Hoppa till innehåll

Aktör inom finansbranschen

Övervakningssystemet för bank- och betalkonton är en elektronisk kanal för att lämna ut uppgifter om bank- och betalkonton till behöriga myndigheter (uppgiftsanvändare).

Aktörerna inom finansbranschen (leverantör av uppgifter) ska för utlämning av uppgifter om sina kunders bank- och betalkonton antingen ansluta sig till Kontoregistret eller själv bygga upp ett eget datasöksystem. Båda sätten kräver att aktörer gör vissa förberedelser som Tullen ger anvisningar om på dessa webbsidor.

Kreditinstituten har ålagts att förvalta ett datasöksystem. Kreditinstitut kan också be Finansinspektionen om tillstånd till undantag från skyldigheten att förvalta ett datasöksystem, vilket i praktiken betyder att institutet ansluter sig till Kontoregistret.

Betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar och tillhandahållare av virtuella valutor kan välja om de skapar ett datasöksystem själv eller om de ansluter sig till Kontoregistret.

Kontoregistret, dvs. registret över bank- och betalkonton, är ett system som byggs upp och förvaltas av Tullen och som består av tekniska uppdaterings- och frågegränssnitt.  Uppgifterna i kontoregistret utgörs av sådana uppgifter om konton, kunder och bankfack som leverantörerna av uppgifter skickat till registret och som användare av uppgifter kan göra förfrågningar om.

Datasöksystemet är ett system som byggts upp av leverantören av uppgifter. Det består av leverantörens egna system samt av ett tekniskt frågegränssnitt som specificerats av Tullen.