Rajoituksien, etuuksien ja polkumyyntitullien ilmoittaminen 

Tuojan pitää selvittää, onko tavaran tuonti rajoitettua tai vaatiiko se luvan, sekä ilmoittaa tästä tulli-ilmoituksessa esimerkiksi ehtokoodeilla ja Taric-lisäkoodeilla.

Tulliselvityspalvelu tarkistaa esimerkiksi tavaran tullinimikkeeseen kohdistuvat rajoitukset suoraan EU:n komission ylläpitämästä Taric-tietokannasta. Jos tullinimikkeeseen kohdistuu rajoituksia eikä tarvittavia lisätietoja ole ilmoitettu tulli-ilmoituksessa, ilmoituksen käsittely keskeytyy.

Tuontirajoitus tai -kielto voi perustua joko EU:n yhteisiin tai kansallisiin säädöksiin.

Esimerkkejä tavaroille vaadittavista toimenpiteistä ja ehdoista: 

 • toimenpidekoodit (tavaran tuontia on rajoitettu)
 • lupakoodit (tuontilupa pitää ilmoittaa).

Ehtokoodilla voidaan ilmoittaa myös se, että tavaroihin sovellettavan etuuskohtelun ehdot toteutuvat. Ehtokoodi ilmoitetaan esimerkiksi silloin, kun tavaralle haetaan tulli-ilmoituksessa ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua (maaryhmä Euroopan talousalueen 2012). Tällöin ehtokoodilla Y021 ilmoitetaan, että tavaroille pystytään esittämään etuuskohteluun oikeuttava asiakirja (esim. EUR.1-tavaratodistus), joka on tulli-ilmoituksessa liitteenä. Lue lisää etuuskohteluista

Ehtokoodin ilmoittaminen

Ilmoita ehtokoodi silloin, jos käytät tullinimikettä tai tiettyä tullijärjestelmää, joka vaatii ehtokoodin ilmoittamisen.

Lue, millä tavoin ehtokoodi ilmoitetaan eri palveluissa tai asiointitavoissa:

Kun annat tulli-ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa, voit valita sovellettavan ehtokoodin näkyvissä olevista vaihtoehdoista. Sinun ei siis tarvitse syöttää nimikkeen vaatimia ehtokoodeja erikseen. Esimerkiksi jos sinulla on asiakirja tai lupa, joka pitää esittää tavaran tuonnin yhteydessä, valitse luvan tai asiakirjan koodi ja ilmoita ”Viite”-kentässä luvan tai asiakirjan numero. Jos ilmoitetun tavaran tuonnissa ei ole rajoituksia, valitse negaatiokoodi ”Y9xx”.       

Kun annat tulli-ilmoituksen sanomalla, ilmoita ehtokoodi tavaraerän tiedoissa. Jos tuotavalle tavaralle pitää esittää lupa tai asiakirja, ilmoita tieto tavaraerän kohdassa ”Liiteasiakirjat” ilmoittamalla asiakirjan koodi ja vaadittavat tiedot. Jos ilmoitetun tavaran tuonnissa ei ole rajoituksia, ilmoita negaatiokoodi eli rajoituksen kieltävä koodi ”Y9xx” kohdassa ”Muu viite”. 

Jos käytät varamenettelyä ja annat ilmoituksen SAD-lomakkeella, ilmoita ehtokoodi lomakkeen kohdassa 44.

Taric-lisäkoodin ilmoittaminen

Taric-lisäkoodilla voidaan ilmoittaa tavaroita koskevista rajoituksista tai siitä, että haet tavaralle yrityskohtaista polkumyyntitullia.

Jos esimerkiksi tullinimikkeeseen kohdistuu yrityskohtainen polkumyyntitulli, pitää tulli-ilmoituksessa ilmoittaa tullinimikkeen lisäksi Taric-lisäkoodi. Taric-lisäkoodin perusteella Tulliselvityspalvelu määrittelee tavaralle oikean yrityskohtaisen polkumyyntitullin. Ilmoita lisäksi liiteasiakirjakoodilla (esim. D008 tai D022) tiedot siitä, että sinulla on pätevä kauppalasku. Tarkista oikea liiteasiakirjakoodi Taric-tietokannasta. Lue lisää sivulta Polkumyynti- ja tasoitetullit sekä suojatullit eli lisätullit. 

Tuot Norjasta videokameranauhurin (tullinimike 8525809900) ja haluat selvittää, mitä tullietuuden hakemiseen liittyvää ehtokoodia sinun pitää käyttää tulli-ilmoituksessa.

Hae tavaran tiedot Taric-tietokannasta. Kirjoita ”Tavarakoodi”-kohtaan tavaran nimike ja valitse ”Hae toimenpiteet”.

Voit hakea tavaralle ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua käyttämällä tullijärjestelmää 2012 (EEA). Jotta voit hakea etuutta, sinulla pitää olla etuuteen tarvittava asiakirja (esim. Norjasta saatu EUR.1-alkuperätodistus). Sinun on ilmoitettava etuuskohteluun oikeuttava asiakirja tulli-ilmoituksessa.

Etsi kohta ”Euroopan Talousalue (EEA 2012)” ja valitse sen alta ”Näytä ehdot”. Kohdassa ”B1” on merkintä ”Y021” eli toimenpidettä voi soveltaa, kun sinulla on vaadittu asiakirja. Kohdan ”B2” mukaan jos sinulla ei ole asiakirjaa, et voi soveltaa toimenpidettä. Kohdassa ”Lisätietoja/esitetyt asiakirjat/todistukset ja luvat” kerrotaan, mikä asiakirja sinun pitää esittää. Siinä lukee ”Y021 on ETA etuuskohtelua koskeva pyyntö”. Sinun pitää siis ilmoittaa tulli-ilmoituksessa ehtokoodi Y021 sekä etuuskohteluun oikeuttava asiakirja, jos haet tavaralle ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua.

Tuot Norjasta videokameranauhurin (tullinimike 8525809900) ja haluat selvittää, mitä tullietuuden hakemiseen liittyvää ehtokoodia sinun pitää käyttää tulli-ilmoituksessa. 

Hae Fintaric-palvelussa tavaran tiedot syöttämällä ”Nimike ja kuvaus” -kenttään tavaran nimike. Avaa nimikkeen tiedot painamalla nimikkeen numeroa. Valitse sen jälkeen ”Toimenpiteet nimikkeelle” -kohdassa Norja ja valitse välilehti ”Tullit”.

Voit hakea tavaralle ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua käyttämällä tullijärjestelmää 2012 (EEA). Jotta voit hakea etuutta, sinulla pitää olla etuuteen tarvittava asiakirja (esim. Norjasta saatu EUR.1-alkuperätodistus). Sinun on ilmoitettava etuuskohteluun oikeuttava asiakirja tulli-ilmoituksessa. 

Näet ehdot, kun valitset rivillä ”2012 (Euroopan Talousalue)” oikeasta reunasta ikonin, jossa on kaksi vastakkaista nuolta. Saat ehdot ja ehtokoodit näkyviin painamalla ikonia. Ehdoissa lukee ”Jos asiakirjaa Y021 ei ole annettu, toimenpidettä ei ole mahdollista käyttää!”. Sinun pitää siis ilmoittaa tulli-ilmoituksessa ehtokoodi Y021 sekä etuuskohteluun oikeuttava asiakirja, jos haet tavaralle ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua.

Katso myös Fintaric-palvelun käyttöohjeet.

CHED-tuloasiakirjan ja COI-tarkastussertifikaatin ilmoittaminen

Ilmoita CHED-tuloasiakirjan tai COI-tarkastussertifikaatin numero tuonnin tulli-ilmoituksessa omilla asiakirjakoodeillaan. Lisäksi ilmoita CHED-tuloasiakirjasta ja COI-tarkastussertifikaatista tavaran rivinumero, josta olet antamassa tulli-ilmoitusta.

Tiedot pitää ilmoittaa, kun liiteasiakirja on CHED-A-, CHED-P-, CHED-D-, CHED-PP-tuloasiakirja tai COI-tarkastussertifikaatti. Huomioi, että tullinimike voi vaatia useamman liiteasiakirjan ilmoittamisen. Ilmoita kaikki nimikkeen vaatimat asiakirjat omilla asiakirjakoodeillaan.

Jos tuomasi tavarat vaativat esimerkiksi CHED-tuloasiakirjan mutta CHED-numeroa ei ole annettu ilmoituksessa, Tulli lähettää sinulle virheilmoituksen. Jos tulli-ilmoituksessa annettu CHED-numero on virheellinen tai väärässä tilassa, tulli-ilmoitus voidaan myös hylätä. Jos tulli-ilmoituksesi hylätään tai saat virheilmoituksen, tarkista antamasi CHED-tuloasiakirjan numero ja CHED-tuloasiakirjan tila Traces-järjestelmästä.

Muista ilmoittaa CHED-PP-tuloasiakirja tulli-ilmoituksessa myös silloin, jos lähetys sisältää puista pakkausmateriaalia, jonka tuonti vaatii CHED-PP-tuloasiakirjan.

Ilmoita CHED-tuloasiakirjan tai COI-tarkastussertifikaatin numero tuonnin tulli-ilmoituksessa omilla asiakirjakoodeillaan. Lisäksi ilmoita CHED-tuloasiakirjasta ja COI-tarkastussertifikaatista tavaran rivinumero, josta olet antamassa tulli-ilmoitusta.

Esimerkiksi kun annat tulli-ilmoituksessa tiedot CHED-PP-tuloasiakirjasta, käytä liiteasiakirjakoodia ”C085 – Kasveja ja kasvituotteita koskeva yhteinen tuloasiakirja (CHED-PP) (sellaisena kuin se on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1715 liitteessä II olevan C jakson 2 osassa (EUVL L 261))”.

Kun annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa:

 • Ilmoita tavaraerän tiedoissa liiteasiakirja oikealla asiakirjakoodilla. Anna sen kuvauksena tuloasiakirjalle saamasi viitenumero, joka näkyy Traces-järjestelmässä CHED-tuloasiakirjan kohdassa I.2.
 • Ilmoita ”Liiteasiakirjan lisätiedot” -kohdassa tuomasi tavaran rivinumero, joka näkyy CHED-tuloasiakirjan kohdassa I.31 (esim. ilmoita ”1”, jos tavarat ovat tuloasiakirjan ensimmäisellä rivillä).

Kun annat ilmoituksen sanomalla:

 • Ilmoita tavaraerän tiedoissa liiteasiakirja oikealla asiakirjakoodilla. Anna sen kuvauksena tuloasiakirjalle saamasi viitenumero, joka näkyy Traces-järjestelmässä CHED-tuloasiakirjan kohdassa I.2.
 • Ilmoita ”Asiakirjan rivin numero” -kohdassa tuomasi tavaran rivinumero, joka näkyy CHED-tuloasiakirjan kohdassa I.31 (esim. ilmoita ”1”, jos tavarat ovat tuloasiakirjan ensimmäisellä rivillä).

Huomioi seuraavat asiat, jotta tulli-ilmoituksesi voidaan hyväksyä: 

 • Jos tuonti ei vaadi CHED-asiakirjan esittämistä, tulli-ilmoituksessa on annettava CHED-asiakirjan numeron sijaan ehtokoodi. 
  • Jos tuontisi on vapautettu asetuksen mukaisesta valvonnasta, ilmoita CHED-asiakirjan sijaan Y-alkuinen ehtokoodi. Sen perusteella olet vapautettu CHED-asiakirjan ilmoittamisesta.
  • Ehtokoodi on pakko ilmoittaa, jos se on valittavissa.
 • CHED-asiakirjoille varatuilla asiakirjakoodeilla saa ilmoittaa vain CHED-asiakirjojen numeroita. 
  • Jos CHED-asiakirjalle varatulla asiakirjakoodilla ilmoittaa muita tietoja tai asiakirjoja, ilmoituksen käsittely keskeytyy tai se voidaan hylätä.
 • Tulli-ilmoituksen ja CHED-asiakirjan tietojen on oltava yhteneväiset.
 • Tulli-ilmoituksessa on annettava yhtä monta tavaraerää, kuin olet antanut CHED-asiakirjassa rivinumeroita.
  • Esimerkiksi yrtit on mahdollista ilmoittaa nimikkeen mukaisesti samalla nimikkeellä eli tulli-ilmoituksessa samalla tavaraerällä. Jos olet kuitenkin ilmoittanut CHED-asiakirjassa yrtit kahdella eri rivillä, sinun pitää ilmoittaa yritit kahdella eri tavaraerällä myös tulli-ilmoituksessa
 • Tulli-ilmoituksessa on annettava yhtä monta tavaraerää kuin olet ilmoittanut CHED-asiakirjoja tai COI-tarkastussertifikaatteja. 

  • Esimerkiksi: Olet tuomassa kuusi konttia, jotka sisältävät luomuappelsiineja. Jokaiselle kontille on annettu oma COI-tarkastussertifikaattinsa ja oma CHED-PP-tuloasiakirjansa. Ilmoita tulli-ilmoituksessa jokainen kontti omana tavaraeränään. Tulli-ilmoituksessa on siis oltava kuusi tavaraerää, vaikka tuotavien tavaroiden nimike ja tavarankuvaus ovat yhteneväiset.

Huomioi lisäksi, että ”Authorized for transfer” -tilassa olevalle CHED-tuloasiakirjalle muodostuu tarkastustuloksen antamisen jälkeen uusi viitenumero, joka on muutettava tulli-ilmoitukselle.

Kun annat tulli-ilmoituksella tiedot CHED-tuloasiakirjasta tai COI-tarkastussertifikaatista, käytä seuraavia liiteasiakirjakoodeja:

Voit tarkistaa voimassa olevat liiteasiakirjakoodit koodistosta ”CL013G – Liiteasiakirja – tavaraerätaso”.

Kun tavaroiden tuonti vaatii CHED-tuloasiakirjan ilmoittamisen tulli-ilmoituksessa, tulli-ilmoituksen käsittely etenee näin:

 1. Tee ensin Traces-järjestelmässä CHED-tuloasiakirja, ja lähetä se valvovalle viranomaiselle. Kun olet lähettänyt ilmoituksen, CHED-tuloasiakirjan tila Traces-järjestelmässä on ”Uusi”.
 2. Ilmoita Traces-järjestelmästä saamasi CHED-tuloasiakirjan numero tulli-ilmoituksessa oikealla asiakirjakoodilla. Ilmoita myös tuomasi tavaran rivinumero, joka näkyy CHED-tuloasiakirjassa.
 3. Tulli-ilmoituksen käsittely keskeytyy, kunnes valvova viranomainen on käsitellyt CHED-tuloasiakirjan.
 4. Kun valvova viranomainen on käsitellyt CHED-tuloasiakirjan, tämä hyväksyy tai hylkää tavaroiden maahantuonnin.
  • Jos valvova viranomainen hyväksyy erän maahantuotavaksi, viranomainen vahvistaa CHED-tuloasiakirjan ja CHED-tuloasiakirjan tilaksi muuttuu ”Validoitu”.
 • Jos tavarat on siirretty hyväksyttyyn tarkastuspaikkaan (CP), alkuperäisen CHED-tuloasiakirjan tila on ”Authorized for transfer”. Kun valvova viranomainen on hyväksynyt tavarat ja lisännyt tarkastustuloksen, CHED-tuloasiakirjalle muodostuu uusi viitenumero ja tilaksi muuttuu ”Validoitu”. Korjaa tulli-ilmoitukseen CHED-tuloasiakirjan uusi viitenumero. Jos tulli-ilmoituksen korjaaminen ei onnistu, pyydä lupaa tulli-ilmoituksen korjaamiseen yhteydenottopyynnöllä tai vapaamuotoinen yhteydenotto -sanomalla. Lue lisää tulli-ilmoituksen korjaamisesta.
 • Jos osa maahantuotavista tuotteista hylätään, tulli-ilmoitus on jaettava. Tällöin CHED-tuloasiakirjan tila on ”Partially rejected.” Lue lisää tulli-ilmoituksen jakamisesta.
  • Jos valvova viranomainen hylkää tavaroiden maahantuonnin, saat viranomaiselta erilliset ohjeet, kuinka sinun pitää toimia.
 1. Tulli jatkaa tulli-ilmoituksen käsittelyä, kun CHED-tuloasiakirjan tila on ”Validoitu”.

Mistä löydän ehtokoodit ja Taric-lisäkoodit?

Voit tarkistaa Fintaric-palvelusta tai komission ylläpitämästä Taric-tietokannasta, pitääkö sinun ilmoittaa tulli-ilmoituksessa ehtokoodi tai Taric-lisäkoodi. Näet sieltä myös, mitä vaatimuksia ehtokoodin käyttämisen liittyy. Tavallisesti se edellyttää tarvittavan asiakirjan esittämistä.

Tuot Norjasta videokameranauhurin (tullinimike 8525809900) ja haluat selvittää, mitä tullietuuden hakemiseen liittyvää ehtokoodia sinun pitää käyttää tulli-ilmoituksessa. 

Hae Fintaric-palvelussa tavaran tiedot syöttämällä ”Nimike ja kuvaus” -kenttään tavaran nimike. Avaa nimikkeen tiedot painamalla nimikkeen numeroa. Valitse sen jälkeen ”Toimenpiteet nimikkeelle” -kohdassa Norja ja valitse välilehti ”Tullit”.

Voit hakea tavaralle ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua käyttämällä tullijärjestelmää 2012 (EEA). Jotta voit hakea etuutta, sinulla pitää olla etuuteen tarvittava asiakirja (esim. Norjasta saatu EUR.1-alkuperätodistus). Sinun on ilmoitettava etuuskohteluun oikeuttava asiakirja tulli-ilmoituksessa. 

Näet ehdot, kun valitset rivillä ”2012 (Euroopan Talousalue)” oikeasta reunasta ikonin, jossa on kaksi vastakkaista nuolta. Saat ehdot ja ehtokoodit näkyviin painamalla ikonia. Ehdoissa lukee ”Jos asiakirjaa Y021 ei ole annettu, toimenpidettä ei ole mahdollista käyttää!”. Sinun pitää siis ilmoittaa tulli-ilmoituksessa ehtokoodi Y021 sekä etuuskohteluun oikeuttava asiakirja, jos haet tavaralle ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua.

Katso myös Fintaric-palvelun käyttöohjeet.

Tuot Norjasta videokameranauhurin (tullinimike 8525809900) ja haluat selvittää, mitä tullietuuden hakemiseen liittyvää ehtokoodia sinun pitää käyttää tulli-ilmoituksessa.

Hae tavaran tiedot Taric-tietokannasta. Kirjoita ”Tavarakoodi”-kohtaan tavaran nimike ja valitse ”Hae toimenpiteet”.

Voit hakea tavaralle ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua käyttämällä tullijärjestelmää 2012 (EEA). Jotta voit hakea etuutta, sinulla pitää olla etuuteen tarvittava asiakirja (esim. Norjasta saatu EUR.1-alkuperätodistus). Sinun on ilmoitettava etuuskohteluun oikeuttava asiakirja tulli-ilmoituksessa.

Etsi kohta ”Euroopan Talousalue (EEA 2012)” ja valitse sen alta ”Näytä ehdot”. Kohdassa ”B1” on merkintä ”Y021” eli toimenpidettä voi soveltaa, kun sinulla on vaadittu asiakirja. Kohdan ”B2” mukaan jos sinulla ei ole asiakirjaa, et voi soveltaa toimenpidettä. Kohdassa ”Lisätietoja/esitetyt asiakirjat/todistukset ja luvat” kerrotaan, mikä asiakirja sinun pitää esittää. Siinä lukee ”Y021 on ETA etuuskohtelua koskeva pyyntö”. Sinun pitää siis ilmoittaa tulli-ilmoituksessa ehtokoodi Y021 sekä etuuskohteluun oikeuttava asiakirja, jos haet tavaralle ETA-sopimuksen mukaista etuuskohtelua.