Hoppa till innehåll

Ange uppgiften om tidigare dokument rätt i tulldeklarationen

Utgivningsdatum 24.11.2022 9.00 | Publicerad på svenska 30.1.2023 kl. 15.38
Pressmeddelande

I tulldeklarationen ska man ange uppgiften om det tidigare dokumentet. Uppgiften ska anges i alla påföljande tulldeklarationer ‒ såsom i tulldeklarationer för import,  tullagring, transitering och utförsel ‒ om varor förs bort från ett tillfälligt lager.

Om det tidigare dokumentet är en summarisk införseldeklaration som ingetts i kommissionens system eller en deklaration för tillfällig lagring som ingetts i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering, bildas uppgiften om det tidigare dokumentet på följande sätt:

  • MRN-referensnummer
    • deklaration för tillfällig lagring i formen ”22FIEnnnnnnnnnnnUn”
    • ny summarisk införseldeklaration (EU:s CR.system) i formen ”22XXnnnnnnnnnnnnTn”
  • referensnummer för transportdokumentet på undernivå
  • varupostnummer.

Referensen som bildas kan se ut t.ex.”22FIE43300041250U9 / 321687 / 1,2”.

Transportdokumentets referens är en ny uppgift i ITU-deklarationsmeddelanden vid transitering, återexport, utförsel och import. Uppgiften har lagts till som en ny uppgift i ITU- och NCTS-meddelandebeskrivningar som uppdaterades i februari 2020 samt i AREX-meddelandebeskrivningar som till denna del uppdaterades  senast i juni 2022.

Också anmälan av varors ankomst, som lämnas i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering, får ett eget MRN-referensnummer i formen ”22FIUnnnnnnnnnnnXn”. Till detta referensnummer som anmälan av varors ankomst fått hänvisas det aldrig i påföljande tulldeklarationer. 

Ange uppgiften om tidigare dokument rätt i tulldeklarationen som följer efter tillfällig lagring

Den tidigare deklarationen förblir öppen i Tullens system, om uppgiften anges felaktigt. Tullen följer deklarationer som blivit öppna och ber om utredningar av den som lämnat in anmälan av varors ankomst eller av innehavaren av det tillfälliga lagret. När du anger referensuppgifterna om det tidigare dokumentet rätt, slipper alla aktörer i tullklareringskedjan, t.ex. transportfirmor, lagerhavare och tullklarerare, tidskrävande utredningar.

Mera information
Tidigare dokument ska anges i importdeklarationen
Tidigare dokument ska anges i transiteringsdeklarationen
Avslutande av tillfällig lagring

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering