Hyppää sisältöön

Saavutettavuusseloste: Vienti-ilmoituspalvelu

Tulli pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Vienti-ilmoituspalvelua.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty käyttämään vienti-ilmoituspalvelua, voit käydä tekemässä vienti-ilmoituksen Tullin asiakaspalvelua tarjoavalla toimipaikalla. Tullin nettisivuilta löydät toimipaikkojen aukioloajat. Tarvittaessa saat maksutta apua tullivirkailijoilta.

Voit myös lähettää vienti-ilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen spake(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen Sähköinen palvelukeskus, PL 512, 00101 Helsinki. Käytä vienti-ilmoituslomakkeena viennin varamenettelylomakkeita, joihin pääset Tullin verkkosivulta. 

Apua vaihtoehtoiseen asiointiin saat asiakaspalvelusta, p. 0295 5201.

Katso ohjeet vaihtoehtoisista asiointitavoista.

Voit myös valtuuttaa asiamiehen, esimerkiksi huolintaliikkeen tai toisen henkilön, tekemään vienti-ilmoituksen puolestasi.

Palvelun saavutettavuus

Palvelun saavutettavuus ei täytä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia.
Saavutettavuuden arvioinnissa on käytetty verkkosisällön saavutettavuusohjeita (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG). 

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Alla kuvataan palvelun tunnetut saavutettavuusongelmat. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

Seuraavat sisällöt eivät täytä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia. Nämä saavutettavuusongelmat tullaan korjaamaan.

 • Näppäimistökohdistus näkyy epäselvästi joissain olennaisissa käyttöliittymäkomponenteissa. Lisäksi kohdistus katoaa välillä kokonaan lomakkeen alussa olevaan piilotettuun painike-elementtiin. (WCAG 2.4.7)
 • Kenttäkohtaisiin ohjeisiin on lähes mahdotonta kohdistaa näppäinkomentoja, koska ohjeet muuttuvat kenttien mukaan. (WCAG 2.1.1) 
 • Maa-kenttien ohjelmallinen nimi on epäselvä. Kenttien arvoa ei voi syöttää kirjoittamalla pelkästään maan nimen, vaan maa pitää lisäksi valita listasta, vaikka listassa olisi ainoastaan yksi vaihtoehto. Ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa siitä, millainen kenttä on kyseessä. Muissa vastaavasti toteutetuissa kentissä on samoja ongelmia. (WCAG 4.1.2)
 • Ohjetietoja on erittäin vaikea huomata tai käyttää ruudunlukijalla. Ohjeita ei lueta automaattisesti kenttien yhteydessä. (WCAG 1.3.1)
 • Kirjautumattomalle käyttäjälle esitettävä CAPTCHA-kysely tulisi olla saavutettava myös ruudunlukijalla. Muussa tapauksessa käyttö ilman kirjautumista estyy kokonaan. (WCAG 1.1.1 ja 4.1.2)
 • Jos ilmoitusta ei käsitellä tietyn ajan kuluessa, järjestelmä katkaisee käsittelyn ilman varoitusta. Tämän takia tietoja voi kadota ja käyttäjä turhautua. (WCAG 2.2.1)
 • Kaikkien sivujen otsikko on sama. Tämä voi hämätä ruudunlukijakäyttäjää, koska palvelussa tapahtuu paljon sivulatauksia, jotka vievät kohdistuksen sivun alkuun. (WCAG 2.4.2)
 • Ruudunlukijakäyttäjä ei saa kohdistusta siirtämättä tietoa siitä, että lomakkeella oli virheitä. Lähetysvaiheessa esitetyt virheilmoitukset viittaavat aiempien vaiheiden kenttiin. (WCAG 4.1.3 ja 3.3.1)
 • Ruudunlukija lukee visuaalisesti piilotetut toisteiset painikkeet, mikä voi hämätä käyttäjää. (WCAG 1.3.1)
 • Pakollisten kenttien (tähti) ja ehdollisesti pakollisten kenttien (tähti suluissa) merkintäero on pieni ja lähes mahdoton huomata ruudunlukijakäytössä ja myös visuaalisesti. (WCAG 1.3.1 ja 3.3.2)
 • Osa yksikkötiedoista on esitelty erillään kentän nimestä, jolloin ne jäävät helposti ruudunlukijalta huomaamatta ja voivat johtaa vääriin syötteisiin. (WCAG 4.1.2)

Seuraavan sisällön saavutettavaksi saattaminen on palveluntarjoajalle kohtuuton rasite, koska palvelu korvataan vuonna 2024 uudella palvelulla.

 • Kontrastit
  • Tekstin ja taustan välinen kontrasti ei ole riittävä. (WGAG 1.4.3)
  • Ohjeikkunan painikkeiden välinen kontrasti ei ole riittävä. (WCAG 1.4.11)
 • Ohjeet
  • Kenttäkohtaisia ohjeita voi olla vaikea havaita sisältöä suurennettaessa, koska ne esitetään kelluvassa ohje-elementissä (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
  • Kelluva ohje-elementti peittää toisinaan lomakekenttiä tai tekstiä. (WCAG 1.3.2, 2.4.4, 3.3.2)
 • Käyttöohjeet-sivu
  • Käyttöohjeet-sivun title-attribuuttia, kieltä ja väliotsikoita ei ole määritetty siten, että ruudunlukija osaisi lukea nämä tiedot oikein. (WCAG 1.3.1, 2.4.2, 3.1.1)
  • Tiedostolinkkien tiedostotyyppi puuttuu linkkiteksteistä. (WCAG 2.4.4)
 • Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita, minkä vuoksi ruudunlukijakäyttäjä ei saa niistä tarpeeksi informaatiota. (WCAG 1.1.1)
 • Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön. Näin ollen näppäimistökäyttäjä joutuu käymään yläpalkin ja valikon linkit läpi joka sivulla, ennen kuin pääsee käsiksi sivun ydinsisältöön. (WCAG 2.4.1)
 • Ohje-, Järjestelmätiedotteet- ja Puhelinpalvelu-tekstejä ei ole määritelty HTML-otsikoiksi, vaikka ne ovat otsikoita. (WCAG 1.3.1)
 • Palvelun päävalikkoa ei ole merkitty ohjelmallisesti valikoksi, joten ruudunlukijakäyttäjä ei ymmärrä sen olevan valikko. (WCAG 1.3.1)
 • Uuteen selainvälilehteen tai -ikkunaan aukeavia linkkejä ja tiedostolinkkejä ei ole merkitty oikein. (WCAG 2.4.4)
 • Kieliversiolinkkien kieltä ei ole määritelty, joten ruudunlukija ääntää ne yleensä väärän kielen sääntöjen mukaan. (WCAG 3.1.2)
 • HTML-koodissa on rakenteellisia puutteita, jotka voivat vaikuttaa palvelun saavutettavuuteen. (WCAG 4.1.1)
 • Sivuja on aseteltu jonkin verran rivinvaihdoilla (<br>), jonka ruudunlukijan lukee ”tyhjä”. (WCAG 1.3.1)
 • Lomakekentät
  • Lomakekenttien nimilapuissa on puutteita. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
  • Yhdistelmäruutujen arvot palautuvat oletusarvoihin ilman ilmoitusta, ellei käyttäjä valitse tarkkaa arvoa. (WCAG 4.1.3)
 • Ruudunlukijakäyttäjä ei saa palautteita toimintojen suorittamisesta siirtämättä kohdistusta. (WCAG 4.1.3)
 • Taulukoiden otsikointi
 • Taulukoiden toimintopainikkeet on sijoitettu sarakkeisiin, joilla ei ole sarakeotsikoita. (WCAG 1.3.1) 
 • Taulukoiden riviotsikkoja ei ole määritelty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)
 • Hakutulostaulukossa on ensimmäisenä tyhjä sarake, jolta puuttuu sarakeotsikko ja jossa ei ole mitään tietoja. (WCAG 1.3.1)
 • Kalenterielementteihin ei pääse näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)
 • Näytä/Piilota ohje -painike
  • Näytä/Piilota ohje -painikkeen title-attribuutti on aina ”Piilota ohje”, silloinkin, kun sen teksti on ”Näytä ohje”. (WCAG 4.1.2)
  • Painike on sarkainjärjestyksessä sen vasemmalla puolella olevien kirjautumislinkkien edellä. (WCAG 2.4.3)
 • Kirjautumisen jälkeen omia ilmoituksia koskevat viestit luetellaan vasta etusivun lopussa. (WCAG 1.3.2 ja 4.1.3)
 • Ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa, minkä sarakkeen mukaan hakutulokset on järjestetty. (WCAG 4.1.2)
 • Vaihepolku
  •  Vaihepolku esitetään linkkeinä, joille ei tarjota selitystä. (WCAG 1.3.1)
  • Eri vaiheissa ei kerrota, mikä vaihe on valittuna. (WCAG 2.4.4, 4.1.2)
 • Ruudunlukija ei saa palautetta ilmoituksen lähettämisestä onnistuneesti. (WCAG 4.1.3)
 • Kirjautumattoman käyttäjän lähetyssivulla oleva CAPTCHA-elementtiä ei voi käyttää ruudunlukijalla. (WCAG 1.1.1, 4.1.2)
 • Taulukkorivien lisääminen ja muokkaaminen on vaikeaa ruudunlukijakäytössä. (WCAG 1.3.1, 2.4.3, 2.4.6)
 • Lomakekentille ei ole määritelty tarkoituksia, joiden perusteella selain osaisi tarjota automaattista täydennystä tai oikeaa näppäimistöä. (WCAG 1.3.5)
 • Kun käyttäjä tekee valinnan Liiteasiakirjan tyyppi -pudotuslistasta, sivu latautuu automaattisesti uudestaan ja kohdistus siirtyy sivun alkuun. (WCAG 2.4.3, 3.2.2)
 • Lisää seuraava -painikkeen tarkoituksen/toiminnan voi helposti käsittää väärin, koska painiketeksti ei anna tarpeeksi tietoa. (WCAG 4.1.2)

Selosteen laatiminen

Tulli on arvioinut tämän palvelun saavutettavuuden seuraavasti:

 • Arvioinnin on tehnyt ulkoinen toimija.
 • Palvelu on arvioitu 01/2019.
 • Seloste on laadittu 17.9.2020.
 • Selostetta tarkistettiin viimeksi 10.6.2022.

Palaute

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän palvelun saavutettavuudesta. 
•    Anna saavutettavuuspalautetta Tullille sähköpostitse: asiakaspalautteet(at)tulli.fi
•    Vienti-ilmoituspalvelun saavutettavuudesta vastaa Tullin tullausyksikkö, joka myös vastaa saavutettavuuspalautteisiin.
•    Tavoitteemme on vastata palautteisiin viiden arkipäivän kuluessa.
•    Jos et ole tyytyväinen Tullilta saamaasi vastaukseen, voit antaa palvelusta saavutettavuuspalautetta myös Aluehallintovirastolle: saavutettavuus@avi.fi.