Hyppää sisältöön

Miten tiedonhakujärjestelmä toteutetaan?

Tiedon luovuttajan on ilmoitettava tiedonhakujärjestelmän toteuttamisesta Tullin kirjaamoon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@tulli.fi. Tämän jälkeen Tulli lähettää ohjeet tiedonhakujärjestelmän rakentamisesta ja testaamisesta.

Ilmoita organisaatiosi yhteyshenkilö käyttöönottoa sekä myöhempää yhteydenottoa varten sähköpostilla tilirekisteri@tulli.fi.

Tiedonhakujärjestelmä otetaan käyttöön Tullin kanssa

Organisaatiosi laatii yhdessä Tullin kanssa sopimuksen sekä aikataulun tiedonhakujärjestelmän käyttöönotolle. Käyttöönotto sisältää tietoliikenneyhteyksien avaamista ja testausta ennen hyväksyttyä palvelun käyttöä.

Tiedon luovuttajana organisaatiosi vastaa omista sovelluksista, palveluista ja tietoliikenneyhteyksistä kyselyrajapintaan sekä niistä aiheutuneista kustannuksista ja mahdollisesti tarvittavista kolmansista osapuolista.

Tutustu huolellisesti tiedonhakujärjestelmän käyttöönoton ja ylläpidon ohjeisiin sekä tekniseen rajapintakuvaukseen.

Epäselvissä tilanteissa Tullilta saa lisäohjeistusta ja tukea sähköpostilla osoitteesta tilirekisteri@tulli.fi.

Vastuu tiedon oikeellisuudesta tiedonhakujärjestelmässä

Tiedonhakujärjestelmän avulla välitetyt tiedot tiedon hyödyntäjille on määritelty laissa pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä. Tiedon luovuttaja vastaa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tiedon luovuttajalla on velvollisuus osoittaa, että tiedot ovat täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä.

Häiriö- ja vikatilanteet kyselyrajapintojen toimivuudessa

Tiedon luovuttajan on vastattava tiedon hyödyntäjän tekemään sähköiseen kyselyyn välittömästi ja suodattamattomana. Tiedonhakujärjestelmän kyselyrajapinta on oltava saatavissa koko ajan. 

Tiedon luovuttajan ja Tullin on informoitava muita tahoja viipymättä palvelunsa vikatilanteista, jotka vaikuttavat kyselyrajapinnan toimivuuteen. Tiedon luovuttajan on ilmoitettava Tullille myös etukäteen suunnitelluista huolto-ja käyttökatkoista, jotka vaikuttavat kyselyrajapintaan tai tietojen luovuttamiseen.

Rajapintojen määrittelyihin voi tulla muutoksia

Tulli tiedottaa rajapintojen muutoksista tiedonhakujärjestelmien kyselyrajapintakuvauksessa sekä tiedottamalla nimettyjä yhteyshenkilöitä.

Jos tiedon luovuttaja huomaa muutostarpeen tiedonhakujärjestelmän kyselyrajapinnassa, siitä voi lähettää ehdotuksen Tullille sähköpostitse tilirekisteri@tulli.fi. 

Ota yhteyttä

tilirekisteri@tulli.fi
Ma–pe 7–18