Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande – Deklarationstjänsten för export

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Deklarationstjänsten för export .

Alternativ för att sköta tullärenden

Om du inte kan använda deklarationstjänsten för export, kan du göra en deklaration om export vid Tullens verksamhetsställe med kundservice. På Tullens webbplats ser du kundserviceställena på en karta och deras öppettider . Vid behov får du hjälp av tulltjänstemännen avgiftsfritt.

Du kan även sända en exportdeklaration per e-post till spake@tulli.fi eller per post till Elektroniska servicecentralen, PB 512, 00101 Helsingfors . Använd blanketterna för reservförfarande som deklarationsblankett för export. Du hittar dem på Tullens webbplats .

Du får hjälp för alternativ skötsel av ärenden av tullrådgivningen , tfn 0295 5201.

Ta del av anvisningarna för alternativ skötsel av ärenden .

Du kan även ge fullmakt till ett ombud, till exempel en speditör eller en annan person, att göra en deklaration om export för dig.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänstens tillgänglighet uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vid bedömningen av tillgängligheten har Tullen iakttagit tillgänglighetsanvisningarna för webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

Kända problem med tillgänglighet

Här följer en beskrivning av kända problem med tillgängligheten. Kontakta oss om du upptäcker ett problem med tjänsten som inte nämns i förteckningen.

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Dessa problem kommer att åtgärdas.

 • Knappanpassningen syns inte tillräckligt tydligt i en del väsentliga komponenter i användargränssnittet. Dessutom försvinner anpassningen emellanåt helt i det dolda knapp-elementet början av blanketten. (WCAG 2.4.7)
 • Till fältspecifika anvisningar är det nästan omöjligt att rikta knappkommandon, eftersom anvisningarna förändras i olika fält. (WCAG 2.1.1)
 • I programmet är namnet för Land-fälten oklart. Värden i fältet kan inte anges enbart genom att skriva in namnet på landet, utan dessutom ska man välja ett land i listan, fastän listan kanske har bara ett alternativ. Den som använder skärmläsare får ingen information om vilket slags fält det är fråga om. I andra fält som utförts på motsvarande sätt förekommer samma problem. (WCAG 4.1.2)
 • Det är väldigt svårt att observera anvisningarna och använda dem i skärmläsare. Anvisningarna läses inte automatiskt vid fälten. (WCAG 1.3.1)
 • CAPTCHA-frågan som visas för inte inloggade användare borde vara tillgänglig även med skärmläsare. I annat fall är det omöjligt att fortsätta utan inloggning. (WCAG 1.1.1 och 4.1.2)
 • Om deklarationen inte handläggs inom en viss tid, avbryts den utan förvarning. Därför kan uppgifter försvinna och användaren bli frustrerad. (WCAG 2.2.1)
 • Alla sidor har samma rubrik. Det här kan förbrylla den som använder skärmläsare, eftersom tjänsten har många sidladdningar där anpassningen flyttas till början av sidan. (WCAG 2.4.2)
 • Den som använder skärmläsare får inte utan att flytta anpassningen information om att det finns fel i blanketten. Felmeddelanden som visas i sändningsskedet hänvisar till fält i tidigare skeden. (WCAG 4.1.3 och 3.3.1)
 • Skärmläsaren läser knappar som dolts visuellt, vilket kan förvirra användaren. (WCAG 1.3.1)
 • Det finns bara en liten skillnad mellan obligatoriska fält (stjärna) och villkorligt obligatoriska fält (stjärna inom parentes) och detta är nästan omöjligt att upptäcka med skärmläsare och även visuellt. (WCAG 1.3.1 och 3.3.2)
 • En del enhetsuppgifter presenteras åtskilt från fältets namn, varvid skärmläsaren kanske inte upptäcker dem och det här kan leda till fel indata. (WCAG 4.1.2)

Att göra följande innehåll tillgängligt är en oskälig belastning för tjänsteleverantören, eftersom tjänsten ersätts med en ny tjänst 2023.

 • Kontraster
  • Konstrasten mellan text och bakgrund är inte tillräcklig. (WGAG 1.4.3)
  • Kontrasten mellan knapparna i instruktionsfönstret är inte tillräcklig. (WCAG 1.4.11)
 • Anvisningarna
  • De fältspecifika anvisningarna kan vara svåra att upptäcka då innehållet förstoras, eftersom de visas i ett flytande instruktions-element (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
  • Flytande anvisning-elementet döljer ibland blankettfält eller text. (WCAG 1.3.2, 2.4.4, 3.3.2)
 • Sidan Användaranvisningar
  • På sidan Användaranvisningar har inte title-attributet, språket och mellanrubrikerna fastställs så att skärmläsaren läser dessa uppgifter rätt. (WCAG 1.3.1, 2.4.2, 3.1.1)
  • Fillänkarnas filtyp saknas i länktexterna. (WCAG 2.4.4)
 • De visuella elementens textmotsvarigheter har många brister, och därför får inte den som använder skärmläsare tillräckligt med information. (WCAG 1.1.1)
 • Tjänsten saknar en länk direkt till innehållet. Således är en tangentbordsanvändare tvungen att gå igenom länkarna i övre balken och menyn på varje sida för att komma till sidans kärninnehåll. (WCAG 2.4.1)
 • Anvisnings-, Systemmeddelanden- och Telefonservice-texterna har inte definierats som HTML-rubriker, fastän de är rubriker. (WCAG 1.3.1)
 • Tjänstens huvudmeny har inte markerats som en meny i programmet, så den som använder skärmläsare förstår inte att det är en meny. (WCAG 1.3.1)
 • Länkar och fillänkar som öppnas i en ny flik eller ett nytt fönster i webbläsaren har inte markerats på rätt sätt. (WCAG 2.4.4)
 • Språket i länkarna för språkversioner har inte definierats, så skärmläsaren uttalar vanligen enligt fel språk. (WCAG 3.1.2)
 • HTML-koden har strukturella brister som kan påverka tjänstens tillgänglighet. (WCAG 4.1.1)
 • Sidor har i vissa fall ställts in med radbyte (<br>) som skärmläsaren läser ”tom”. (WCAG 1.3.1)
 • Blankettfält
  • Blankettfältens namnlappar har brister. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
  • Värdena i kombinationsrutorna återställs till standardvärden utan meddelande, om användaren inte väljer ett exakt värde. (WCAG 4.1.3)
 • Den som använder skärmläsare får inte respons på funktionerna utan att flytta anpassningen. (WCAG 4.1.3)
 • Rubriker på tabellerna
  • Funktionsknapparna för tabellerna är placerade i kolumner som inte har kolumnrubriker. (WCAG 1.3.1)
  • Tabellernas radrubriker har inte definierats i programmet. (WCAG 1.3.1)
  • I början av tabellen för sökresultat finns en tom kolumn utan kolumnrubrik och uppgifter. (WCAG 1.3.1)
 • Kalenderelementen kan inte nås med tangentbordet. (WCAG 2.1.1)
 • Visa/Dölj anvisning-knappen
  • Visa/Dölj anvisning-knappens title-attribut är alltid ”Dölj anvisning”, även då texten är ”Visa anvisning”. (WCAG 4.1.2)
  • I tabulatorordningen finns knappen framför inloggningslänkarna på dess vänstra sida. (WCAG 2.4.3)
 • Efter inloggning uppräknas meddelande som gäller egna notifieringar först i slutet på första sidan. (WCAG 1.3.2 och 4.1.3)
 • Den som använder skärmläsare får ingen information om enligt vilken kolumn sökresultaten ordnas. (WCAG 4.1.2)
 • Sidonavigering
  • Sidonavigeringen visas som länkar utan förklaring. (WCAG 1.3.1)
  • I olika skeden berättas inte vilket skede som är valt. (WCAG 2.4.4, 4.1.2)
 • Skärmläsaren får ingen respons om att sändningen av ett meddelande lyckats. (WCAG 4.1.3)
 • CAPTCHA-elementet på en inte inloggad användares sändningssida kan inte användas på skärmläsare. (WCAG 1.1.1, 4.1.2)
 • Det är svårt att lägga till och redigera tabellrader då skärmläsare används. (WCAG 1.3.1, 2.4.3, 2.4.6)
 • För blankettfälten har inte fastställts ett syfte, utifrån vilket webbläsaren kunde erbjuda automatisk ifyllning eller rätt tangentbord. (WCAG 1.3.5)
 • Då användaren gör ett val i rullmenyn Typ av bilaga, laddas sidan automatiskt på nytt och anpassningen flyttas till början av sidan. (WCAG 2.4.3, 3.2.2)
 • Syftet/funktionen i knappen Lägg till nästa kan missförstås, eftersom knappens text inte ger tillräckligt med information. (WCAG 4.1.2)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
Tjänsten utvärderades 01/2019.
Utlåtandet uppgjordes 17.9.2020.
Utlåtandet granskades senast 10.6.2022.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av denna tjänst.

 • Ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi
 • Tullens förtullningsenhet ansvarar för tillgängligheten i Deklarationstjänsten för export, och svarar även på respons om tillgängligheten.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med svaret från Tullen, kan du även ge respons om tillgängligheten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.