Hyppää sisältöön

Saavutettavuusseloste - Tuonti-ilmoituspalvelu

Tulli pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tuonti-ilmoituspalvelua.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty käyttämään Tuonti-ilmoituspalvelua, voit tehdä ilmoituksen sähköpostitse Tullin kirjaamoon (kirjaamo@tulli.fi). Voit myös käydä tekemässä tuonti-ilmoituksen Tullin asiakaspalvelua tarjoavalla toimipaikalla. Tullin nettisivuilta löydät toimipaikkojen aukioloajat. Tarvittaessa saat maksutta apua tullivirkailijoilta.

Apua vaihtoehtoiseen asiointiin saat asiakaspalvelusta, p. 0295 5201.

Katso Tullin ohjeet vaihtoehtoisista asiointitavoista.

Voit myös valtuuttaa asiamiehen, esimerkiksi huolintaliikkeen tai toisen henkilön, tekemään tuonti-ilmoituksen puolestasi.

Palvelun saavutettavuus

Palvelun sisällön saavutettavuus ei täytä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia.

Saavutettavuuden arvioinnissa on käytetty verkkosisällön saavutettavuusohjeita (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Seuraavat sisällöt eivät täytä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia. Nämä saavutettavuusongelmat tullaan korjaamaan. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

Näppäimistökäyttö (näkevä käyttäjä)

 • Näppäimistökohdistus näkyy epäselvästi osassa olennaisia käyttöliittymäkomponentteja. Tämä vaikeuttaa selvästi käyttöä, koska näppäimistökohdistus siirtyy sivun alkuun jokaisen vaiheen ja joidenkin yksittäisten asetusten muuttamisen yhteydessä. Erityisesti ongelmia on fontin suurennus- ja pienennyspainikkeissa sekä Etusivu-, Haku- ja Ilmoitus-välilehdillä. Lisäksi näppäinkohdistus katoaa välillä kokonaan lomakkeen alussa olevaan piilotettuun painike-elementtiin. Myöskään Yksityishenkilö-kirjautumispainikkeessa ei ole lainkaan kohdistustyyliä, ja kohdistus katoaa sen jälkeen näkymättömään painikkeeseen ennen Yritysasiakas-painiketta.
 • Kenttäkohtaisiin ohjeisiin on lähes mahdotonta kohdistaa näppäinkomentoja, koska ohjeet muuttuvat kenttien mukaan. Tämä tekee lomakkeen täyttämisestä selvästi hankalampaa käyttäjälle, joka ei voi käyttää hiirtä tai muuta vastaavaa osoitinlaitetta.
 • Jos ilmoitusta ei käsitellä tietyn ajan sisällä, järjestelmä katkaisee käsittelyn ilman varoitusta. Tämän takia tietoja voi kadota ja käyttäjä turhautua. 

Ruudunlukijakäyttö

 • Maa-kenttien ohjelmallinen nimi on epäselvä: Maa-kenttien arvoa ei voi syöttää pelkästään kirjoittamalla maan nimen, vaan maa pitää valita listasta, vaikka listassa olisi ainoastaan yksi vaihtoehto. Näin ollen maa voi helposti jäädä valitsematta oikein. Ruudunlukijakäyttäjä ei myöskään saa selvää tietoa siitä, millainen kenttä on kyseessä (combobox). Sama ongelma koskee muita vastaavia kenttiä, esimerkiksi ”Aktiivisen kuljetusvälineen kansallisuus” ja ”Menettelykoodi (EU)”.
 • Ohjetietoja on erittäin vaikea huomata tai käyttää ruudunlukijalla. Lisäksi ohjeita on vaikea huomata ilman visuaalista kontekstia. Ohjeita ei lueta automaattisesti kenttien yhteydessä.
 • Kaikkien sivujen otsikko on sama. Tämä voi hämätä ruudunlukijakäyttäjää, koska palvelussa tapahtuu paljon sivulatauksia, jotka vievät kohdistuksen sivun alkuun.
 • Lisää seuraava -painikkeen tarkoituksen/toiminnan voi helposti käsittää väärin, koska painiketeksti ei anna tarpeeksi kontekstia ja painikkeita voi olla erittäin monta.
 • Manner-Suomi/Ahvenanmaa-radiopainikkeiden valintaa on vaikea käsittää, koska molemmilla painikkeilla on identtinen nimi: ”Valitse Manner-Suomeen / Ahvenanmaalle  radio button  checked  2 of 2”.
 • Ruudunlukijakäyttäjä ei saa kohdistusta siirtämättä lainkaan tietoa siitä, että lomakkeella oli virheitä. Lähetysvaiheessa esitetyt virheilmoitukset viittaavat aiempien vaiheiden kenttiin, ja käyttäjä joutuu virhettä korjatessaan muistamaan ulkoa virheilmoituksen sekä mihin kenttään se liittyi. Tämä on erityisen haastavaa ruudunlukijakäyttäjille.
 • Ruudunlukija lukee visuaalisesti piilotetut toisteiset painikkeet, mikä voi hämätä käyttäjää.
 • Pakollisten kenttien (tähti) ja ehdollisesti pakollisten kenttien (tähti suluissa) merkintäero on pieni ja lähes mahdoton huomata ruudunlukijakäytössä (mutta myös visuaalisesti).

Seuraavien sisältöjen saavutettavaksi saattaminen on palveluntarjoajalle kohtuuton rasite, koska palvelu korvataan vaiheittain vuosina 2020 ja 2021 uudella palvelulla.

 • Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa sekä käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien kontrasteissa on puutteita. Heikot kontrastit aiheuttavat ongelmia etenkin heikkonäköisille ja ikänäköisille henkilöille. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Palvelu ei ole responsiivinen, joten zoomauksen jälkeen sivua on vieritettävä myös vaakasuunnassa. (WCAG 1.4.4, 1.4.10) 
 • Visuaalisten elementtien, kuten Tullin logon, tekstivastineissa on puutteita, minkä vuoksi ruudunlukijakäyttäjä ei saa niistä minkäänlaista informaatiota. (WCAG 1.1.1)
 • Taulukoiden toimintopainikkeet on sijoitettu sarakkeisiin, joilla ei ole sarakeotsikoita. Tämän takia ruudunlukijakäyttäjä joutuu kuuntelemaan tyhjiä otsikkosoluja. Taulukoissa ei ole myöskään määritelty riviotsikoita, mikä vaikeuttaa toimintopainikkeiden ymmärtämistä. (WCAG 1.3.1)
 • Palvelun päävalikkoa ei ole merkitty ohjelmallisesti valikoksi, joten ruudunlukijakäyttäjä ei tunnista sisältöä valikoksi. (WCAG 4.1.2)
 • Uuteen selainvälilehteen tai -ikkunaan aukeavia linkkejä ei ole merkitty. Myöskään tiedostolinkkejä ei ole merkitty. (WCAG 2.4.4)
 • HTML-koodissa havaittiin rakenteellisia puutteita, jotka voivat vaikuttaa palvelun saavutettavuuteen. Palvelussa on käytetty XHTML 1.0 StrictDOCTYPE-määritystä, joka asettaa HTML-dokumentin rakenteelle tarkat säännöt. Palvelun HTML-koodi ei kuitenkaan noudata näitä sääntöjä. (WCAG 4.1.1)
 • Palvelun käyttöehdoissa ja ohjeteksteissä on paljon luetelmamerkeillä merkittyjä listauksia. Näitä ei ole kuitenkaan merkitty HTML-koodissa <ul>-ja <li>-elementeillä, vaan rivin alussa oleva luetelmamerkki on toteutettu erikoismerkillä ja rivit on erotettu rivinvaihdoilla. (WCAG 1.3.1)
 • Kieliversiolinkkien kieltä ei ole määritelty, joten ruudunlukija ääntää ne yleensä väärän kielen sääntöjen mukaan. (WCAG 3.1.2)
 • Palvelussa on käytetty kaikissa elementeissä title-attribuutteja. Tämä aiheuttaa turhaa toistoa ruudunlukijakäyttäjille.
 • Lomakekenttien nimilapuissa on puutteita; Yhdistelmäruutujen (combobox) nimilappuja ei ole yhdistetty lomakekenttään. Valintapainikeryhmän valintoja ei ole liitetty ohjelmallisesti yhteen eikä ryhmän otsikkoa ole merkitty <fieldset>-tagilla. Lisäksi kenttiä Saapumistunnus ja -päivä ei ole merkitty pakollisiksi. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Lomakekentille, esim. nimi- ja yhteystietokentille, ei ole määritelty tarkoituksia, joiden perusteella selain osaisi tarjota automaattista täydennystä tai oikeaa näppäimistöä. (WCAG 1.3.5)
 • Joissain tapauksissa järjestelmä edellyttää, että käyttäjä syöttää tietoja, jotka järjestelmä jo tietää, kuten henkilötunnus tai yrityksen y-tunnus. Tiedot pitää syöttää uudestaan manuaalisesti lomakkeelle, ja järjestelmä antaa virheilmoituksen, jos tunnus poikkeaa kirjautumisessa käytetyn tunnistuspalvelun välittämästä tiedosta. (WCAG 1.3.5)
 • Lomakkeen oletuspainikkeita on joissain kohdissa korostettu siirtämällä ne lomakkeen toimintopainikerivin yläpuolelle. Lomakkeen HTML-koodin rakenteen muuttaminen tällä tavoin voi vaikeuttaa lomakkeen hahmottamista ruudunlukijakäyttäjillä, kun toimintopainikkeiden sijainti lomakkeella muuttuu kesken prosessin. (WCAG 1.3.1, 3.2.2)
 • Nimikkeen valinta yleisimpien tavaroiden listalta on mahdollista vain hiirtä käyttäen. (WCAG 1.3.1, 1.4.13, 2.1.1)
 • Ruudunlukijakäyttäjä ei saa palautteita toimintojen suorittamisesta siirtämättä kohdistusta. Tällaisia toimintoja ovat esim. taulukkorivien lisäys, luonnoksen tallentaminen sekä haku. (WCAG 4.1.3)
 • Palvelussa on kaksi erillistä vaihepolkua, joissa on eri sisältö. Vaihepolkualueiden tarkoitusta tai nykyistä vaihetta ei ole merkitty, joten kokonaisuus voi olla vaikeaselkoinen ruudunlukijakäytössä. (WCAG 1.3.1)
 • Taulukkorivien lisäys- ja muokkauskenttien huomaaminen ja käyttäminen ruudunlukijan varassa voi olla hankalaa. Lisäksi kohdistuksen hallinta on vaikeaa, ja muokattaessa kohdistus ei siirry oikeisiin kenttiin. (WCAG 1.3.1, 2.4.3, 2.4.6)
 • Pudotuslistoissa on joskus kehote tehdä listasta valinta. Nykyisellään kehote näyttää oletusarvolta, ja käyttäjä saattaa siksi sivuuttaa kentän.
 • Ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa, minkä sarakkeen mukaan hakutulokset on järjestetty. (WCAG 4.1.2)
 • Käyttöohjeet-sivulla on puutteita esimerkiksi DOCTYPE-määrityksissä, kielessä ja otsikkotasoissa. (WCAG 1.3.1, 2.4.4, 3.1.1, 4.1.1)

Selosteen laatiminen

Tulli on arvioinut tämän palvelun saavutettavuuden seuraavasti:

 • Arvioinnin on tehnyt ulkoinen toimija Eficode.
 • Palvelu on arvioitu 04/2019.
 • Seloste on laadittu 15. syyskuuta 2020.
 • Selostetta tarkistettiin viimeksi 15. syyskuuta 2020.

Palaute

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän palvelun saavutettavuudesta. 
Anna saavutettavuuspalautetta Tullille sähköpostitse: asiakaspalautteet(at)tulli.fi.

 • Tuonti-ilmoituspalvelun saavutettavuudesta vastaa Tullin tullausyksikkö, joka myös vastaa saavutettavuuspalautteisiin.  
 • Tavoitteemme on vastata palautteisiin viiden arkipäivän kuluessa.
 • Jos et ole tyytyväinen Tullilta saamaasi vastaukseen, voit antaa palvelusta saavutettavuuspalautetta myös Aluehallintovirastolle: saavutettavuus@avi.fi.