Hoppa till innehåll

Deklarationer vid införsel

Denna sida håller på att förnyas.

Förändringar i deklarationer vid införsel

För varor som anländer sjöledes till EU:s område ska säkerhetsuppgifter lämnas till kommissionens ICS2-system eller till ICS2-deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (STI-STP) fr.o.m. den 3 juni 2024.

Deklarationer med säkerhetsuppgifter för varor som anländer sjöledes inges inte längre till Tullens deklarationstjänst för införsel och utförsel (AREX) eller direkt till Tullens system.

Meddelandedeklaranter kan ansöka om en övergångstid. Läs mera:  Rederi: Om du inger summariska införseldeklarationer genom meddelandedeklarering, men du inte är redo för de nya deklarationsmeddelandena 3.6.2024, begär övergångstid