Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift 5/2022 om elektroniskt förfarande och certifiering av uppgifter vid lämnande av uppgifter till registret över bank- och betalkonton

Utgivningsdatum 16.9.2022 13.47
Pressmeddelande

5/2022

Denna föreskrift har upphävts genom Tullens föreskrift 7/2022.

Datum
15.9.2022

Rättsgrund
Lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton 6 § 4 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 15.9.2022 tills vidare. Genom denna föreskrift upphävs Tullens föreskrift nr 7/2019 av den 21 oktober 2019.

Målgrupper
Uppgiftsskyldiga till registret över bank- och betalkonton

Tullens föreskrift om elektroniskt förfarande och certifiering av uppgifter vid lämnande av uppgifter till registret över bank- och betalkonton

Uppgifterna till registret över bank- och betalkonton ska lämnas elektroniskt. Vid lämnade av uppgifter ska man använda sådan kommunikationspraxis och sådana gränssnitt som beskrivs i Tullens tekniska dokumentations version 3.0 av 15.9.2022: https://finnishcustoms-suomentulli.github.io/account-register-information-update/

Vid upprättandet av förbindelsen till registret över bank- och betalkonton ska ett servercertifikat användas för elektronisk identifiering och för att garantera uppgifternas integritet och ursprung. För detta ändamål kan man använda det certifikat som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar för autentisering av webbtjänster. Alternativt kan man använda ett sådant servercertifikat med hög tillitsnivå som avses i förordning (EU) nr 910/2014 och som finns angiven i den förteckning som publicerats så som föreskrivs i artikel 9 i förordningen. I det fallet kan man använda ett sådant kvalificerat certifikat för autentisering av webbplatser som avses i förordningen. I båda av de ovannämnda alternativen ska den identifierade organisationens FO-nummer eller momsnummer vara angiven i certifikatets subjekt-fält SerialNumber eller i certifikatets subjekt-fält OrganizationIdentifier. Uppgiftslämnaren ska själv skaffa det certifikat som den använder.

Generaldirektör Hannu Mäkinen

Jurist Max Jansson

Föreskrift