Hoppa till innehåll

Stefan Aniszewski valdes till personaldirektör

Utgivningsdatum 9.6.2023 8.08
Pressmeddelande

Stefan Aniszewski, som gjort en lång karriär vid Tullen, valdes till tjänsten som biträdande direktör för Tullen fr.o.m. 1.6.2023. Som biträdande direktör kommer han att sköta uppgiften som personaldirektör under följande femårsperiod. Som personaldirektör utmanas han av en föränderlig värld och ett växande behov av nya sakkunniga, men en bra arbetsgemenskap och intressanta helheter inspirerar till framsteg.

 ​​​​​​​Den nya personaldirektören Stefan Aniszewski (JM, EM, PK) är en erfaren tulltjänsteman och branschövergripande expert, som bekantat sig med uppgiften redan under våren 2022 när han vikarierade personaldirektören.

Jag är mycket tacksam att bli vald till tjänsten som biträdande direktör och att få fortsätta som ledare för personalförvaltningen. Jag känner mig privilegierad över att få arbeta för Tullen och dess fantastiska personal, säger Stefan.

     ​​​​​​​Stefan inledde sin karriär hos Tullen redan år 2002. Därefter har han jobbat med flera olika uppgifter bl.a. inom tullbevakningen, som chef för undersökningsenheten i Åbo och i flera administrativa utvecklings- och ledningsuppgifter, senast som vikarie för personaldirektören.

Det internationella perspektivet blev Stefan bekant med när han arbetade för Världstullorganisationen WCO i Bryssel. Vid sidan av sin tjänst hos finska tullen leder han också arbetet i WCO:s forum för organisering av tullarbete CWOF i rollen som facilitator.

Den föränderliga världen utmanar Tullens personal

Inom Tullen har personalförvaltningens största utmaningar redan under några år varit relaterade till förändringar i verksamhetsmiljön. Världshändelser, såsom coronapandemin och nu senast Rysslands attack mot Ukraina, har synts i gränstrafiken i Finland och har förändrat Tullens vardag.

EU:s många omfattande sanktionspaket har haft betydande konsekvenser för flödet av varor och passagerare över östgränsen. Detta återspeglades i arbetsmängden och i de personalresurser som behövs vid tullkontoren vid östgränsen. År 2022 övergick personal vid tullkontoren till att arbeta vid andra avdelningar och arbeten överfördes till tullkontoren, berättar Stefan.

Trots utmaningarna har välbefinnandet i arbetet för Tullens personal utvecklats i positiv riktning under de senaste åren.

Jag tycker det är glädjande att se att våra siffror för välbefinnande i arbetet ligger på en någorlunda god nivå överlag, trots utmaningarna.

Tullen behöver ständigt nya sakkunniga– långtidsanställda går i pension de närmaste åren

År 2022 var medelåldern hos Tullens personal 48,6 år, när statsförvaltningens medeltal var 45,5 år. Av personalen var 13,6 procent minst 60 år gamla, och nästan hälften av personalen hade varit i Tullens tjänst i minst 20 år.

Under de närmaste åren står vi inför ett relativt stort antal pensioneringar. En av de stora utmaningarna inom personalförvaltningen är att på den hårt konkurrensutsatta arbetsmarknaden hitta tillräckligt med och rätt sorts sakkunniga till Tullen.

Ur Tullens personaldirektörs synvinkel lever ämbetsverket nu i en tid av många olika förändringar, men utmanande frågor motiverar också till att gå vidare. En av de viktigaste delarna för att orka och trivas i arbetet är bra kollegor.

Det här är en väldigt intressant uppgift, där jag får arbeta med ett utmärkt gäng, tackar Stefan.

​​​​​​​ Stefan Aniszewski

personaldirektör Stefan Aniszewski

            

Webbnyhet