Tulli-ilmoittamisen lainsäädäntö

Unionin tullilainsäädäntö julkaistaan EU:n komission ylläpitämässä EUR-Lex-portaalissa. Tärkeimmät säännökset on lueteltu alla:

eTullipäätös
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 70/2008 15.1.2008 paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä.

UTK
Unionin tullikoodeksi eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 952/2013 unionin tullikoodeksista. Englanniksi UCC, Union Customs Code.

TA
Täytäntöönpanoasetus eli komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 UTK:n tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Englanniksi IA, Implementing Act.

DA
Delegoitu asetus eli komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 UTK:n täydentämisestä eräitä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta. Englanniksi DA, Delegated Act.

TDA
Siirtymäsäädös 2016/341, eli EU:n komission siirtymäsäännökset, joita sovelletaan kunnes UTK:n soveltaminen alkaa, ja IT-järjestelmät ovat valmiita EU:n työohjelman mukaisessa aikataulussa. Englanniksi Transitional Delegated Act.

Työohjelma
Työohjelma (englanniksi Work Programme, WP) eli EU:n komission täytäntöönpanopäätös 2023/2879 tullikoodeksiin liittyvästä työohjelmasta. Päätös sisältää uusien ilmoitusjärjestelmien aikataulut, ja sitä päivitetään EU:n monivuotisen strategisen suunnitelman (MASP) päivitysten yhteydessä 1–2 vuoden välein.

Lue lisää

Tullilainsäädäntö