Tuonnin tulli-ilmoitusten uudistukset

Tuonnin tulli-ilmoitukset vapaaseen liikkeeseen luovutuksessa

Toimintatapa nyt

Kaikki tuonnin tulli-ilmoitukset annetaan tietosisällöltään uudistettuina Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.
 
Tavarat voidaan tulliselvittää muulla tavoin kuin sähköisesti vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos matkustaja tuo tavarat itse mukanaan.

Tuonnin ilmoitusten muutokset

Mahdollisista muutoksista tuonnin ilmoituksiin tiedotetaan erikseen tulliselvitysjärjestelmän uusien versioiden käyttöönoton yhteydessä.

Keskitetty tulliselvitys

Toimintatapa nyt

Tuojalla voi olla voimassa SASP-lupa keskitettyyn tulliselvitykseen eli lupa antaa tuonti-ilmoitus johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, missä tuontitavara on ilmoitushetkellä. AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa. Luvan soveltamiseen ei ole kuitenkaan määritetty vielä uusia toimintamalleja.

Toimintatavan muutokset

AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, jos sen toiminta perustuu uusiin toimintamalleihin, kuten jäsenvaltioiden väliseen sähköiseen tiedonvaihtoon, uusiin ilmoituksiin ja ilmoitusmalleihin. Uudet toimintamallit otetaan käyttöön jäsenmaissa vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen käyttöönotto on Suomessa keväällä 2025.

Uudet toimintamallit otetaan käyttöön jäsenmaissa eri aikoina, Suomessa vuonna 2025.

Jalostuksen ja erityiskäytön uudistukset

Sisäisen jalostuksen, tuonnilla alkavan ulkoisen jalostuksen, tietyn käyttötarkoituksen ja väliaikaisen maahantuonnin tuonti-ilmoitukset annetaan tietosisällöltään uudistettuina Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla.

Päätöstilitykset annetaan omalla päätöstilityssanomalla suunnitelman mukaan syksyllä 2025.