Hyppää sisältöön

Miten tilirekisteriin liitytään?

Ilmoittaudu Tilirekisteriin tiedon luovuttajaksi lähettämällä vapaamuotoinen sähköposti Tullin kirjaamoon kirjaamo@tulli.fi.

Ilmoita organisaatiosi yhteyshenkilö Tilirekisterin käyttöönottoa sekä myöhempää yhteydenottoa varten sähköpostilla tilirekisteri@tulli.fi.

Tilirekisteri otetaan käyttöön Tullin kanssa

Organisaatiosi laatii yhdessä Tullin kanssa sopimuksen sekä aikataulun Tilirekisterin käyttöönotolle. Käyttöönotto sisältää tietoliikenneyhteyksien avaamista ja testausta ennen hyväksyttyä palvelun käyttöä.

Tutustu huolellisesti Tilirekisterin käyttöönoton ja ylläpidon ohjeisiin sekä tekniseen rajapintakuvaukseen.

Tiedon luovuttajana organisaatiosi vastaa omista sovelluksista, palveluista ja tietoliikenneyhteyksistä Tullin päivitysrajapintaan sekä niistä aiheutuneista kustannuksista ja mahdollisesti tarvittavista kolmansista osapuolista.

Epäselvissä tilanteissa Tullilta saa lisäohjeistusta ja tukea sähköpostilla osoitteesta tilirekisteri@tulli.fi. 

Vastuu Tilirekisterissä olevan tiedon oikeellisuudesta

Tiedon luovuttaja vastaa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tiedon luovuttajalla on velvollisuus osoittaa, että tiedot ovat täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Tulli Tilirekisterin ylläpitäjänä tallentaa tiedot Tilirekisterin kantaan sellaisenaan. Tiedon luovuttaja ei saa tehdä muutoksia, joilla on vaikutuksia Tullin antamaan määräykseen Tilirekisteristä tai jotka estävät tai haittaavat laissa määriteltyä Tilirekisterin toimintaa tai toiminnallisuutta tai sen tietosisällön eheyttä, tarkkuutta ja saatavuutta.

Häiriö- ja vikatilanteet päivitysrajapintojen toimivuudessa

Tiedon luovuttajan ja Tullin on informoitava muita tahoja viipymättä palvelunsa vikatilanteista, jotka vaikuttavat päivitysrajapinnan toimivuuteen. Tiedon luovuttajan on ilmoitettava Tullille myös etukäteen suunnitelluista huolto-ja käyttökatkoista, jotka vaikuttavat päivitysrajapintaan tai tietojen luovuttamiseen Tullille. Tulli ilmoittaa etukäteen tiedon luovuttajille suunnitelluista Tilirekisterin käyttökatkoista.

Tarvittaessa Tullilta saa lisäohjeistusta ja tukea sähköpostilla osoitteesta tilirekisteri@tulli.fi.

Rajapintojen määrittelyihin voi tulla muutoksia

Tullilla on lain perusteella oikeus päättää ja määrätä muutoksista. Tulli tiedottaa rajapintojen muutoksista Tilirekisterin päivitysrajapintakuvauksessa sekä tiedottamalla nimettyjä yhteyshenkilöitä.

Jos tiedon luovuttaja huomaa muutostarpeen Tilirekisterin päivitysrajapinnassa, siitä voi lähettää ehdotuksen Tullille sähköpostitse tilirekisteri@tulli.fi.

Vaihdatko Tilirekisteristä tiedonhakujärjestelmään? Ilmoita siitä Tullin kirjaamoon

Kaikki finanssialan toimijat voivat halutessaan vaihtaa Tilirekisteristä omaan tiedonhakujärjestelmään.

Tee siitä vapaamuotoinen ilmoitus Tullille sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@tulli.fi. Tämän jälkeen Tulli lähettää ohjeet tiedonhakujärjestelmän rakentamisesta. 

Ota yhteyttä

tilirekisteri@tulli.fi
Ma–pe 7–18