Hyppää sisältöön

Tullin määräys koostavan sovelluksen teknisistä vaatimuksista

Julkaisuajankohta 8.2.2023 10.11
Tiedote

1/2023

Antopäivä
2.2.2023

Säädösperusta
Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä (571/2019), 4 § 5 mom., 6 § 4 mom. ja 7 a §.

Voimassaoloaika
7.2.2023 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän tiedon hyödyntäjät. 

Tullin määräys koostavan sovelluksen teknisistä vaatimuksista

Koostava sovellus on Tullin toteuttama ja ylläpitämä keskitetty ja automatisoitu tietojärjestelmä, jonka avulla välitetään tietoja toimivaltaisille viranomaisille laissa pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä säädetyillä perusteilla.

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää koskevan lain 7 a § tarkoitetussa koostavassa sovelluksessa on noudatettava Tullin voimassaolevia teknisiä vaatimuksia. Tekniset vaatimukset löytyvät Tullin ylläpitämästä Koostavan sovelluksen rajapintakuvaus -dokumentaatiosta.

Koostavan sovelluksen palvelut tarjotaan WebService-teknologioilla. Koostavasta sovelluksesta on tekninen rajapinta sekä pankki- ja maksutilirekisteriin että jokaiseen tiedonhakujärjestelmään erikseen. 

Tiedon hyödyntäjien ja koostavan sovelluksen välinen sanomaliikenne noudattaa ISO20022 -standardia. Sanomaliikenne suojataan sekä tietoliikenne- että sanomatasolla. Koostavan sovelluksen tietoturva perustuu tiedonsiirtoyhteyksien suojaamiseen TLS-salauksella. Koostava sovellus tunnistaa tiedon hyödyntäjät palvelinvarmenteiden avulla.

Pääjohtaja Hannu Mäkinen

Lakimies Laura Ala-Hannula

Määräykset