Hyppää sisältöön

Tullin määräys 5/2022 sähköisestä menettelystä ja tietojen varmennuksesta luovutettaessa tietoja pankki- ja maksutilirekisteriin

Julkaisuajankohta 16.9.2022 13.47
Tiedote

5/2022

Tämä määräys on kumottu Tullin määräyksellä 7/2022.

Antopäivä
15.9.2022

Säädösperusta
Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä 6 § 4 mom.

Voimassaoloaika
15.9.2022 lukien toistaiseksi. Tällä määräyksellä kumotaan Tullin 21.10.2019 antama määräys nro 7/2019.

Kohderyhmät
Pankki- ja maksutilirekisterin ilmoitusvelvolliset

Tullin määräys sähköisestä menettelystä ja tietojen varmennuksesta luovutettaessa tietoja pankki- ja maksutilirekisteriin

Tiedot pankki- ja maksutilirekisteriin on toimitettava sähköisesti. Tietojen toimittamisessa on käytettävä Tullin 15.9.2022 päivättyä version 3.0 mukaisia tiedonvälityskäytäntöjä ja rajapintoja: https://finnishcustoms-suomentulli.github.io/account-register-information-update/

Yhteyden muodostuksessa pankki- ja maksutilirekisteriin on käytettävä palvelinvarmennetta sähköiseen tunnistamiseen ja tietojen eheyden sekä alkuperän varmistamiseksi. Tässä tarkoituksessa voidaan käyttää Digi- ja väestötietoviraston (DVV) verkkopalvelun todentamiseen myöntämää varmennetta. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 910/2014 mukaista korkean varmuustason palvelinvarmennetta, joka on merkitty mainitun asetuksen 9 artiklan mukaisesti julkaistuun luetteloon. Tällöin voidaan käyttää mainitun asetuksen mukaista hyväksyttyä verkkosivuston todentamiseen tarkoitettua varmennetta. Molemmissa edellä mainituissa vaihtoehdossa on tunnistetun organisaation Y-tunnus tai ALV-tunnus oltava merkittynä varmenteen kohteen SerialNumber-kenttään tai vaihtoehtoisesti varmenteen kohteen OrganizationIdentifier-kenttään. Tietojen toimittajan on itse hankittava käyttämänsä varmenne.

Pääjohtaja Hannu Mäkinen

Lakimies Max Jansson

Määräykset