Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande - Tjänsten för leverans av bifogade filer (Liitu)

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller användningen av Tjänsten för leverans av bifogade filer som en del av förtullningstjänsterna.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda Tjänsten för leverans av bifogade filer, kan du skicka bilagorna med säker e-post enligt följande: utredningar gällande exportdeklarationer i realtid till adressen spake.vienti(at)tulli.fi, utredningar i efterhand gällande bevis om utförsel till adressen vientiseuranta(at)tulli.fi, utredningar gällande företags importdeklarationer till adressen spake.tuonti(at)tulli.fi och utredningar gällande privatpersoners importdeklarationer till adressen nettituonti(at)tulli.fi.

Du kan också ta med dina bilagor till ett tullkontor som erbjuder Tullens kundservice. På Tullens webbplats hittar du tullkontor som erbjuder kundservice på kartan och  tullkontorens öppettider. Vid behov får du gratis hjälp av tulltjänstemännen.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av Tullrådgivningen, tfn 0295 5201. Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Du kan också befullmäktiga ett ombud, t.ex. en speditionsfirma eller en annan person, att lämna in bilagorna på dina vägnar.

Tjänstens tillgänglighet

Innehållets nuvarande tillgänglighet uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vid bedömning av tillgängligheten har man använt riktlinjer för tillgång till webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

Kända problem med tillgänglighet

Nedan finns en beskrivning av de kända problemen med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.

a)    Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Dessa problem med tillgänglighet kommer att åtgärdas.

 • Alla element har ingen tydlig visuell fokusindikator för tangentbordet eller så markeras fokusen inte tillräckligt. (WCAG 2.4.7)
 • Rubrikerna på alla sidor är den samma ”Tjänsten för leverans av bifogade filer – Tullen”, så för kunden är det svårt utgående från rubriken att veta på vilken sida hen är eller att röra sig i sidhistoriken. (WCAG 2.4.2)
 • Användaren av skärmläsaren får ingen respons över utförda funktioner utan att flytta focusen. Sådana är till exempel tillägg av bilaga och sökning av skickade bilagor. (WCAG 4.1.3)
 • Ändring av fälten i blanketten orsakar en överraskande laddning av sidan på nytt och flyttar tangentbordsfokus till början av sidan. Det här medför olägenheter, särskilt för användare av skärmläsare. (WCAG 3.2.2)
 • Namnlapparna i blankettfälten är bristfälliga. (WCAG 4.1.2)
 • Skicka knappen som används för att skicka bilagan till Tullen, är helt osynlig för användaren av skärmläsare på grund av stildefinitionen som definierats för sidan. Genom att ta bort stilarna når man knappen med skärmläsaren och tangentbordet, men när man går till knappen försvinner ändå tangentbordsfokus. (WCAG 2.4.7)
 • Knappen Visa/Dölj anvisningen erbjuder alltid skärmläsaren funktionen ”Dölj anvisning” även när texten ”Visa anvisning” syns för den som ser den. (WCAG 4.1.2) 
 • Vissa rubriker har inte markerats med korrekta HTML-rubrikmarkeringar. (WCAG 1.3.1)
 • Val eller ändring av fälten Ärende, Typ av bifogat dokument samt Begärd av Tullen, gör att sidan laddas på nytt. Att sidan laddas på nytt kan överraska, särskilt användaren av skärmläsare. Eftersom tjänsten är ämnad uttryckligen för laddning av bilagor, har problemet lyfts upp som mer kritiskt än i de andra tjänsterna. (WCAG 2.1.1, 3.2.2)
 • Tjänstens huvudmeny har inte markerats med kod som en meny, så det är svårt att med en skärmläsare inse att den är det. (WCAG 1.3.1)
 • Länkar som öppnas i en ny flik eller nytt fönster i webbläsaren har inte markerats. (WCAG 2.4.4 och 3.2.2)
 • Kontrastfärgerna i gränssnittelementen är inte tillräckliga till alla delar (vissa knappar och deras texter). (WCAG 1.4.3 och 1.4.11)
 • Språket i språkversionslänkarna har inte definierats, så skärmläsaren uttalar dem vanligtvis enligt reglerna på något annat språk. (WCAG 3.1.2)

b)   Att göra följande innehåll tillgängligt är en orimlig belastning för tjänsteleverantören, eftersom en korrigering av tillgänglighetsproblemen kräver ändringar till en omfattande servicehelhet. Förtullningstjänsterna som använder Tjänsten för leverans av bifogade filer som en del av tjänsterna, ska ersättas stegvis under åren 2020-2024, och att korrigera hela denna omfattande servicehelhet skulle orsaka en orimlig belastning för Tullen.

 • Tjänstens tidsutlösning fungerar inte enligt kraven, utan kontakten bryts utan förvarning när sessionens tidsgräns har löpt ut. (WCAG 2.2.1)
 • De fältspecifika anvisningarna har genomförts med flytande gränssnittelement, som kan flyta långt till sidan av skärmen eller t.o.m. flyta så långt att de inte syns alls. Dessutom har de fältspecifika anvisningarna presenterats i ett separat Anvisning-element och har inte kopplats korrekt till fälten i koden. (WCAG 1.3.1 och 3.3.2)
 • Personen som använder skärmläsaren ser inte meddelandet om fel på sidorna utan att gå igenom hela texten. Dessutom har fältspecifika felmeddelanden inte kopplats till relevanta fält, så meddelandet kan inte läsas med skärmläsaren när fokusen är i fältet. (WCAG 4.1.3 och 3.3.1)
 • Kalenderelement kan inte användas med tangentbordet. (WCAG 2.1.1)
 • Genomförandet av sidans inloggningsknappar är exceptionellt och olika mellan knapparna. Genomförandesättet kan verka förvirrande för användaren av skärmläsaren. (WCAG 4.1.2)

Tjänsten för leverans av bifogade filer är inte en egen separat tjänst utan en fristående tilläggsdel i förtullningstjänsterna och används inte som en separat tjänst utan dess vyer öppnas inne i förtullningstjänsten. 

Tjänsten för leverans av bifogade filer är uppbyggd med förtullningstjänsternas komponenter, därför kan den inte korrigeras utan att samtidigt korrigera förtullningstjänsterna. Alla dessa tjänster kommer att ersättas stegvis med nya tjänster under åren 2020-2024. Av bilagor som skickas med tjänsten för leverans av bifogade filer kommer 85% att överföras till den nya förtullningstjänsten i november 2020.

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades 04/2019.
 • Utlåtandet upprättades 17.9.2020.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Ange i ditt meddelande vilken tjänst responsen gäller.
 • Det är Tullens informationsförvaltning som svarar för tillgängligheten av tjänsten för leverans av bifogade filer och den svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.