Hyppää sisältöön

Saavutettavuusseloste – Ahvenanmaan veroraja-ilmoituspalvelu (ALA)

Tulli pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Ahvenanmaan verorajan ilmoituspalvelua (ALA).

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty käyttämään Ahvenanmaan verorajan ilmoituspalvelua, voit käydä tekemässä verorajailmoituksen Tullin asiakaspalvelua tarjoavalla toimipaikalla. Tullin nettisivuilta löydät toimipaikkojen aukioloajat.  Voit myös lähettää ilmoituksen yhteenvetoilmoituslomakkeella sähköpostitse atp.skattegrans(at)tulli.fi. 

Apua vaihtoehtoiseen asiointiin saat Ahvenanmaan verorajaneuvonnasta, p. 0295 52 333 sekä asiakaspalvelusta, p. 0295 5201.

Katso ohjeet vaihtoehtoisista asiointitavoista.

Voit myös valtuuttaa asiamiehen, esimerkiksi huolintaliikkeen tai toisen henkilön, tekemään verorajailmoituksen puolestasi.


Palvelun saavutettavuus

Palvelun saavutettavuus ei täytä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia.
Saavutettavuuden arvioinnissa on käytetty verkkosisällön saavutettavuusohjeita (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG). 

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Alla kuvataan palvelun tunnetut saavutettavuusongelmat. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

Seuraavat sisällöt eivät täytä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia. Nämä saavutettavuusongelmat tullaan korjaamaan.

 • Näppäimistökohdistus näkyy epäselvästi osassa olennaisia käyttöliittymäkomponentteja. Lisäksi kohdistus katoaa välillä kokonaan lomakkeen alussa olevaan piilotettuun painike-elementtiin. (WCAG 2.4.7)
 • Kenttäkohtaisiin ohjeisiin on lähes mahdotonta kohdistaa näppäinkomennoin, koska ohjeet muuttuvat kenttien mukaan. (WCAG 2.1.1) 
 • Ohjetietoja on erittäin vaikea huomata tai käyttää ruudunlukijalla. Ohjeita ei lueta automaattisesti kenttien yhteydessä. (WCAG 1.3.1)
 • Kaksi erillistä vaihepolkua eri sisältöineen voivat hämätä ruudunlukijakäyttäjää muutenkin epäselvässä rakenteessa. (WCAG 1.3.1)
 • Jos ilmoitusta ei käsitellä tietyn ajan kuluessa, järjestelmä katkaisee käsittelyn ilman varoitusta. Tämän takia tietoja voi kadota ja käyttäjä turhautua. (WCAG 2.2.1)
 • Kaikkien sivujen otsikko on sama. Tämä voi hämätä ruudunlukijakäyttäjää, koska palvelussa tapahtuu paljon sivulatauksia, jotka vievät kohdistuksen sivun alkuun. (WCAG 2.4.2)
 • Ruudunlukijakäyttäjä ei saa kohdistusta siirtämättä lainkaan tietoa siitä, että lomakkeella oli virheitä. Vaikka lomakkeelta puuttuisi pakollisia tietoja, yhteenvetovaiheen sivu on tyhjä, eikä käyttäjä saa minkäänlaista virheilmoitusta. (WCAG 4.1.3 ja 3.3.1)
 • Ruudunlukija lukee visuaalisesti piilotetut toisteiset painikkeet, mikä voi hämätä käyttäjää. (WCAG 1.3.1)
 • Pakollisten kenttien (tähti) ja ehdollisesti pakollisten kenttien (tähti suluissa) merkintäero on pieni ja lähes mahdoton huomata ruudunlukijakäytössä ja myös visuaalisesti. (WCAG 1.3.1 ja 3.3.2)

Seuraavan sisällön saavutettavaksi saattaminen on palveluntarjoajalle kohtuuton rasite, koska palvelu korvataan vuonna 2023 uudella palvelulla. 

 • Kontrastit  
  • Tekstin ja taustan välinen kontrasti ei ole riittävä. (WCAG 1.4.3)
  • Ohjeikkunan painikkeiden ja vaiheikkunan nuolten kontrastit eivät ole riittäviä suhteessa taustaan. (WCAG 1.4.11) 
 • Ohjeet
  • Kenttäkohtaisia ohjeita voi olla vaikea havaita sisältöä suurennettaessa, koska ne esitetään kelluvassa ohje-elementissä (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
  • Osa ohjeteksteistä on epäselviä. (WCAG 3.3.2)
 • Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita, minkä vuoksi ruudunlukijakäyttäjä ei saa niistä tarpeeksi informaatiota. (WCAG 1.1.1)
 • Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön. Näin ollen näppäimistökäyttäjä joutuu käymään yläpalkin ja valikon linkit läpi joka sivulla, ennen kuin pääsee käsiksi sivun ydinsisältöön. (WCAG 2.4.1)
 • Palvelun päävalikkoa ei ole merkitty ohjelmallisesti valikoksi, joten ruudunlukijakäyttäjä ei ymmärrä sen olevan valikko. (WCAG 1.3.1)
 • Uuteen selainvälilehteen tai -ikkunaan aukeavia linkkejä ja tiedostolinkkejä ei ole merkitty oikein. (WCAG 2.4.4)
 • HTML-koodissa on rakenteellisia puutteita, jotka voivat vaikuttaa palvelun saavutettavuuteen. (WCAG 4.1.1)
 • Ohje-, Järjestelmätiedotteet- ja Puhelinpalvelu-tekstejä ei ole määritelty HTML-otsikoiksi. (WCAG 1.3.1)
 • Kieliversiolinkkien kieltä ei ole määritelty, joten ruudunlukija ääntää ne yleensä väärän kielen sääntöjen mukaan. (WCAG 3.1.2)
 • Lomakekentille ei ole määritelty tarkoituksia, joiden perusteella selain osaisi tarjota automaattista täydennystä tai oikeaa näppäimistöä. (WCAG 1.3.5)
 • Lomakkeissa on muutamia kaksiosaisia kenttiä (esim. Postitoimipaikka), joissa nimilappu on yhdistetty vain ensimmäiseen osaan ja jälkimmäisellä osalla on vain title-attribuutti. (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
 • Kalenterielementteihin ei pääse näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)
 • Sivuja on aseteltu jonkin verran rivinvaihdoilla (<br>), jonka ruudunlukija lukee ”tyhjä”. (WCAG 1.3.1)
 • Ruudunlukijakäyttäjä ei saa palautteita toimintojen suorittamisesta siirtämättä kohdistusta. (WCAG 4.1.3)
 • Vaihepolun eri vaiheissa ei kerrota, mikä vaihe on valittuna. (WCAG 2.4.4, 4.1.2)
 • Yhteenvetotaulukoille ei ole määritelty riviotsikoita. (WCAG 1.3.1)
 • Ilmoitussivuilla on yksittäisiä linkkielementtejä, joilla ei ole lainkaan näkyvää otsikkoa. Linkit eivät ole käytettävissä, mutta ruudunlukija havaitsee ne. (WCAG 1.1.1, 1.3.1)
 • Ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa, minkä sarakkeen mukaan hakutulokset on järjestetty. (WCAG 4.1.2)
 • Käyttöohjeet-sivu
  • Käyttöohjeet-sivun title-attribuuttia, kieltä ja väliotsikoita ei ole määritetty siten, että ruudunlukija osaisi lukea nämä tiedot oikein. (WCAG 1.3.1, 2.4.2, 3.1.1)
  • Tiedostolinkkien teksteistä puuttuu tiedostotyyppi. (WCAG 2.4.4)

Selosteen laatiminen

Tulli on arvioinut tämän palvelun saavutettavuuden seuraavasti:

 • Arvioinnin on tehnyt ulkoinen toimija.
 • Palvelu on arvioitu 03/2019.
 • Seloste on laadittu 17.9.2020.
 • Selostetta tarkistettiin viimeksi 15.2.2022.

Palaute

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän palvelun saavutettavuudesta. 

 • Anna saavutettavuuspalautetta Tullille sähköpostitse: asiakaspalautteet(at)tulli.fi
 • Ahvenanmaan verorajan ilmoituspalvelun (ALA) saavutettavuudesta vastaa Tullin tullausyksikkö, joka myös vastaa saavutettavuuspalautteisiin.
 • Tavoitteemme on vastata palautteisiin viiden arkipäivän kuluessa.
 • Jos et ole tyytyväinen Tullilta saamaasi vastaukseen, voit antaa palvelusta saavutettavuuspalautetta myös Aluehallintovirastolle: saavutettavuus@avi.fi.