Hyppää sisältöön

Kansalaiset ja yritykset

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä on sähköinen ja tietoturvallinen kanava pankki- ja maksutilitietojen keräämiseen luottolaitoksilta, maksulaitoksilta, sähkörahayhteisöiltä ja virtuaalivaluutan tarjoajilta (tiedon luovuttaja) sekä tietojen välittämiseen toimivaltaisille viranomaisille ja asianajajayhdistykselle (tiedon hyödyntäjä).

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään kerätään ne tiedot kansalaisten ja yritysten pankki- ja maksutileistä, jotka laissa pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä on säädetty. Järjestelmään ei kerätä käyttötarkoitukseen kuulumattomia tietoja.

Pankki- ja maksutilien tietoja kerätään, jotta tiedon hyödyntäjät voivat käyttää niitä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvässä tutkinnassa. Tiedon hyödyntäjät on määritelty pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää koskevassa laissa.

Tietojen siirrossa ja säilytyksessä käytetään asianmukaisia, korkean tason tietoturvakeinoja.

Valvontajärjestelmän kautta välitetyt tietopyynnöt ja niihin annettujen vastausten sisällöt ovat salassa pidettäviä.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä pankki- ja maksutilirekisterissä sekä koostavassa sovelluksessa on Tullin tietosuojaselosteessa.

Vastuu tietojen oikeellisuudesta

Tietojen keräämistä ja pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää säätelee EU:n rahanpesudirektiiviin pohjautuva kansallinen laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä.

Tiedon luovuttaja vastaa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, sekä virheelliseksi havaittujen tietojen oikaisemista ilman aiheetonta viivytystä. Tiedon luovuttajalla on velvollisuus osoittaa, että tiedot ovat täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä.

Jos epäilet tietojen oikeellisuutta, ole yhteydessä niihin finanssialan toimijoihin, joiden kautta sinulla tai yritykselläsi on tilejä, tallelokeroita tai asiakassuhteita.