Tidigare handling ska anges i transiteringsdeklarationen

Tidigare handling anges utgående från tullklarerings- eller kontrolldokument som anknyter till varorna. Uppgiften är obligatorisk.

Om varorna anländer till unionen direkt från tredje land och säkerhetsuppgifterna lämnas in för dem med en transiteringsdeklaration, ska man som kod för tidigare handling ange 00 (inget föregående förfarande) och inte ange någon tidigare handling.

Koderna för tidigare handling finns angivna i kodförteckning 0012. Efter koden ska man ange referensnumret för den tidigare handlingen och eventuellt därtill hörande tilläggsuppgift. I transiteringsdeklarationen kan man i en varupost ange högst 99 uppgifter om tidigare handling.

Summarisk införseldeklaration eller summarisk deklaration (AREX)

Om en summarisk införseldeklaration eller summarisk deklaration är föregående förfarande för transiteringen, ska man i transiteringsdeklarationen för tidigare handling ange:

 • kod: SUM
 • nummer: summariska införseldeklarationens eller summariska deklarationens MRN-referensnummer
 • tilläggsuppgift: varupostnummer.

Om ett MRN-referensnummer för en föregående summarisk deklaration omfattar flera varuposter, ska varje varupost anges som en egen helhet, dvs. koden för föregående förfarande, MRN och varupostnummer. Det är alltså inte tillåtet att ange MRN-varuposterna 1-100 i en varupost.

Om en summarisk införseldeklaration eller summarisk deklaration har inlämnats under reservförfarandet, ska man för föregående förfarande ange koden 82 och som nummer reservförfarandedokumentets referensnummer.

Deklaration för tillfällig lagring

Om en deklaration för tillfällig lagring är föregående förfarande för transiteringen, ska man i transiteringsdeklarationen för tidigare handling ange:

 • kod: 337
 • nummer: MRN-referensnumret för deklarationen för tillfällig lagring
 • tilläggsuppgift: varupostnummer
 • referens för transportdokument

Om ett MRN-referensnummer för en föregående summarisk deklaration omfattar flera varuposter, ska varje varupost anges som en egen helhet, dvs. koden för föregående förfarande, MRN och varupostnummer. Det är alltså inte tillåtet att ange MRN-varuposterna 1-100 i en varupost.

Om deklarationen för tillfällig lagring har ingetts under reservförfarandet, ska man för föregående förfarande ange koden 82 och som nummer reservförfarandedokumentets referensnummer.

Tullagring

Om tullagring är föregående förfarande för transiteringen, ska man i transiteringsdeklarationen för tidigare handling ange:

 • kod: 71, när tidigare dokument är elektronisk deklaration för tullagring
 • nummer: MRN-referensnumret för deklarationen för tullagring
 • kod: 45, när deklarationen för tullagring har ingetts med en SAD-blankett eller under reservförfarande
 • nummer: referensnummer som aktören tilldelat deklarationen, t.ex. uppläggningsnummer

Om återexport från tullager (3171) är föregående förfarande för transiteringen, ska man för tidigare handling ange:

 • kod: 31
 • nummer: MRN-referensnummer för exportdeklarationen som upprättats angående återexporten
 • tilläggsuppgift: återexportdeklarationens varupostnummer anges inte

I webbdeklareringstjänsten ska man därtill i fältet ”Exportförfarande” ange delningskoden vid export, dvs. 0 (delning, annat än det sista delningspartiet), 1 (delning, sista delningspartiet) eller 2 (ingen delning).

Tillfällig lagring

Om tillfällig lagring i hamn eller på flygplats är föregående förfarande och om varorna har införts i det tillfälliga lagrets bokföring med en summarisk införseldeklaration eller en summarisk deklaration, ska man för tidigare handling ange:

 • kod: SUM
 • nummer: summariska införseldeklarationens eller summariska deklarationens MRN-referensnummer
 • tilläggsuppgift: varupostnummer

Om varorna har upplagts på det tillfälliga lagret med en transiteringsdeklaration, ska man för tidigare handling ange:

 • kod: T1 (eller någon annan transiteringskod, t.ex. TIR)
 • nummer: transiteringsdeklarationens MRN-referensnummer
 • tilläggsuppgift: transiteringsdeklarationens varupostnummer anges inte

Export

Om exportförfarandet är föregående förfarande för transiteringen, ska man i transiteringsdeklarationen för tidigare handling ange:

 • kod: 10 (slutgiltig export) eller någon annan exportkod, t.ex. 21, 22 eller 23
 • nummer: exportdeklarationens referensnummer MRN

Därtill ska man i punkten för särskilda upplysningar ange: DG2 (export från EU). I webbdeklareringstjänsten ska man därtill i fältet ”Exportförfarande” ange delningskoden vid export, dvs. 0 (delning, annat än det sista delningspartiet), 1 (delning, sista delningspartiet) eller 2 (ingen delning).

Om exportdeklarationen har inlämnats under reservförfarandet, ska man i transiteringsdeklarationen för tidigare handling ange koden 25 och som nummer reservförfarandedokumentets referensnummer.