Hyppää sisältöön

Tiedon hyödyntäjä

Tiedon hyödyntäjiä ovat toimivaltaiset viranomaiset sekä asianajajayhdistys. Nämä on määritelty pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää koskevassa laissa. Tiedon saannin oikeudet on määritelty jokaista tiedon hyödyntäjää koskevassa erillislainsäädännössä.

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän avulla tiedon hyödyntäjille tarjotaan sähköinen ja tietoturvallinen kanava pankki- ja maksutilitietojen saamiseen luottolaitoksilta, maksulaitoksilta, sähkörahayhteisöiltä ja virtuaalivaluutan tarjoajilta (tiedon luovuttaja).

Koostava sovellus

Koostava sovellus on Tullin rakentama ja ylläpitämä järjestelmä, jonka kautta tiedon hyödyntäjä saa yhdellä kyselyllä sekä Tullin ylläpitämän Tilirekisterin, että yksittäisten tiedonhakujärjestelmien tiedot.

Kun tiedon hyödyntäjä tekee kyselyn koostavaan sovellukseen, hakee koostava sovellus samanaikaisesti Tilirekisterin sekä kunkin tiedonhakujärjestelmän kautta saatavat tiedot ja muodostaa vastauksen kyselyn tekijälle.

Ilmoittaudu koostavan sovelluksen viranomaiskäyttäjäksi

Tulli laatii yhdessä kunkin tiedon hyödyntäjän kanssa aikataulun ja toimenpiteet koostavan sovelluksen käyttöönotolle.

Tiedon hyödyntäjä vastaa omista sovelluksista, palveluista ja tietoliikenneyhteyksistä kysely- ja vastausrajapintaan sekä niistä aiheutuneista kustannuksista ja mahdollisesti tarvittavista kolmansista osapuolista.

Ilmoita organisaatiosi koostavan sovelluksen käyttäjäksi lähettämällä Tulliin vapaamuotoinen sähköposti tilirekisteri@tulli.fi.

Vastuu tietojen oikeellisuudesta

Tiedon hyödyntäjälle välitettävät tiedot on määritelty laissa pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä. Tiedon luovuttaja vastaa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, sekä virheelliseksi havaittujen tietojen oikaisemista ilman aiheetonta viivytystä. Tiedon luovuttajalla on velvollisuus osoittaa, että tiedot ovat täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä.

Häiriö- ja vikatilanteet

Tulli informoi muita tahoja viipymättä palvelunsa vikatilanteista ja suunnitelluista käyttökatkoista, jotka vaikuttavat tietojen saatavuuteen.

Rajapintojen määrittelyihin voi tulla muutoksia

Tulli tiedottaa pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän teknisistä muutoksista rajapintakuvauksissa sekä tiedottamalla nimettyjä yhteyshenkilöitä.

Jos huomaat muutostarpeen, siitä voi lähettää ehdotuksen Tullille sähköpostitse tilirekisteri@tulli.fi.