Hyppää sisältöön

Muuttotavaroiden tuonti ennen muuttoa

Jos muuttotavarasi tuodaan Suomeen ennen muuttoasi EU:n ulkopuolelta, niistä ei tarvitse maksaa tullia ja arvonlisäveroa.

Muuttotavarasi voidaan tulliselvittää sekä tullittomina että arvonlisäverottomina muuttotavaroina jo ennen kuin muutat pysyvästi Suomeen sillä ehdolla, että vaaditut edellytykset täyttyvät

Tullittomuuslupa voidaan myöntää sen jälkeen, kun vakituinen asuinpaikkasi on ollut EU:n ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta ja muuttotavarat ovat olleet hallinnassasi ja käytössäsi EU:n ulkopuolella sijaitsevassa vakituisessa asuinpaikassasi vähintään kuuden kuukauden ajan.

Tullittomuuden myöntäminen edellyttää lisäksi, että

 • sitoudut muuttamaan pysyvän asuinpaikkasi Suomeen kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun muuttotavarasi on tulliselvitetty
 • asetat muuttotavaroillesi vakuuden tulliselvityksen yhteydessä tullitoimipaikalla tai Tulliselvityspalvelussa
 • sinulla on vähintään vuodeksi myönnetty oleskelulupa (muu kuin opiskelua varten tai perheenjäsenen opiskelun perusteella myönnetty), jos tarvitset oleskeluluvan.

Muuttotavaroiden tullauksen yhteydessä on lisäksi annettava vahvistus muuttotavaroiden tullittomuuden ja verottomuuden edellytyksien täyttymisestä, tullilomake 45s.

Näitä säännöksiä sovelletaan myös, kun muuttotavaroita tuodaan

 • EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta Suomeen
 • Manner-Suomesta ja toisista EU-jäsenvaltioista Ahvenanmaan maakuntaan sekä
 • Ahvenanmaan maakunnasta Manner-Suomeen.

Muuta huomioitavaa

Kun muuttotavarat saapuvat Suomeen EU:n ulkopuolelta, kuljetusyritys pyytää sinua tullaamaan ne. Jos tullittomuuden ehdot täyttyvät, tullittomuus myönnetään samalla kun tullaat muuttotavarat. Et siis enää tarvitse erillistä tullittomuuslupaa.

Lue, miten tullaat muuttotavarat.

Jos tullaat muuttotavarat itse Tulliselvityspalvelussa, ilmoita lisämenettelykoodi C42 kohdassa ”Tavaraerät”.

Kun tuot muuttotavaroita ennen muuttoasi, sinun on asettava Tullille vakuus muuttotavaroiden tullauksen yhteydessä. Tämä ei koske muuttotavaroita, jotka tuodaan ennen omaa muuttoa, kun vakituinen asuinpaikka siirtyy EU:n ulkopuolelta ammatillisista syistä.

Vakuuden määrä on

 • 10 % kuljetusvälineen arvosta
 • 500 euroa muista muuttotavaroista yhteensä (muuttotavaroiden määrällä ja arvolla ei ole merkitystä).

Jos tuot samalla kertaa kuljetusvälineen ja muuta tavaraa, vakuus on 10 % kuljetusvälineen arvosta + 500 euroa. Jos kuljetusvälineitä on useita, jokaisesta on maksettava 10 %:n suuruinen vakuus. Tulli palauttaa sinulle maksamasi vakuuden, kun olet muuttanut Suomeen ja ilmoittanut siitä Tullille.

Miten vakuus asetetaan?

 • Huomioi, että Tulli tarvitsee tilinumeron, jolle Tulli voi palauttaa asetetun vakuuden sen jälkeen, kun olet muuttanut Suomeen ja tullannut muuttotavarasi.
 • Tullaus ja vakuuden asettaminen tullitoimipaikassa: Muuttaja tai hänen kirjallisesti valtuuttamansa edustaja voi tullata muuttotavaran ja asettaa vakuuden asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa. Vakuuden voi maksaa toimipaikassa käteisellä tai kortilla. Jos vakuus maksetaan tilisiirtona Tullin tilille, voi kestää muutaman pankkipäivän, kunnes maksu näkyy Tullin tilillä. Huomioi, että vakuutta ei voi asettaa tai maksaa sellaisissa toimipaikoissa, jotka palvelevat vain ajanvarauksella.
 • Vakuuden asettaminen Tulliselvityspalvelussa: Vain muuttaja itse voi asettaa vakuuden Tulliselvityspalvelussa. Tullaa muuttotavara ohjeen "Muuttotavaroiden tullaaminen" mukaisesti. Valitse tullauksessa lisämenettelyksi C42. Kun olet lähettänyt ilmoituksen, kirjaudu vuorokauden sisällä tullaukselle uudestaan ja tarkista, oletko saanut Tullista toimenpidepyynnön. Vasta sen jälkeen kun olet saanut toimenpidepyynnön, voit asettaa vakuuden. Aseta ja maksa vakuus ohjeen ”Yksittäisvakuuden asettaminen ja maksaminen” mukaisesti.
 • Muuttaja voi ostaa tullauksen kuljetus- tai huolintayritykseltä (eli edustajalta). Jos edustaja on luottoasiakas, vakuus voidaan varata sen omasta yleisvakuudesta. Jos edustaja on käteisasiakas, tavara tullataan sekä vakuus asetetaan ja samalla maksetaan asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa.

Tulli palauttaa vakuuden muuton jälkeen

 • Ilmoita muutosta Tullille kirjallisesti sen jälkeen, kun olet muuttanut pysyvästi Suomeen.
  • Jos tullasit muuttotavaran itse Tulliselvityspalvelussa, lähetä vapaamuotoinen selvitys muutosta Tulliselvityspalvelussa. Valitse tullauksellasi välilehti ”Viestit” ja sen jälkeen ”Yhteydenottopyyntö”. Valitse yhteydenoton syyksi ”006 Muu syy” ja kirjoita tekstikenttään tiedot muutostasi Suomeen. Valitse sen jälkeen ”Lähetä”.
  • Jos tullasit muuttotavaran toimipaikalla, lähetä vapaamuotoinen selvitys toimipaikalle.
 • Liitä selvitykseen todistus, josta ilmenee, että pysyvä asuinpaikkasi on Suomessa (esim. Digi- ja väestötietovirastosta saatava asuinpaikkatodistus).
 • Jos toimitat selvityksen Tullille muulla tavalla kuin Tulliselvityspalvelun kautta, mainitse selvityksessä tullittomia muuttotavaroita koskevan tullauspäätöksen numero. Jos tullasit muuttotavaran itse vuonna 2023 Tulliselvityspalvelussa, tullauspäätös alkaa 23FIU….
 • Ilmoituksen perusteella Tulli toteaa, että olet muuttanut pysyvästi Suomeen. Tämän jälkeen Tulli palauttaa maksamasi vakuuden ilmoittamallesi tilille. Jos et ole ilmoittanut tilinumeroa asettaessasi vakuutta tulliselvityksen yhteydessä, ilmoita tilinumero, kun annat selvityksen muutostasi.