Tidigare dokument ska anges i importtulldeklarationen

Referensnumret för det tidigare dokumentet ska anges i importdeklarationen. Referensnumret (referensen) finns angivet i ankomstavin. I Tullklareringstjänsten kan det också fyllas i automatiskt i deklarationen på basis av ankomstavin, om transportfirman har kommit överens om att förmedla uppgiften till Tullen.

Om du inger importdeklarationen i Tullklareringstjänsten, ange följande koder

Det tidigare dokumentet avser extern unionstransitering

 1. Ange ”821 Extern transitering” som typ av tidigare dokument för varuposten. Transiteringsdeklarationen kan också vara av typen ”952 TIR-carnet” eller ”820 Intern transitering / blandade sändningar”.
 2. Ange transiteringens MRN-nummer som referens för tidigare dokument.
 3. I en tulldeklaration kan man bara ange MRN-numret för en transitering.

Det tidigare dokumentet är en summarisk införseldeklaration

 1. Ange ”355 Summarisk införseldeklaration” eller ”337 Summarisk deklaration, dvs. deklaration för tillfällig lagring” som typ av tidigare dokument.
 2. Ange AREX-deklarationens MRN-nummer som referens för tidigare dokument.
 3. Ange AREX-varupostnumret som varupostnummer för tidigare dokument.
 4. För en varupost kan du ange flera MRN-nummer och AREX-varupostnummer (max 99). 

Det tidigare dokumentet är en tullagerdeklaration

 1. Ange MRN (MRN-numret för föregående elektronisk deklaration för tullagring) som typ av tidigare dokument.
 2. Ange tullagringens MRN-nummer som referens för tidigare dokument.
 3. Ange varupostnumret för tullagringens MRN som varupostnummer för tidigare dokument.
 4. För en varupost kan du ange flera MRN-nummer och varupostnummer (max 99). 

När det tidigare dokumentet är en tullagerdeklaration som ingetts manuellt, ange ZZZ (annat tidigare dokument) som typ av tidigare dokument och uppläggningsnumret som referens för tidigare dokument. Varupostnummer anges inte.

Postförsändelser

När varorna anländer per post, får du uppgifterna om tidigare dokument automatiskt från Tullklareringstjänsten om du angav ankomstnumret i startmenyn när du fyllde i en ny deklaration. 

I meddelandedeklarationer anges för postförsändelser ”355 Summarisk införseldeklaration” som typ av tidigare dokument. Som referens anges MRN-numret för den summariska införseldeklarationens som ingetts för postförsändelsen. Transportdokumentets nummer som angetts i den summariska införseldeklarationen ska också anges. För postförsändelser anges inte varupostnumret för tidigare dokument.

Om du inger deklarationen i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden

Det tidigare dokumentet avser extern unionstransitering

 1. Ange kod ”701 Elektronisk transitering” som tidigare dokument och transiteringens MRN-nummer som det tidigare dokumentets nummer.
 2. Ange kod 701, transiteringens MRN-nummer samt datum som bifogat dokument för varje varupost.
 3. I en tulldeklaration kan man bara ange MRN-numret för en transitering.

Det tidigare dokumentet är en summarisk införseldeklaration

 1. Ange kod ”702 Elektronisk summarisk deklaration AREX” som tidigare dokument och AREX-deklarationens MRN-nummer som det tidigare dokumentets nummer.
 2. Ange kod 702, AREX-deklarationens MRN-nummer samt datum som bifogat dokument för varje varupost.
 3. Ange AREX-varupostnummer som tilläggsuppgift för varje varupost.
 4. För en varupost kan du ange flera MRN-nummer och AREX-varupostnummer (max 99).

Det tidigare dokumentet är en tullagerdeklaration

 • Ange 632 som det tidigare dokumentets kod för hela deklarationen och ange antingen MRN-numret som skapats i UTU eller uppläggningsnumret som det tidigare dokumentets nummer.
 • Ange 632 som kod det tidigare dokumentets kod för varje varupost. Om tulldeklarationen har ingetts i Tullklareringstjänsten, ange det tidigare dokumentets MRN-nummer och varupostnummer. För en varupost kan du ange flera MRN-nummer och varupostnummer (max 10).
 • Ange uppläggningsnummer för varje varupost. För en varupost kan du ange flera MRN-nummer och varupostnummer (max 10).

Beakta följande

Om tillstånd att tillämpa reservförfarandet beviljats på grund av ett driftavbrott i deklarationstjänsten för transitering eller deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX) och transiteringsdeklarationen eller den summariska deklarationen har gjorts på papper:

 • Om du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten eller som ett meddelande ska du ange ZZZ som typ av tidigare dokument.
 • Om du inger deklarationen i tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden eller som ett meddelande ska du ange 788 som typ av tidigare dokument.
 • MRN-nummer och varupostnummer som handlingens nummer, om dessa är kända, eller ankomstnummer eller annat nummer på en handling som använts vid reservförfarandet.

Då behöver man på varupostnivå som uppgift om bilagd handling inte ange någonting i stället för MRN-numret.

Se: Anvisningar för reservförfarande


Tullens system kontrollerar att deklarationen syns i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX) med det MRN-nummer du angett och att deklarationen har godkänd status.

Om statusen för det tidigare dokumentet är fel i tulldeklarationen, får du ett felmeddelande med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten när du gör deklarationen. Felmeddelandet innebär att den föregående deklarationen inte har godkänd status med tanke på importförtullningen. Om du får ett felmeddelande be transportfirman meddela när deklarationen har godkänd status.

Om du får ett felmeddelande om att MRN-numret inte hittas i Tullens tjänst, kontrollera MRN-numret och skicka den korrigerade deklarationen till Tullen.

Om deklarationen har godkänd status med tanke på importförtullningen, men du får ändå ett felmeddelande, kan du kontakta Tullens elektroniska servicecentral. 


Om du i tulldeklarationen angett ett felaktigt MRN-nummer för den summariska deklarationen, den summariska införseldeklarationen eller transiteringen, eller om du angett ett felaktigt varupostnummer, gör på följande sätt:

 • Skicka de uppgifter som ska korrigeras per e-post till Elektroniska servicecentralen spake.arex(at)tulli.fi eller spake.passitus(at)tulli.fi och rubricera meddelandet med ”Korrigering av deklarationsuppgifter vid import”
 • Ange förtullningsnumret för den importtulldeklaration samt den varupost som berörs av korrigeringen samt ange rätt referensnummer (MRN) och rätt varupostnummer för den tidigare handlingen
 • Elektroniska servicecentralen kvitterar meddelandet som mottaget
 • Ge e-postmeddelandet till den som hämtar varorna, så att hen kan visa den korrigerade uppgiften för innehavaren av det tillfälliga lagret
 • Innehavaren av det tillfälliga lagret bifogar e-postmeddelandet i lagerbokföringen tillsammans med det ursprungliga överlåtelsebeslutet.

Om du inger deklarationen till Tullklareringstjänsten, ange ZZZ som typ av tidigare dokument.

Om du inger deklarationen till Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden, ange 788 som typ av tidigare dokument. 

Ange numret för reservförfarandedokumentet. Varupostnumret för reservförfarandedokumentet anges inte.

Läs anvisningarna för reservförfaranden.