Hoppa till innehåll

Så här ansluter du dig till Kontoregistret

Anmäl dig till Kontoregistret som leverantör av uppgifter genom att skicka ett fritt formulerat e-postmeddelande till Tullens registratorskontor kirjaamo@tulli.fi.

Anmäl din organisations kontaktperson för ibruktagande av Kontoregistret och för senare kontakter per e-post till tilirekisteri@tulli.fi.

Kontoregistret tas i bruk med Tullen

Din organisation upprättar tillsammans med Tullen ett avtal och en tidtabell för ibruktagande av Kontoregistret. Ibruktagandet innefattar öppning och testning av dataförbindelser före godkänd användning av tjänsten. 

Bekanta dig med instruktionerna för ibruktagande och underhåll av Kontoregistret samt med den tekniska beskrivningen av gränssnittet.

Som leverantör av uppgifter svarar din organisation för sina egna system, tjänster och dataförbindelser till Tullens uppdateringsgränssnitt samt för de kostnader som dessa orsakar och för de tredje parter som eventuellt behövs.

I oklara fall får man mera anvisningar och stöd från Tullen per e-post på adressen tilirekisteri@tulli.fi.

Ansvar för uppgifternas riktighet i Kontoregistret

Den som levererar uppgifter svarar för att uppgifterna är korrekta och up-to-date. Leverantören av uppgifter är skyldig att påvisa att uppgifterna är exakta och vid behov uppdaterade. Tullen i egenskap av den som förvaltar Kontoregistret sparar uppgifterna i registret som sådana. Leverantören av uppgifter får inte göra sådana ändringar som påverkar Tullens föreskrift om Kontoregistret eller som hindrar eller stör Kontoregistrets lagenliga funktion eller funktionalitet eller dess datainnehålls integritet, exakthet eller tillgänglighet.

Störnings- och felsituationer i uppdateringsgränssnitt

Leverantören av uppgifter och Tullen ska utan dröjsmål informera andra aktörer om sådana felsituationer i sin tjänst som inverkar på hur uppdateringsgränssnittet fungerar. Leverantörerna ska också meddela Tullen alla planerade underhålls- och driftavbrott med inverkan på uppdateringsgränssnittet eller leveransen av uppgifterna till Tullen.  Tullen underrättar uppgiftsleverantörerna på förhand om alla planerade driftavbrott i Kontoregistret.

Vid behov får man mera anvisningar och stöd från Tullen per e-post på adressen tilirekisteri@tulli.fi.

Gränssnittsspecifikationerna kan ändras

Tullen har med stöd av lagen rätt att fatta beslut och bestämma om ändringar. Tullen informerar om gränssnittsändringarna i beskrivningen av uppdateringsgränssnittet för Kontoregistret samt genom att underrätta de utsedda kontaktpersonerna om ändringarna.

Om leverantörer av uppgifter upptäcker ändringsbehov i Kontoregistrets uppdateringsgränssnitt, kan de skicka ett ändringsförslag till Tullen per e-post tilirekisteri@tulli.fi.  

Byter du från Kontoregistret till ett datasöksystem? Anmäl det till Tullens registratorskontor

Alla aktörer inom finansbranschen kan byta från Kontoregistret till ett eget datasöksystem.

Skicka en fritt formulerad anmälan om bytet till Tullen till e-postadressen kirjaamo@tulli.fi. Därefter skickar Tullen anvisningar för hur datasöksystemet kan byggas upp. 

Ta kontakt

tilirekisteri@tulli.fi
Mån–fre 7–18