Hyppää sisältöön

Finanssialan toimija

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä on sähköinen kanava luovuttaa pankki- ja maksutilitietoja toimivaltaisille viranomaisille (tiedon hyödyntäjä).

Finanssialan toimijoiden (tiedon luovuttaja) on asiakkaidensa pankki- ja maksutilitietojen luovuttamista varten joko liityttävä Tilirekisteriin tai rakennettava itse oma tiedonhakujärjestelmänsä. Molemmat tavat vaativat toimijoilta valmisteluja, joihin Tulli ohjeistaa näillä verkkosivuilla. 

Luottolaitokset on velvoitettu ylläpitämään tiedonhakujärjestelmää. Luottolaitokset voivat pyytää Finanssivalvonnalta poikkeuslupaa tiedonhakujärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta. Käytännössä se tarkoittaa Tilirekisteriin liittymistä.

Maksulaitokset, sähkörahayhteisöt ja virtuaalivaluutan tarjoajat voivat valita toteuttavatko tiedonhakujärjestelmän vai liittyvätkö Tilirekisteriin.

Tilirekisteri eli pankki- ja maksutilirekisteri on Tullin rakentama ja ylläpitämä järjestelmä, joka koostuu teknisistä päivitys- ja kyselyrajapinnoista. Tilirekisterin tiedot muodostuvat tiedon luovuttajien lähettämistä tili-, asiakas- ja tallelokeroiden tiedoista, joihin tiedon hyödyntäjät voivat tehdä kyselyjä.

Tiedonhakujärjestelmä on tiedon luovuttajan organisaation rakentama järjestelmä, joka koostuu tiedon luovuttajan omista järjestelmistä sekä Tullin määrittelemästä teknisestä kyselyrajapinnasta.