Hoppa till innehåll

Tillståndsändringar och upphävande av tillstånd

Kontrollera hur du gör ändringar i ett giltigt tillstånd eller upphäver ett tillstånd.

I följande situationer ska en ändring göras i tillståndet

Man måste söka ändring i ett tillstånd t.ex. när varuomfattningen, tullförfarandena, referensbeloppet för garantin, bokföringssystemet för tulländamål eller någon annan omständighet med inverkan på tillämpningen av tillståndet förändras.

I de flesta fallen ska ändring i ett tillstånd sökas elektroniskt via tjänsten Tillstånd och beslut. I vissa fall kan man dock söka ändring med en fritt formulerad ansökan eller med en blankett. Kontrollera ansökningssättet i beskrivningen för tillståndstypen.

Handläggningstiden för ändringsansökan är 30–120 dagar beroende på tillståndstyp.

Företagsarrangemang kan inverka på tillstånd

När företagsarrangemang är att vänta, ska du i god tid kontakta Tullens företagsrådgivning och ta reda på hur du ska gå till väga i situationen.
Fusion eller delning av företaget medför vanligtvis ändringar i tillstånd som beviljas av Tullen. Grundandet av ett nytt företag (nytt FO-nummer) kräver helt nya tillstånd. Om FO-numret ändras kan du alltså inte söka ändring i tillståndet, utan du måste ansöka om ett helt nytt tillstånd.

Så här meddelar du om ändring av kontaktperson eller faktureringsadress

När företagets kontaktperson eller faktureringsadress ändras, ska du skicka ett meddelande om detta per e-post till lupakeskus@tulli.fi. Ange från och med vilken dag ändringarna träder i kraft.

Om ändringarna gäller ett AEO-tillstånd, ska du meddela ändringarna till aeo@tulli.fi.

Ändringarna i företagets namn- eller adressuppgifter kräver inte att tillståndet ändras.

Så här meddelar du om upphävande av tillstånd

Om du vill upphäva ett tillstånd, ska du meddela detta till Tullens tillståndscentral per e-post till lupakeskus@tulli.fi.

Ange i meddelandet

  • orsaken till upphävandet
  • numret på tillståndet som upphävs
  • tillståndshavarens namn
  • EORI-nummer
  • adress
  • kontaktpersonens namn och e-postadress
  • från och med vilken dag upphävandet ska gälla.