Hoppa till innehåll

Hur skapar man ett datasöksystem?

Leverantörer av uppgifter ska till Tullens registratorskontors e-postadress kirjaamo@tulli.fi anmäla om de kommer att bygga upp ett datasöksystem själv. Därefter skickar Tullen anvisningar för hur systemet kan byggas upp och testas.

Anmäl din organisations kontaktperson för ibruktagande av datasöksystemet och för senare kontakter per e-post till tilirekisteri@tulli.fi.

Datasöksystemet tas i bruk med Tullen

Din organisation upprättar tillsammans med Tullen ett avtal och en tidtabell för ibruktagande av datasöksystemet. Ibruktagandet innefattar öppning och testning av dataförbindelser före godkänd användning av tjänsten.

Som leverantör av uppgifter svarar din organisation för sina egna system, tjänster och dataförbindelser till frågegränssnittet samt för de kostnader som dessa orsakar och för de tredje parter som eventuellt behövs.

Bekanta dig med instruktionerna för produktionssättning och underhåll av datasöksystemet samt med den tekniska beskrivningen av gränssnittet.

I oklara fall får man mera anvisningar och stöd från Tullen per e-post på adressen tilirekisteri@tulli.fi.

Ansvar för uppgifternas riktighet i datasöksystemet

Uppgifterna som genom datasöksystemet förmedlas till behöriga myndigheter har fastställts i lagen om övervakningssystemet för bank- och betalkonton. Den som levererar uppgifter svarar för att uppgifterna är korrekta och up-to-date. Leverantören av uppgifter är skyldig att påvisa att uppgifterna är exakta och vid behov uppdaterade.

Störnings- och felsituationer i frågegränssnitt

Leverantören av uppgifter ska omedelbart och utan att filtrera uppgifter svara på en elektronisk förfrågan som en behörig myndighet gör i gränssnittet. Datasöksystemets frågegränssnitt ska vara tillgängligt hela tiden.

Leverantören av uppgifter och Tullen ska utan dröjsmål informera andra aktörer om sådana felsituationer i sin tjänst som inverkar på hur frågegränssnittet fungerar. Leverantörerna ska också på förhand meddela Tullen alla planerade underhålls- och driftavbrott med inverkan på frågegränssnittet eller leveransen av uppgifterna till myndigheter. 

Gränssnittsspecifikationerna kan ändras

Tullen informerar om gränssnittsändringarna i beskrivningen av datasöksystemens frågegränssnitt och underrättar också  de utsedda kontaktpersonerna om ändringarna.

Om leverantörer av uppgifter upptäcker ändringsbehov i ett datasöksystems frågegränssnitt, kan de skicka ett ändringsförslag till Tullen per e-post tilirekisteri@tulli.fi. 

Ta kontakt

tilirekisteri@tulli.fi
Mån–fre 7–18