Hoppa till innehåll

Deklarationstjänsten för export

Gå till Deklarationstjänsten för export

I Deklarationstjänsten för export kan du inge följande deklarationer:

  • exportdeklarationer
  • återexportdeklarationer
  • fartygsleveransdeklarationer
  • anmälningar om ankomst till utförselstället.

I tjänsten kan du ta fram och skriva ut exportföljedokument (EAD) och överlåtelsebeslutet. Ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut kan skrivas ut via tjänsten när Tullen har bekräftat att varorna har förts ut ur EU.

I tjänsten kan du också göra begäranden om ändring och ogiltigförklaring av exportdeklarationen.

Notera att Deklarationstjänsten för export kommer att tas ur bruk och att exportdeklarationerna i fortsättningen kommer att inges i Tullklareringstjänsten.

Inloggning

Företag behöver ett EORI-nummer för att inge tulldeklarationer.

Inloggningen i tjänsten förutsätter identifiering. Notera att utländska privatpersoner inte kan identifiera sig i tjänsten med appen Finnish Authenticator.

När du sköter ärenden för ett företags räkning i tjänsten så behöver du fullmakten "Tullklarering". Läs mer om befullmäktigande.

Anvisningar

Användaranvisningar till deklarationstjänsten för export