetut ”saapuminen poistumispaikalle” -ilmoitukset annetaan Suomessa Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.

On kuljetusliikkeen vastuulla, että vientitavarasta ”annetaan saapuminen poistumispaikalle” -ilmoitus sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa, kun tavarat saapuvat meri-, lento- tai rautatieliikenteen poistumispaikalle. ”Saapuminen poistumispaikalle” -ilmoitus on annettava aina. 

Saapumisesta poistumispaikalle ei voi ilmoittaa enää viennin tulli-ilmoituksella ”FIXEP”-koodilla. Nykyiset vapautukset ”saapuminen poistumispaikalle” -ilmoituksesta kumoutuvat. 

Esimerkkejä ilmoituksen antamisesta:

  • Jos vienti-ilmoitus annetaan, kun tavara kontitetaan satamaterminaalissa poistumispaikalla, ”saapuminen poistumispaikalle” -ilmoitus voidaan antaa heti vienti-ilmoituksen hyväksymisen jälkeen.
  • Jos vientitavara lastataan tehtaalla junavaunuihin, josta junaoperaattori ottaa tavaran vastaan yhdellä kuljetussopimuksella EU:n ulkopuolelle kuljetettavaksi, ilmoitus voidaan antaa heti vienti-ilmoituksen hyväksymisen ja yhden kuljetussopimuksen laatimisen jälkeen.

Poistumisvaiheen ilmoitukset nyt

Meri-, lento- ja rautatieliikenteessä annetaan poistuvasta vientitavarasta poistumisen esittämisilmoitus ja poistumisilmoitus. Ne annetaan sanomalla tai Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX).

Jos EU-rajan ylitse vietävästä tavarasta ei vaadita turvatiedot sisältävää vienti- tai muuta tulli-ilmoitusta, siitä annetaan poistumisen yleisilmoitus sanomalla tai Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX).

Enintään 14 vuorokautta saapumis- ja poistumispaikan väliaikaisessa varastossa olleesta ja sieltä suoraan EU:n ulkopuolelle poistuvasta tavarasta ei tehdä omaa ilmoitusta. 

Poistumisvaiheen ilmoitusten muutokset

Kaikki poistumisen ilmoitukset uudistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, vuonna 2025. Ilmoitukset annetaan sanomalla tai Tulliselvityspalvelussa.

Poistumisen yleisilmoitus uusitaan. Poistumisen esittämisilmoitus ja poistumisilmoitus yhdistetään yhdeksi ilmoitukseksi. Saapumis- ja poistumispaikan väliaikaisessa varastossa enintään 14 vrk olleesta ja sieltä suoraan EU:n ulkopuolelle poistuvasta tavarasta annetaan uusi ilmoitus: jälleenviennin tiedonanto. 

Keskitetty tulliselvitys nyt

Viejällä voi olla voimassa SASP-lupa keskitettyyn tulliselvitykseen eli lupa antaa vienti-ilmoitus johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, missä vientitavara on ilmoitushetkellä. AEOC-yritys voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, mutta ilmoittamisessa jäsenvaltioiden välillä ei voi vielä siirtää tietoa sähköisesti.

Keskitetyn tulliselvityksen muutokset

AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, jos kaikki uudistuneessa tullilainsäädännössä vaaditut edellytykset täyttyvät. Jäsenvaltioiden tulleilla pitää olla käytössä uudet ilmoitusjärjestelmät viranomaisten välistä sähköistä tiedonvaihtoa varten, ja AEOC-toimijan pitää voida lähettää ja vastaanottaa kaikki uudet keskitetyssä tulliselvityksessä vaadittavat ilmoitukset. EU:n aikataulun mukaan muutokset toteutetaan vaiheittain alkaen vuodesta 2021, Suomessa lokakuussa 2024.

Lue lisää: Saapumisen ja väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset uudistuvat