Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Deklarationstjänst för Ålands skattegräns (ALA)

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Deklarationstjänsten för Ålands skattegräns (ALA).

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda deklarationstjänsten för Ålands skattegräns kan du lämna en skattegränsdeklaration vid ett tullkontor som erbjuder kundservice. På Tullens webbplats hittar du tullkontorens öppettider.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av kundservice, tfn 0295 5201.

Du kan även sända en deklaration på blanketten för sammanfattningsdeklaration per e-post atp.skattegrans@tulli.fi.

Hjälp med alternativ får du via rådgivningen för Ålands skattegräns, tfn 0295 52 333 samt tullrådgivningen, tfn 0295 5201.

Ta del av anvisningarna för alternativ skötsel av ärenden.

Du kan även ge fullmakt åt ett ombud, till exempel en speditör eller en annan person, att lämna en deklaration om skattegränsen för dig.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänstens tillgänglighet uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vid bedömningen av tillgängligheten har Tullen iakttagit tillgänglighetsanvisningarna för webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

Kända problem med tillgänglighet

Här beskrivs kända problem med tillgängligheten i tjänsten. Kontakta oss om du upptäcker ett problem med tjänsten som inte nämns i förteckningen.

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Dessa problem kommer att åtgärdas.

 • Knappanpassningen syns otydligt i en del väsentliga komponenter i användargränssnittet. Dessutom försvinner anpassningen ibland helt till det dolda knapp-elementet i början av blanketten. (WCAG 2.4.7)
 • Det är nästan omöjligt att rikta fältkommandon till anvisningarna för fält, eftersom anvisningarna är olika i olika fält. (WCAG 2.1.1)
 • Anvisningarna är mycket svåra att upptäcka eller se med skärmläsare. Anvisningarna läses inte automatiskt vid fälten. (WCAG 1.3.1)
 • Två olika sidonavigeringar med olika innehåll kan förvirra den som använder skärmläsare då strukturen även annars är otydlig. (WCAG 1.3.1)
 • Om deklarationen inte handläggs inom en viss tid, avbryts den utan förvarning. Därför kan uppgifter försvinna och användaren bli frustrerad. (WCAG 2.2.1)
 • Alla sidor har samma rubrik. Det här kan förvirra den som använder skärmläsare, eftersom tjänsten har många sidladdningar där anpassningen flyttas till början av sidan. (WCAG 2.4.2)
 • Den som använder skärmläsare får inte information om fel i blanketten utan att flytta anpassningen. Fastän blanketten saknar obligatoriska uppgifter, är sammandragssidan tom, och användaren får inget felmeddelande. (WCAG 4.1.3 och 3.3.1)
 • Skärmläsaren läser upprepade knappar som är visuellt dolda, vilket kan förvirra användare. (WCAG 1.3.1)
 • Skillnaden mellan obligatoriska fält (stjärna) och villkorligt obligatoriska fält (stjärna inom parentes) är liten och nästan omöjlig att upptäcka för den som använder skärmläsare och även visuellt. (WCAG 1.3.1 och 3.3.2)

Att göra följande innehåll tillgängligt är en oskälig belastning för tjänsteleverantören, eftersom tjänsten kommer att ersättas med en ny tjänst 2023.

 • Kontraster
  • Kontrasten mellan text och bakgrund är inte tillräcklig. (WCAG 1.4.3)
  • Kontrasterna för knappar i fönster för anvisningar och i sidonavigeringsfönstret är inte tillräckliga jämfört med bakgrunden. (WCAG 1.4.11)
 • Anvisningarna
  • Fältspecifika anvisningar kan vara svåra att upptäcka då innehållet förstoras, eftersom de visas i ett flytande anvisnings-element (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
  • En del anvisningar är otydliga. (WCAG 3.3.2)
 • Textmotsvarigheterna till de visuella elementen har brister, och därför får inte den som använder skärmläsare tillräckligt med information. (WCAG 1.1.1)
 • Tjänsten saknar en länk direkt till innehållet. Således är den som använder tangentbord tvungen att på varje sida gå igenom länkarna i den övre balken och menyn för att komma till sidans kärninnehåll. (WCAG 2.4.1)
 • Tjänstens huvudmeny har inte markerats i programmet som meny, så den som använder skärmläsare förstår inte att det är en meny. (WCAG 1.3.1)
 • Länkar och fillänkar som öppnas i en ny flik eller ett nytt fönster i webbläsaren har inte märkts ut på rätt sätt. (WCAG 2.4.4)
 • HTML-koden har strukturella brister, som kan påverka tjänstens tillgänglighet. (WCAG 4.1.1)
 • Texterna i Anvisningar, Systemmeddelanden och Telefonservice har inte markerats som HTML-rubriker. (WCAG 1.3.1)
 • Språket i länkarna till språkversioner har inte definierats, så skärmläsaren uttalar dem vanligen enligt fel språk. (WCAG 3.1.2)
 • För blankettfälten har det inte definierats syften utifrån vilka webbläsaren kunde erbjuda automatisk ifyllning eller rätt tangentbord. (WCAG 1.3.5)
 • Blanketterna har några tvådelade fält (till exempel Postanstalt) där namnlappen bara förenats med den första delen och den andra delen bara har title-attribut. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Man kommer inte till kalenderelementen med tangentbordet. (WCAG 2.1.1)
 • Sidorna har i vissa fall ställts in med radbyte (<br>) som skärmläsaren läser ”tom”. (WCAG 1.3.1)
 • Den som använder skärmläsare får ingen respons på utförda funktioner utan att flytta anpassningen. (WCAG 4.1.3)
 • I sidonavigeringens olika skeden anges inte vilket skede som är valt. (WCAG 2.4.4, 4.1.2)
 • Sammandragstabellerna har inte radrubriker. (WCAG 1.3.1)
 • Meddelandesidan har enskilda länkelement som inte har någon synlig rubrik. Länkarna är inte tillgängliga, men skärmläsaren upptäcker dem. (WCAG 1.1.1, 1.3.1)
 • Den som använder skärmläsare får inte information om vilken kolumn sökresultateten ordnas efter. (WCAG 4.1.2)
 • Sidan Användaranvisningar
  • Användaranvisningar-sidans title-attribut, språk och mellanrubriker har inte definierats så att skärmläsaren kunde läsa dessa uppgifter rätt. (WCAG 1.3.1, 2.4.2, 3.1.1)
  • Typen av fil saknas i fillänkarnas text. (WCAG 2.4.4)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades 03/2019.
 • Utlåtandet upprättades 2020-09-17.
 • Utlåtandet granskades senast 2022-02-15.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av denna tjänst.

 • Ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi
 • Tullen förtullningsenhet ansvarar för tillgängligheten i deklarationstjänsten för Ålands skattegräns (ALA) och svarar även på respons om tillgängligheten.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med svaret från Tullen, kan du ge respons om tillgängligheten även till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi