Tidigare handling ska anges i importtulldeklarationen

Numret på en tidigare handling finns angivet i ankomstavin. Detta nummer ska anges i importdeklarationen.

Om den tidigare handlingen avser extern unionstransitering:

 1. Ange kod 701 (Elektronisk transitering) som tidigare handling och transiteringens MRN-nummer som den tidigare handlingens nummer.
 2. Ange kod 701, transiteringens MRN-nummer samt datum som bilagd handling för varje varupost.
 3. I en tulldeklaration kan man bara ange MRN-numret för en transitering.

Om den tidigare handlingen är en summarisk (införsel)deklaration:

 1. Ange kod 702 (Elektronisk summarisk deklaration AREX) som tidigare handling och AREX MRN-nummer som den tidigare handlingens nummer.
 2. Ange kod 702, AREX MRN-nummer samt datum som bilagd handling för varje varupost.
 3. Ange AREX MRN-nummer och AREX-varupostnummer som tilläggsuppgift för varje varupost. På en varupost kan du ange flera MRN-nummer och/eller AREX-varupostnummer (max 99).

Om den tidigare handlingen är UTU-uppläggning på lager:

 1. Ange kod 632 (uppläggning på lager) som tidigare handling och UTU-tullagringens MRN-nummer som den tidigare handlingens nummer.
 2. Ange kod 632, UTU-tullagringens MRN-nummer samt datum som bilagd handling för varje varupost.
 3. Ange UTU-tullagringens MRN-nummer och varupostnummer som tilläggsuppgift för varje varupost. På en varupost kan du ange flera MRN-nummer och/eller UTU-varupostnummer (max 10).

Beakta följande

Om tillstånd att tillämpa reservförfarandet beviljats på grund av ett driftavbrott i deklarationstjänsten för transitering eller i deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter och transiteringsdeklarationen eller den summariska deklarationen har avgetts på papper:

 • ange 788 som tidigare handling och
 • MRN-nummer och varupostnummer som handlingens nummer, om dessa är kända, eller ankomstnummer eller annat nummer på en handling som använts vid reservförfarandet.

Då behöver man på varupostnivå som uppgift om bilagd handling inte ange någonting i stället för MRN-numret.

Se: Anvisningar för reservförfarande

 


Tullens system kontrollerar att det i deklarationstjänsten för transitering eller i deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX-systemet) finns en deklaration med det angivna MRN-numret och att deklarationen har godkänd status.

Om statusen för den tidigare handling som angetts i tulldeklarationen är fel, får meddelandedeklaranten felmeddelandet ”Den tidigare handlingens status är fel”. Webbdeklaranterna får felmeddelandet i deklarationstjänsten för import i deklareringsskedet. Felmeddelandet innebär att deklarationen inte har godkänd status i deklarationstjänsten för transitering eller i deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter med tanke på importförtullningen. Om du får ett felmeddelande be transportfirman meddela när deklarationen har godkänd status.

Om du får felmeddelandet ”Felaktigt MRN”, innebär det att MRN-numret inte hittas i deklarationstjänsten för transitering eller säkerhetsuppgifter. MRN-numret måste korrigeras och den korrigerade deklarationen skickas till Tullen.

Om deklarationen har godkänd status med tanke på importförtullningen, kan du kontakta Tullens elektroniska servicecentral. Kontaktuppgifter: Tulldeklarering

 


Om du i tulldeklarationen angett ett felaktigt MRN-nummer för den summariska deklarationen, den summariska införseldeklarationen eller transiteringen, eller om du angett ett felaktigt varupostnummer, gör på följande sätt:

 • Skicka de uppgifter som ska korrigeras per e-post till Elektroniska servicecentralen spake.arex(at)tulli.fi eller spake.passitus(at)tulli.fi och rubricera meddelandet med ”Korrigering av deklarationsuppgifter vid import”
 • Ange förtullningsnumret för den importtulldeklaration samt den varupost som berörs av korrigeringen samt ange rätt referensnummer (MRN) och rätt varupostnummer för den tidigare handlingen
 • Elektroniska servicecentralen kvitterar meddelandet som mottaget
 • Ge e-postmeddelandet till den som hämtar varorna, så att hen kan visa den korrigerade uppgiften för innehavaren av det tillfälliga lagret
 • Innehavaren av det tillfälliga lagret bifogar e-postmeddelandet i lagerbokföringen tillsammans med det ursprungliga överlåtelsebeslutet.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning